Stacks Image 2632

SJUKHUS OCH SANATORIER
Stacks Image 124636

Sjukhusen var pampigare förr, nu är de effektiva, rationella och har hög verkningsgrad. För 100 år sedan visste man kanske inte alltid vad som var bäst, mycket av det som är självklarheter idag var semivetenskap och tro på högre makter för bara hundra år sedan. På alla områden och det är inget unikt för sjukvården så har tro och religion fått ge vika för vetenskap, forskning och verifierade fakta. Må vara att tron, gud och diverse profeter fortfarande kan hjälpa, rentav mildra sinnet på den av hälsan oroliga själen, om nu en sådan finnes.

..

Sanatorierna dök upp på kontinenten för 200 - 150 år sedan. Sverige som var lite efter i det mesta fick samma problem fast först i slutet av 1800-talet. Det är därför de flesta sanatorier är från samma tid.


Även dagens moderna sjukhus spelar ut sin roll. På den danska sidan har Hørsholms sjukhus lagts i träda. Kvar står vad som ser ut som modern avancerad teknisk utrustning men tydligen inte tillräckligt modern för att användas när 2000 talet blev tonåring.

Två sanatorier en psykiatrisk avdelning i Lund och ett regionsjukhus norr om Köpenhamn har varit föremål för mina besök.

Delar av Sanatoriet i Vejbystrands vid Skälderviken har blivit borätter av högre klass. Det totalt förfallna Broby sanatorium har tills vidare renoverats och blivit flyktingförläggning (2015 -).

St. Lars sjukhus i Lund kallades mentalsjukhus och då det låg i utkanten av staden fick det namnet Lunds Asyl. Delar av sjukhuset revs 2011.

Det finns några sanatorier från Berlin också, dessa länkar jag till härifrån men du hittar dem här på Tillträde Förbjudet under ”Unbefugten ist der Zutritt Verboten”.

Stacks Image 59513
.
Stacks Image 124634

Sjukhus utgör en viss lockelse och spänning, framförallt bland yngre ruinletare. En vanlig fråga i mailskörden på Tillträde Förbjudet är om spökerier och diverse mumbojumbo på sjukhusen.

Jag har givetvis inte tillbringat någon natt på vare sig St. Lars eller Broby sanatorium så jag kan ju inte med absolut säkerhet garantera att det inte spökar och att olycksaliga patienter inte går igen.

Miljön och historien inbjuder onekligen till att fantasin skenar iväg, låt den göra så, det kryddar besöken, lockar kanske fram känslan av obehaglighet.

Men om det uppstår smällande ljud, gnissel så är det med oomkullrunkelig säkerhet vinden som tar tag i dörrar och om du hör steg på våningen ovanför så är det med samma säkerhet en person, troligen i samma syfte som du som ”tar del av det som bjuds” på ett övergivet sanatorium.

Tre svenska sjukhus, ett danskt och två tyska sanatorier kan du länka till härifrån, hoppas det tillför något i tillvaron, själv upplevde jag det som ett rent om än eftertänksamt nöje att besöka dessa byggnader.


..
Stacks Image 124632

.

Två sydtyska sjukhus, finns även under "Zutritt verboten"
.

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780