Stacks Image 2632

KONTORSBYGGNADER


.

.
Kontors och administrationsbyggnader låter inte särskilt spännande, det är det inte heller, fast bara nästan! De är inte spännande på samma sätt som kraftfulla hallar med traverser för 100 ton, i maskulina miljöer där muskelkraft, 10 000 volt handkraft och talja styrde.

I de äldre kontoren, de som är ca 100 år gamla satt en gång direktör Gyllenknorr och puffade ciggar, här kokte fru Larsson kaffe, sekreteraren var kvinna och vaktmästarna män. Men trots avsaknaden av traverser, oljelukt och tunga maskiner så finns det annat att upptäcka här.

Kassaskåp! På den tiden betalades lönen ut kontant veckovis eller månadsvis. Många affärer gjordes upp och betalades med redliga sedlar. Det mesta av det arbetet som sköttes i hela byggnader då sköts med en uppkopplad dator, padda, ett mobilt BankID med TouchID och något bokföringsprogam.
.

Stacks Image 59513
.
Stacks Image 2743

Weibullsholm i Landskrona är inte bara ståtligt. Byggnaden är full av intressanta detaljer och trotsar det mesta vi det vi tror om tråkiga kontorsbyggnader.

Här finns en annan sorts estetik som saknas i deras jämnåriga industri- och produktionsbyggnader. Fyra olika kontorsbyggnader har jag samlat ihop under den här rubriken. Fyra helt olika kontor från fyra olika tidsepoker.

Äldsta kontoret Weibullsholm i Landskrona, likt ett mindre slott vilket även namnet antyder, byggdes i slutat av 1800-talet. Det finns inslag av modernism med öppna glasytor. Det syns att det var ett välbärgat företag som kostade på sig ett elegant huvudkontor, med tornbyggnad i mitten och två flyglar. Senare, gissningsvis 30-tal byggdes södra flygeln till med en mer strikt funkisbyggnad.
.

Stacks Image 296595

Insidan av Weibullsholm bjuder också på estetik och vackra former.

Eslövs Svinslakteri, byggt 1910. en röd bastant tegelvilla, byggnaden utstrålar samma arkitektoniska auktoritet som en bank, kraftig, stark, pålitlig. Inte så stor, den ligger i Eslöv och byggdes för mer än hundra år sedan, men för sin tid och sin ort var det bastanta gedigna byggnader som svinfarmarna kände sig hemmastadda i.

Ljungmans 1938 en påtagligt modern byggnad för sin tid. Kontoret utgjorde fasaden mot Limhamnsvägen, bakom låg produktions- och monteringshallar. Men det var det fina kontoret som syntes utåt. Hade någon påstått att kontoret med Malmös finaste trapphus byggdes på 60-talet hade ingen tvivlat. Det måste framstått som mycket modernt på 30- 40 och även 50-talet.
.

Stacks Image 296599

Det nästan hundra år nyare kontoret Gullfiber i Billesholms, som slutade sina dagars som Saint Gobain Isover är också estetiskt, fast av annan klass och från en annan tid.

Det moderna kontorsbygget i Billesholm för Gullfiber byggdes 1976. En stilren sparsmakad byggnad som utstrålar elegans, rationalitet och industriell framgång. Den liknar en stor ambassadbyggnad, eller drag av CIA i Langely. Jörnmark jämför den med Brasilia och det får väl ses som en komplimang till Billesholm!

Fyra kvalitetsbyggnader vad det gäller funktion och arkitektur, tveklöst! Livslängden tycks däremot stå omvänt mot byggnations år. Gullfiber i Billesholm revs 2014/15. En livslängd på knappt 40 år.

Ljungmans tycks tveka, men än står fasaden mot Limhamnsvägen kvar, men ser fallfärdig ut 70 år sätter sina spår och i motsats till Billesholm tränger nybyggnationen sig på.

Stacks Image 296605

Ljumnas på Limhamnsvägen i Malmö har fortfarande (2016) Malmös vackraste trapphus och Malmöst stiligaste spiraltrappa.

Slakterikontoret från 1910 står upp och tycks vara ett fall för bevarandeplaner kontra rivning. Det finns inget rivningslov och det finns inga rivningsplaner, det har mumlats om motsatsen, men än står det upp och tycks få göra så framöver.

Slutligen Weibullsholm vars många ägarbyten inte gynnat byggnaden, varje ägare med ambitionen att missköta huset till den gräns att de kan övertyga myndigheterna om att det måste rivas och på andra sidan Hårdnackad kommun som hotar med vite och vill tvinga fram renovering. För en gångs skull är jag helt enig med bevarandeivrarna. Förfallet har bromsats, byggnaden står där den står och får enligt lag och ordning inte förfalla och inte rivas.

Då jag kontaktade fastighetsägaren och frågade om publicering i Kvällspostens artikelserie om övergivna byggnader var det ett tveksamt nej, de ville av förklarliga skäl inte visa upp skicket i deras misskötta byggnad som de tagit över efter tidigare bolag och de ville inte uppmuntra till mer spring i byggnaden av fel sorts folk. Men Weibullsholm står kvar och kommer med stor säkerhet att få lov att stå kvar.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780