Stacks Image 3179

.
JORDBERGA SOCKERBRUK
.

Stacks Image 27582

1891

Selma Lagerlöfs Nils Holgersson kunde redan första dagen på sin resa, från sin gåsrygg se det då 15-åriga sockerbruket där det låg overksamt. Betkampanjen hade slutat tre månader tidigare och det var ett halvår tills hjulen åter skulle snurra på Jordberga.
.

Ursprungligen var här ett gods och lite oskiftade gårdar. När Sockerbruket byggdes 1891, byggdes också en kampanjbostad, likt ett ungkarlshotell med enkla rum för de tillresta som under september till december jobbade extra under betkampanjen.
.

Stacks Image 27599
Stacks Image 27601

.

Stacks Image 3188

Nere i svämmorna där betorna tappades ner och spolades in till bettvätten med högt tryck från brandsprutor.
.

Stacks Image 3194

Bandgången från svämmorna och bettvätten upp till magasinet vid skärmaskinerna.

.
Vår entré var ungefär 100 år senare, den svenska betkampanjen hade startat, men inte i Jordberga, -längre. Nu en sista vandring i ett tyst och öde Jordberga Sockerbruk. Svämmorna är tomma, bettvätten och betfortorken står stilla. Vi följer betans väg från bettvätten upp för en stor och lång bandgång.

.
Där bandet slutade föll betorna ned i en stor container, ett betmagasin, en buffert med tre öppningar nedtill. Dessa öppningar ledde till de roterande skärmaskinerna som likt stora rivjärn förvandlade 250 ton sockerbetor i timmen till snitsel som sedan koktes tills cellerna sprack för att utvinna socker.

Stacks Image 27611

Samma bandgång som bilden ovanför, här rullades 6 000 ton betor om dagen upp för att 24 timmar senare ligga som vita kristaller i brukets andra ända.

.

Stacks Image 27609

Här skivades betorna till "Pommes Frites"


Efter att ha skurits sönder koktes betorna, detta gav en sockersaft som sedan i flera steg koncentrerades tills vattnet var borta och endast C12 H22 O11återstod (nästan).

.

.

Stacks Image 27619

.

Stacks Image 27659

Extraktionstornet
.

Råvaran, de skivade betorna skars därefter i snitslar, liknande pomes frites. I extraktionstornet urlakades sockret från snitseln med hjälp av varmt vatten med temperatur på 70 °C. Extraktionen gav en sockerlösning kallad råsaft.

Den urlakade betsnitseln pressades och blev betmassa, vilken används till djurfoder och kostfiberprodukter. Råsaften renades med att man tillförde släckt kalk och koldioxid som band och fällde ut oönskade ämnen från råsaften.

Stacks Image 2978

Indunstningen är del lustiga namnet på denna del i processen. Här avdunstades ≈ indunstades? Saften som höll ca 20 % sockerhalt och separerades i vattenånga respektive vätska med högre sockerhalt

Hela processen gick ut på att först kocka sönder cellerna i de skurna betorna för att få ut sockret som löstes med kokvattnet. Sedan skulle vattnet tas bort i olika steg tills nästan bara rent strösocker återstod.

.

.

Stacks Image 27621

.

Stacks Image 11504

MAISCHAR Genom kylning av fyllmassa från kokstationen ökas sockerutbytet, det är texten på skylten längst uppe till höger i bild. -Så det är säkerligen sant.

Stacks Image 27636

Maischarna som en gång sakta roterade för att långsamt kyla sockersaften så att en fyllmassa kunde bildas, likt sirap med kristaller, stod nu stilla.
.

Stacks Image 27638

De cirka två meter stora kugghjulen och de bakomliggande gigantiska cylindrarna ger ett intryck av en avstannad värld från en annan tid.
.

Stacks Image 27665

Näst sista anhalten I processen, centrifugerna, men de var borta. Efter att centrifugerna slungat ut de återstående resterna av vätskan släppte de sin last av grovt strösocker för transport till sockersilon. Nu återstår bara hålen.
.

Stacks Image 27674

Här inne i bandgången, dolt för skånskt höstväder, rullade bandet med socker till slutförvaringen innan dagens produktion från 6 000 ton betor förvandlade till ca 1 200 ton socker hämtades och kördes med lastbil till Arlöv för vidare processer.
.

.
De flesta sockerbruken har sjungit färdigt med sina betkampanjer efter mer än hundra år. Det är egentligen inget att sörja. Vill vi ha högre standard, måste vi producera mer och effektivare. Därför har även ett större bruk som Jordberga offrats på den storskaliga effektivitetens altare.
.

.

Stacks Image 27680

Sockrets slutstation, i alla fall på Jordberga sockerbruk. Under kampanjen fylldes det på med  1 100 - 1 200 ton socker om dygnet i ca 120 dygn. Lastbilstrafiken till Arlövs raffinaderi pågick året runt.
.

