Stacks Image 3179

100 2
SHAKT lll BJUV, GREVE STRÖMFELDS SCHAKT

I och runt Bjuv bröts det kol och lera, den som passerar Åstorp längs E4-an kan inte undvika att se den gigantiska slagghögen i Nyvång norr om E4-an. Den som spelar golf eller av annan anledning befinner sig i Risekatslösa kan ta sig upp på en liknande, fast mindre slagghög i anslutning till golfbanans P-plats.

100 2

Stacks Image 3194
Kolbrytningen har upphört och kvar står lämningarna efter ortens en gång dominerande näring.

De två byggnader som visas här, en stenkross och en siktningsanläggning? revs våren 2011 allt är borta och inga spår är kvar. Bilderna är från besöket i denna byggnad, upp med kolet på transportbandet för att sedan sorteras i urvalskriterier av storlek eller kvalitet.
.

Stacks Image 3188

För den nyfikne bjuds det på trappa upp, det syns på utsidan hur det ser ut på insidan

Schakt 3 i Bjuv sänktes runt 1894, då hade gruvan redan varit igång i ca 20 år. Ihåligheterna under jord växte och till slut var tre gruvor förbundna med varandra. Från Bjuv till schaktet i Gunnarstorp, som i sin tur var förbundet med Nyvång. 50 mil gruvgångar fanns det här i trakterna från Skromberga bort till Höganäs.
100 2

Stacks Image 2978

Tung, vacker föråldrad mekanik

Men 1979 sprang tiden i egenskap av lieman ikapp och schakt tre stängdes för gott, trean var det sista schaktet som var i drift och med det upphörde gruvnäringen i kommunerna Höganäs, Åstorp och Bjuv. Bara i Bjuv hade det funnits sex olika gruvschakt.
100 2

Stacks Image 1279
Transportör från Vrestorp-Verken, som grundades redan 1923, men det är en historia för sig

Kolbrytningen här påbörjades 1873 och slutet påbörjades redan 1946, i sex olika schakt spridda över ett större område runt Bjuv, det sista, schakt tre upphörde 106 år efter brytningen påbörjats.
100 2

Stacks Image 1591

Duvskit som på de flesta övergivna ställen, duvor naturens egna husockupanter

Mekaniseringsgraden var låg och ursprungligen kröp man fram och hackade gångar i flötsen. 500 personer var som mest i arbete i Schakt 3. Ungefär 300 jobbade ovan jord medan 200 kröp och hackade sig fram under jorden som mullvadar, 65 meter under marken. Trot den som vill men detta var Sveriges största ansamlign av kolflöts och kolgruvor.
100 2

Stacks Image 2887

Duva i fläkten, det tycks inte ha gått lika bra för alla senare husockupanter, denna fågel, har bokstavligen fastnat i fläkten.

Stacks Image 82097
Fler bilder från Greve Strömfeldts Schakt, schakt lll i Bjuv om du klickar på bilden ovanför
.
Stacks Image 85616

Och här lite reklam för min bok.
SKÅNES GLÖMDA RUM

-det industriella välståndets ruiner

Stacks Image 85664

Sidan Tillträdeförbjudet.se som bok


Skånes glömda rum
är ett måste för oss som ser skönheten och spänningen i det övergivna, förfallna och bortglömda
…….Anders de la Motte


Beställ boken SKÅNES GLÖMDA RUM -Det industriella välståndets ruiner. (Klicka här)

208 sidor, 250 bilder, 300x210 mm, ca 1,2 kg.
Boken kan beställas här för 349 kronor + porto 79 kronor = i din brevlåda för 428 kronor. I Malmö och Helsingborg kan den hämtas för att spara in portot.

Förlag Grad & Kägel

Adlibris
Bokus

.

.
Boken och tillträdeförbjudet.se spelar en inte helt obetydlig roll i Anders de la Mottes senaste deckare
BORTBYTAREN

Stacks Image 85661
Stacks Image 72402
Stacks Image 72405
Stacks Image 72408
Stacks Image 72411