Stacks Image 144353
KALKBROTTET 2009
Stacks Image 35986

STORT ! Är den första tanke som slår en då man ser ner och utöver Limhamns kalkbrott. Den som kört över Öresundsbron kan inte ha missat det enorma hål som visar sig norr om yttre ringen några hundra meter innan påfarten till bron på den svenska sidan. Brottet är 1600 x 800 meter dvs. 128 hektar och med ett djup på 60 meter är volymen 77 miljoner kubikmeter, räknar man bort väggarnas lutning och att avsatserna gör varje lägre nivå mindre så är det väl i realiteten mellan 60 - 70 miljoner kubikmeter.

Stacks Image 35990

Brottets östra del, Längre bort ligger södra Malmö
1886 påbörjades brytningen vilket sammanfaller med öppnandet av Klagshamns cementfabrik och fram till 1993 bröts det kalk här. På den tiden -1993- var allt vitt och ingen växtlighet förekom, tyvärr har man lyckats riva stora delar av den industrianläggning som stod i anslutning till brottet, men det som är kvar är nog så intressant.

Stacks Image 35994

Ingången till kvarvarande silos går över taket, allt här ligger under havsnivån och det skramlar en del då man tar sig över taket.
Runt och i kalkbrottet uppenbarar sig andra mycket spännande företeelser, såsom larmade ventilationstrummor från vilka varm luft strömmar ymnigt, stora kylaggregat intill dagbrottets vägg och två tunnlar som uppenbart är i bruk. Den som söker på webben hittar en del spekulationer om vad dessa tunnlar och ventilationstrummor är men tills jag vet bättre så lämnar jag spekulationerna därhän. Titta längst ner på denna sida så visas några bilder som ger fler frågor än svar.

Stacks Image 35998

Stopp, här var ingen lämplig dörr att ta sig vidare igenom, vi befinner oss halvvägs ner 20-30 meter.

Som tur är har Malmös graffitisprayare och koppartjuvar underlättat för oss urbana upptäckare med att förse omgivande nätstaket med mer än ett synligt hål, så det är bara att stiga in och njuta av härligheten.

Stacks Image 36002

Visst knakar det, trappan är lite rostig, men skyddad från vädrets vrede och är dimensionerad för kraftig brottsarbetare, så den håller för oss med. även om den inte målats på snart tjugo år

Limhamn betyder kalkhamn (lime - kalk, limestone - kalksten) och kalkbrytning och cementtillverkning har fram till för mindre än tjugo år sedan varit de dominerande fastlandsnäringarna i Limhamn. R.F. Berg, även kallad Limhamnskungen står staty vid Linnégatans slut och är den som utvecklade och drev fram den storindustriella tillverkningen av cement med kalken som närliggande råvara. Mellan kalkbrottet och Cementfabriken gick ett enkelspår vilket gick under namnet Brottets bana. Brottets bana hade två nackdelar, den blockerade trafiken på Linnégatan i tid och otid och den dammade och förde väsen för de närboende, så 1967 lade man ner verksamheten bokstavligt, -i en tunnel.

Stacks Image 40067

Snart nere på brottets botten, snart.

Ägarna till tillverkningen har varit Skånska Cement och sedan Cementa. Cementa bytte sedan namn några gånger och hette Euroc, Scancem sedan såldes verksamheten till Tyska Heidelberg Cement och nu återstår bara ett stort hål och två uttjänta cementfabriker. 1978 upphörde tillverkningen i Limhamns Cementfabrik, huvudorsaken måste ha varit de energiprishöjningar som drabbade västvärlden med oljekrisernas början 1973.

Stacks Image 40071

Det är ett spännande ställe, men man är inte först på plats, både Koppartjuvar och graffitimålare var här före oss och det händer att nyfiket folk tar sig en promenad på brottets botten när solen tittar fram. Kvarvarande industrikonstruktioner är inget för söndagsflanören.

På 1990-talet spekulerades det i att förbinda brottet med Öresund och låta vattnet flöda in på morgonen och driva generatorer då elpriset var högt för att under nattetid pumpa ut vattnet när Barsebäck ändå producerade ett överskott av el och elen var billig. Andra idéer var att bygga terrasshus längs med brottväggarna i en ny stadsdel som skulle heta Scanstad, vid Broexpon som pågick under byggandet av Öresundsbron presenterades skisser och modeller på hur det skulle te sig. Av detta blev det intet och nu ligger det väl närmast till hands att klassa området som naturskyddat.

Stacks Image 40073
Silos och verkstadshall från botten
Stacks Image 40077

Som en semesterbroschyr från Kalkresor. När jag växte upp i Malmö på 60- och 70-talen brukade bleka personer få kommentaren, ”Har du solat i kalkbrottet”

Stacks Image 40079


Bonusavdelning

Detta är bonusavdelningen för Urbana upptäckare. Det är aktiva saker, det är larmade företeelser och de har ingenting med kalkbrytning att göra, men de ligger i eller i anslutning till kalkbrottet.

Stacks Image 41114

Pentagonala lufttrummor med kraftigt flöde
Ovanför brottet på dess norra sida står två pentagonala, nya betongskydd för en kraftig ventilationstrumma, ut strömmar ljummig luft med tillräckligt starkt flöde för en långhårig kvinna (man också för den delen) att torka håret i. Vid en närmare titt ser man att de kraftiga stålstänger som utgör gallret är kopplade till lite kablar, -larmat alltså! Vad det är? Inte en aning.

Stacks Image 41118

Ett manskapsrör med dörr som delar sig längre in
Nere i brottet ploppar detta nybyggda rör ut, längre in delar det sig i två tunnlar, lysrören är tända. Finns det ett samband med ventilationstrummorna? Det är i alla fall inte luftintaget, ty här drar det inte, endast ett svagt elektriskt brummande hörs.

Stacks Image 41122

En bit därifrån står denna kylanläggning och väntar på...? Visst blir man nyfiken.

Klicka på bilden här under för fler bilder från kalkbrottet

Stacks Image 37668
.

Nedanför hittar du nio länkar till de olika delarna av cementframställningen.
2 0 0 9

2 0 1 2
2 0 1 3