En titt på kartan visar att Jordberga var det sydligast belägna sockerbruket, i Sverige tätt följt av Skivarp som är beläget längre österut men uppskattningsvis mindre än en kilometer norr om Jordberga.

En gång i tiden låg det ett sockerbruk i Trelleborg vilket då måste varit det sydligast belägna bruket, men det var då det.

Stacks Image 27691
Stacks Image 27695

.

Stacks Image 1336
.Visst önskar man, i alla fall jag, att denna fasad och urtavla kunde bevarats, men tidens och Trellegrävs tandade grävskopor har inte tid att ta sådana hänsyn när det är resultaträkningens marginaler som räknas. ...och så du förstås, som vill ha så mycket som möjligt i lön.
.
Stacks Image 27702
Stacks Image 27700

Turbinhallen, vissa saker var, om inte bättre så vackrare förr

......Hela landet får njuta av vår Akvavid
......Sockerbedan har lärt dom att dricka på bit
......Kanhända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel
............ - Text: Lasse Dahlqvist, framförd av Edvard Persson

.
När Nils Holgersson återvände på Mårtens gås rygg efter sin svenska resa var det september och röken från Jordbergas skorstenar fyllde himlen. Lukten av socker täckte Söderslätt och stora delar av Skåne. Nils Holgersson blev stor igen,
.

.
räddade Mårten från slakt och tog farväl av mor Akka. I Jordberga skulle det ryka ur skorstenarna varje höst i 90 år till – sedan tog även Jordberga Sockerbruk farväl av den skånska slätten.
.

Stacks Image 27726
Stacks Image 27721
….
Eftersom jag på Tillträde Förbjudet inte drar mig för lite skämt i tillvaron ibland, så bjuder vi här på Bedevisan. Sockerbeda Blues . Även i detta fall är Göran W av största betydelse för visans tillkomst, även om han inte skrivit texten. För er som inte kan skånska är beda det samma som beta. (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima (Länk sockerbeta)
mel: 16-tons 
.
I södra Sverige, i Skåneland

Some people say a man is made outta mud
händer det märkliga saker ibland
A poor man's made outta muscle and blood
Där växer det bedor på fälten i sträck,
Muscle and blood and skin and bones
av bedor gör man sirap av sirap gör man knäck
A mind that's a-weak and a back that's strong

Refr.
Jo dom kör sextusen ton bedor om dan
You load 16 tons, what do you get?
I Jordberga sockerbruk fyra mil från stan
Another day older and deeper in debt
För sockerprodukter vill svenska folket ha
St. Peter, don't you call me 'cause I can't go
och sjunger sin lovsång till SSA
I owe my soul to the company store
 
Bedorna är färdiga strax innan jul
I was born one mornin' when the sun didn't shine
av socker gör man brännvin och då blir det kul
I picked up my shovel and I walked to the mine
för dricker du brännvin, blir du full o gla
I loaded 16 tons of number nine coal
och sjunger en lovsång till SSA
And the straw boss said, "Well, a-bless my soul"
 
Refr.
Ja det är sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues,

You load 16 tons, what do you get?
sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues
Another day older and deeper in debt
sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues
St. Peter, don't you call me 'cause I can't go
sockerbeda, Jordberga sockerbruks blueeees
I owe my soul to the company store

.
Av restprodukterna gör man foder till kor,

I was born one mornin', it was drizzlin' rain
konstiga djur som bara står och glor
Fightin' and trouble are my middle name
Det duger också till foder åt svin,
I was raised in the canebrake by an ol' mama lion
blanda med melass och du får brun farin
Can't no high toned woman make me walk the line

Refr.
Jo dom kör sextusen ton bedor om dan
You load 16 tons, what do you get?
I Jordberga sockerbruk fyra mil från stan
Another day older and deeper in debt
För sockerprodukter vill svenska folket ha
St. Peter, don't you call me 'cause I can't go
och sjunger sin lovsång till SSA
I owe my soul to the company store
 
På Skånes fält där växer dom sig feta,
If you see me comin', better step aside
bedorna di granna och det ska ni veta
A lotta men didn't, a lotta men died
Får jag en dotter ska hon heta Margareta,
One fist of iron, the other of steel
för det rimmar så vackert på sockerbeta
Then the left one will

Refr.
Ja det är sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues,

You load 16 tons, what do you get?
sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues
Another day older and deeper in debt
sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues
St. Peter, don't you call me 'cause I can't go
sockerbeda, Jordberga sockerbruks blueeees
I owe my soul to the company store

publ. med personligt tillstånd av texförfattaren (i.e.h.p.)