Stacks Image 144407
DANIT AS
Stacks Image 35986

Danit A.S. i slutet på en villagata lite öster om Vedbæck

1987 köpte Sandvik Hard Materials upp Danit A/S för att uppnå större marknadsandelar samt uppnå rationaliseringsvinster. Ett förmodligen ännu tyngre skäl på den tiden var att komma innanför EUs tullmurar med sin tillverkning.
.

Stacks Image 35990

I brist på bättre kan man täcka över smörjgroparna med sidorna till kabelbobinerna.

Att skeppa hårdmetall och skärverktyg tillverkade i Sverige till Europa medförde inga oöverstigliga problem, men med ytterligare en produktionsanläggning innanför EEC/EG så var en del tullexercis och valutafluktureringar borta.
.

Stacks Image 35994

Vi kände oss lätt övervakade av denna tystlåtna oklädda dam

Exakt när Sandvik tröttnade på Danit A/S framgår inte, men det kräver ingen större fantasi att se Berlinmurens fall och öppnandet av Östeuropa med förhållandevis välutbildad och billig arbetskraft som en nackdel för den danska fabriken. Att Sverige fyra år efter murens fall blev ett EU land innebar att mer av den ”dyra” tillverkningen kunde förläggas i Sverige kanske rentav uppe i Sandviken, medan den billigare mer arbetsintensiva produktionen utfördes i Tjeckien och Centraleuropa.
.

Stacks Image 35998

Den enda synliga länken till moderbolaget

Stacks Image 36002

Maskinparken var borta, troligtvis flyttad till Östeuropa eller skrotad p.g.a. sin otidsenlighet

Som om dessa likkistespikar inte varit nog för Danit A/S så har Sandvik som alla andra globala aktörer förlagt mer av både tillverkning och försäljning i det snabbt växande Asien. Mindre enheter offras och om inga alternativ för användning av byggnaderna finns, -då får de stå.
.

Stacks Image 40067

Danits fabrik erbjöd en bättre trädgård med swimmingpool och relaxrum

Från Sandvikens Årsredovisning 2002 hittade jag följande.
”Som ett led i strategin att samordna tillverkningen avvecklades tre mindre enheter samtidigt som kapaciteten ökades vid våra globala försörjningsenheter.” Tre mindre enheter, var det den danska anläggningens och två andra alltför små enheters hädanfärd som beskrevs. Allt till förmån för ”våra globala försörjningsenheter”.
.

Stacks Image 40071

Swimmingpoolen var numera härbärge för grönt vatten och blandat bråte.

Kvar blev en industriruin med trädgård och swimmingpool, av inkråmet och maskineriet finns ingenting kvar, det följde nog med i flytten mot sydöst. Nu återstår ruinen och det är väl en tidsfråga innan grannar i omgivningen kontaktar myndigheterna som ser till att byggnaderna jämnas med marken.
.

Stacks Image 40073
.
Stacks Image 40077

Den röda kvällssolen gav ett vackert sken i lokalerna, nästan hemtrevligt

Lite fler bilder från Sandviken - Danit om du klickar på baneret här under.

Stacks Image 37668