Stacks Image 3179

100 2
KOCKUMS MASKINHALLAR
100 2

Stacks Image 3194

Denna vackra hall ritades av Axel Stenberg 1912 och som mycket annat blir det bättre med åren, 103 år har hallen hunnit bli.

Under åren har här tillverkats maskiner och mekanik till klaffbroar, lokomotiv, järnvägsvagnar, lyftkranar och så båtar förstås. Skrov och inredningar färdigställdes på andra områden inne på varvet, här i maskinhallarna var det kraftkällor och kraftöverföring som skulle färdigställas. Den vackra hallen har haft drygt 100-år på sig att tillverka maskindelar, 597 fartygsmotorer har byggts härinne, både med ångdrift, som eldats med kol och senare olja och så riktiga fartygsdieslar. Mer än 13 000 järnvägsvagnar och några hundra dieselelektriska draglok.


100 2

Stacks Image 3188

Den här bastanta damen är Italienska, men är inte fullt så oskuldsfull som namnet ger sken av.

Drygt 40 ton väger fröken Innocenti och kan misshandla metallstycken som väger något liknande till vilken form hon önskar. Stålmamman må vara snabbare men hade snabbt förvandlats till en bit plåt eller en hoppressad kub av stål om han utsatts för denna dams behandling.

Varvet växte och var under större delen av 1900-talet Malmös största arbetsgivare med drygt 6 000 arbetare under 60-talet. Även om fartygen blev större och orderstocken växte blev även varvsarbetaren ersatt av maskiner i allt raskare takt. Sedan upprepar sig samma historia igen, -den om svensk verkstadsindustris uppgång och fall.

100 2

Stacks Image 1555

Innocentis insida påminde om något organiskt metallstycke hämtat ur Matrix eller liknande filmproduktion, fast Innocenti är på riktigt, -var på riktigt

Varvsområdet fylldes ut i ständig takt, torrdockorna blev större och större och 1974 ett år efter Libanonkriget och första oljekrisen byggs världens största bockkran 134 meter hög på området. Men det gällde att satsa och för eller senare måste konjunkturen vända. Men _ och det har ni läst om förr, det var ingen nedgång orsakad av lågkonjunktur.

100 2

Stacks Image 2978

I Västra Maskinhallen, som var en "mindre" tillbyggnad, likt en kyrkas sidskepp stod alla klassiska maskiner på rad och lukten var omisskännlig olja och backelit, sådant sitter i väggarna

Varvs- och verkstadsindustrin var utsatt för en attack av växande asiatisk konkurrens, som trots vad vi än ville tro om oss själv kunde göra fartyg av tillräcklig kvalitet och driftsäkerhet fast till ett lägre pris. I det svenska sinnet var höjda oljepriser och asiatisk konkurrens en konjunkturkris och bearbetades som en sådan, men det var en global förskjutning och en fullständig omstrukturering av branschen.

100 2

Stacks Image 1279
I hallens södra ända tog vi spiraltrappan upp till plan två, undrar du över den underliga belysningen? Hallen var upplyst av gula natriumlampor och utanför hallen denna dunkla decembermorgon orkade knappt ljuset ta sig genom de fönstren som mattats, mörkast och täckts av ett sekels industridamm.

Under drygt 10 år skulle främst borgerliga regeringar desperat pumpa in pengar i en industri som konkurrensmässigt var dömd till undergång och till slut byggdes fartyg på spekulation som låg och guppade i hopp om köpare, -det kom inga köpare! Sjuttiotalets sista år tog svenska staten över hela den svenska varvsnäringen under namnet Svenska Varv AB, all civil fartygsproduktion upphörde de kommande åren 1987 bytte Svenska Varv AB namn till Celsius Industries och blev ett renodlat militärt varv.

100 2

Stacks Image 1275

På ovanvåningen sparades alla maskinprofiler, noggrant numrerade och uppmärkta och upphängda i slavisk ordning. I begynnelsen, åtminstone fram till krigens slut gjordes varje fartyg efter unika icke standardiserade ritningar och för att kunna göra reservdelar och reparera delar som slitits ut hade varje unik maskindel en uppsättning profiler för att kunna göras exakt efter sitt original.

1985 beslutades att varvet skulle läggas ner och den dagen förlorade Malmö sitt kollektiva självförtroende, arbetarstaden blev förtidspensionerad även om varvet året därpå erhöll ett civilt kompensationsprojekt som omfattade 1 650 000 arbetstimmar som gick ut på att modernisera och isolera om SJs passagerarvagnar.

100 2

Stacks Image 1591

Här en uppsättning profiler till maskin 336, passformen blev identisk på reservdelarna. Lätt att inse vilken revolution standardisering av maskindelar måste ha inneburit. Nuförtiden är allt sparat i ett 3D ritprogram, och allt är standardiserat och byggt i moduler, arbetstid kostar.


Året är 1988, Ubåtsproduktionen är kvar och utöver den svenska flottan exporterar man ubåtar till Australiens marin. Men nu arbetar bara några hundra man kvar på varvet.

Malmös självförtroende sjönk och det skulle dröja tills Sveriges och Danmarks regeringar kom överens om att Øresundsförbindelsen skulle byggas som Malmö åter fick självförtroende.100 2

Stacks Image 2887

Tillbaka till "kyrkans sidskepp" uppenbarar sig stora maskinhallen byggd 1912, kraftiga nitade bärverk håller skenorna till traversen på plats och man kan ana vad som väntar då man tar trappan ner…..

Trots domedagsprofeterna med Olof Johansson och hans protestanter i spetsen gick utvecklingen framåt, nu byggdes det brodelar och 1997 svetsas det tvärbalkar, så kallade noder till Øresundsförbindelsen på Kockums varv. När sedan den snurrade skyskrapan byggs och varvsområdet blivit bostadskvarter till chefredaktörer och IT-specialister var stadens kollektiva självförtroende åter på övertygande nivå.

100 2

Stacks Image 2891

En crescendo eller en orgie i industriromantik, det jättelika fönstret mot norr och framför ventilationstrummor, förmannens lilla skrivbord allt vackert inramat av traversens skenor. Man kan nästan tro att Herr Kockums Junior ska komma gående på denna "teaterscen" och hälsa oss välkomna.

2002 monteras symbolen för det gamla Malmö ner. Kranen skärs upp i tre delar, som svetsas fast på en pråm och bogseras till Sydkorea där den byggs upp igen, nu är den röd och det står Huyndai på den, men den gör vad den var tänkt att göra och är fortfarande delaktig i fartygsbyggen.

Stacks Image 1318

Här fanns oändligt mycket att se och som en liten historielektion till er födda efter den tid då man inte kunde stoppa telefonen i fickan visar jag upp en märklig tingest som brukade vara utplacerad på arbetsplatser och i offentliga lokaler. Vad det är? i mitten av klotet var en speciell apparat fastskruvad som man stoppade mynt av lägre valör i sedan kunde man……

Ett STORT tack till Henrik Norman som agerade "nyckelperson" så jag fick uppleva detta och ett lika stort tack till Bill Stolpe, som arbetat på varvet sedan 1966 som visade mig runt och med sakkunskap och inlevelse berättade om vad som försiggått i maskinhallen de senaste femtio åren

Stacks Image 1324

Gula Sidorna 1990, årtalet är känt, men vad är det för något?

100 2

Stacks Image 1330

Fler bilder från Kockums Maskinhallar om du klickar på bilden härunder

100 2

Stacks Image 1336
.