Stacks Image 3179

.
JORDBERGA SOCKERBRUK
.

( TILL HUVUDSIDA OM SOCKERBRUKEN )

På självaste vårdagjämningen 2009 lämnade jag några vänner på Sturups flygplats och tog omvägen om Jordberga, det definitiva slutet hade påbörjats. Jag beklagar inte utvecklingen, ökad effektivitet ger oss höjd standard och att riva industrier som inte används ger utrymme för annat. För så länge fackföreningarna går i strejk för högre löner och fler i arbete så måste vi producera mer, för den ökade lönen som vi får kan bara användas till olika former av konsumtion.

Sockerbruken har sjungit färdigt med sina betkampanjer efter mer än hundra år. Det är egentligen inget att sörja. Senast jag läste något om sockerproduktion i någon affärsbilaga var svensk tillverkningskostnad 2 kronor högre per kg socker än vad världsmarknadspriset var, mellanskillnaden togs ut i lagstadgade monopolpriser, som konsument betalade man helt enkelt mer än vad man behövde.

Stacks Image 3194

Svämmarna, här spolades betorna in för att processas till socker. Det som ser ut som ett trafikljus med tio lampor talade om för ”spolarna” om de skulle öka eller minska takten då de spolade in betorna till brukets första anhalt, -Bettvätten. Den klockliknande kvadraten visade brukets momentana kapacitetsutnyttjande.

.

Stacks Image 3188

Betornas bandgång till skärmaskinerna

Idag är all svensk sockerproduktion koncentrerad till Örtofta Sockerbruk utanför Lund, som nu går lite längre under betkampanjerna och snurrar lite fortare för att kunna processa lika mycket betor som alla de nedlagda bruken tillsammans gjorde förr. Örtofta är det enda kvarvarande sockerbruket i Sverige, medan Arlövs “bruk” är ett sockerraffinaderi där man av råsocker gör de varianter av socker du köper på butikshyllan. Bilderna från Jordberga är tagna då vi genom en godvän och hans goda kontakter med förmannen fått lov att gå fritt på det nedlagda bruket.

.

Stacks Image 1555

Samma bandgång som bilden ovanför, här rullades 6 000 ton betor om dagen upp för att 24 timmar senare ligga som vita kristaller i brukets andra ända.

.

Stacks Image 2978

Här skivades betorna till "Pommes Frites"
Efter att ha skurits sönder koktes betorna, detta gav en sockersaft som sedan i flera steg koncentrerades tills vattnet var borta och endast C12 H22 O11återstod (nästan).

.

Stacks Image 1279

Indunstningen är del lustiga namnet på denna del i processen. Här avdunstades ≈ indunstades? Saften som höll ca 14 % sockerhalt och separerades i vattenånga respektive vätska med högre sockerhalt

Hela processen gick ut på att först kocka sönder cellerna i de skurna betorna för att få ut sockret som blandades med kokvattnet. Sedan skulle vattnet tas bort i olika steg tills nästan bara rent strösocker återstod.

.

Stacks Image 1336
.Visst önskar man, i alla fall jag, att denna fasad och urtavla kunde bevarats, men tidens och Trellegrävs tandade grävskopor har inte tid att ta sådana hänsyn när det är resultaträkningens marginaler som räknas. ...och så du förstås som vill ha så mycket som möjligt i lön.


.....Hela landet får njuta av vår Akvavid
......Sockerbedan har lärt dom att dricka på bit
......Kanhända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel
............ - Text: Lasse Dahlqvist, framförd av Edvard Persson

Men nu tillbaks till vårt besök ett halvår tidigare.

Det var här det började, upp med betlasset på rampen för att efter vägning släppa ner betorna i svämmarna där de spolades in till bruket för en dygnslång process mot råsocker. Mätaren visade brukets kapacitetsutnyttjande.

.

Stacks Image 11504

En del tunga saker såg vi också på bruket, undrar vad man använt 100 kilos vikter till.

.

Stacks Image 11508

Maischarna,: cisterner med roterande blandare i som hade till uppgift att snabbt kyla av betsaften. Sedan transportera den vidare till centrifugerna. Centrifugerna fungerar som i tvättmaskinen och sockret är nästan helt torrt och kristalliserat när centrifugerna släpper ut det.

.

Stacks Image 11512

Här stod en gång centrifugerna som efter att slungat ut den sista saften släppte sin lasta av grovt strösocker till ett band som gick till brukets sockersilo som var Jordbegas sista anhalt i produktionen

Stacks Image 11516

Turbinhallen, vissa saker var om inte bättre så vackrare förr

......Hela landet får njuta av vår Akvavid
......Sockerbedan har lärt dom att dricka på bit
......Kanhända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel
............ - Text: Lasse Dahlqvist, framförd av Edvard Persson

Några fler bilder från Jordberga Sockerbruk om du klickar här eller på bilden härunder.

Stacks Image 12728

.

Eftersom vi på Tillträde Förbjudet inte drar oss för lite skämt i tillvaron ibland, så bjuder vi här på en spckerbedevisa.

Sockerbeda Blues
mel: 16-tons

I södra Sverige, i Skåneland händer det märkliga saker ibland
Där växer det bedor på fälten i sträck, av bedor gör man sirap av sirap gör man knäck
Bedorna är färdiga strax innan jul av socker gör man brännvin och då blir det kul
för dricker du brännvin, blir du full o gla och sjunger en lovsång till SSA

För dom kör sextusen ton bedor om dan i Jordberga sockerbruk fyra mil från stan
För sockerprodukter vill svenska folket ha och sjunger sin lovsång till SSA

Av restprodukterna gör man foder till kor, konstiga djur som bara står och glor
Det duger också till foder åt svin, blanda med melass och du får brun farin
På Skånes fält där växer dom sig feta, bedorna di granna och det ska ni veta
Får jag en dotter ska hon heta Margareta, för det rimmar så vackert på sockerbeta

För dom kör sextusen ton bedor om dan i Jordberga sockerbruk fyra mil från stan
För sockerprodukter vill svenska folket ha och sjunger sin lovsång till SSA

Ja det är sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues
sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues
sockerbeda, sockerbeda, sockerbeda blues
sockerbeda, Jordbera sockerbruks blueeees

publ. med tillstånd av texförfattaren (i.e.h.p.)