Stacks Image 3179

100 2

100 2
STAFFANSTORPS SOCKERBRUK
100 2

Stacks Image 17723

De flesta sockerbruken uppfördes under andra halvan av 1800-talet. Staffanstorp stod färdigt 1885. I nästan åttio år blev det socker av betor i Staffanstorp. Under de dryga hundra åren har huvudbyggnaden, som är ett mischmasch av påbyggnader, tillbyggnader, uppsågade
.

tillbyggnader, uppsågade väggar och igenmurade fönster ständigt transformerats. Den byggnad som står här och inväntar sista smörjelsen är så förändrad att man bakom påbyggnader och lapptäcken med tvekan kan se delar av originalet.
.

Stacks Image 27672

Det var inte ett av de större sockerbruken och inte särskilt långlivat heller
.

Stacks Image 27674

ingången till fabriken gick över kontoret genom gröna trapphuset
.

När bruket anlades byggdes även en saftstation i Klågerup där man utvann betsaft, som sedan pumpades fem kilometer i rör under marken till Staffanstorp. I Staffanstorp pumpades sockersaften in i processen. 1919, efter 35 år började rören läcka och saftstationen upphörde att leverera sockersaft till Staffanstorp. I stället kördes de oprocessade betorna, med häst och vagn ”ända” till Staffanstorp för att påbörja den dygnslånga processen till C-socker.
.

Wikipedia skriver så här om Saftstation:
En saftstation (även saftfabrik) är en fabriksanläggning där man utvinner råsaften ur sockerbetor. En saftstation fungerade undantagslöst som en filial till ett närbeläget sockerbruk, där saften sedan raffineras till socker. Både sockerbruk och saftstationer uppfördes i och med betsockertillverkningens tillväxt på 1890-talet. De byggdes i regel i anslutning till någon järnvägslinje.
.

Stacks Image 27683

Diskreta nyanser
.

Stacks Image 3194

.

Stacks Image 27814

Som med de andra sockerbruken, som haft senare tjänstgöring efter sockerproduktionen, var Staffanstorp tömt på nästan all maskinell utrustning som arbetade fram socker. Det mest iögonfallande av det som lämnats var två ångturbiner som en gång försett bruket med all nödvändig energi under betkampanjerna. Likt två grönmålade urtidsdjur

Stacks Image 27685

Formgivning från en annan tid
.

Stacks Image 27804

.

Stacks Image 27816

med all nödvändig energi under betkampanjerna. Likt två grönmålade urtidsdjur med exoskelett stod dessa fabrikshjärtan kvar. Enda anledningen vi kunde komma på är att de varit för tunga och för svåra att avlägsna.
.

Stacks Image 27795

Gröna maskinella urtidsdjur, Staffanstorps sockerbruk

Stacks Image 27818
Stacks Image 27820

.

Stacks Image 27867

.

Stacks Image 3188
Pannrummet var en färgsprakande upplevelse
.

100 2

Stacks Image 27824

En färgglad avdelning var pannrummet, här var maskinerna målade i tydliga färger och till vår förvåning upptäckte vi att elen inte var bortkopplad. Tänk dig själv, du slår på en strömbrytare, övertygad om att ingenting ska hända och vad händer? Det tveksamma dagsljuset från den molniga novemberdagen kompletteras med lysrör längs med k

Stacks Image 27826

och vad händer? Det tveksamma dagsljuset från den molniga novemberdagen kompletteras med lysrör längs med korridorer och trappor. Den tidigare dunkla tillvaron byttes till upplysning, bokstavligt.
.

Stacks Image 27777
Stacks Image 27779

.

Stacks Image 2978
På något vis en riktig sockerbruksmiljö. Fast numera är det bara trapporna som skramlar. När betkampanjerna var igång för 100 år sedan var här en bulernivå utöver det vanliga.
.
Stacks Image 27838
Titta ner

.
Under de dryga hundra åren har huvudbyggnaden som är ett mischmasch av påbyggnader, tillbyggnader, uppsågade väggar och igenmurade fönster ständigt transformerats. Den byggnad som står här och inväntar sista smörjelsen är så förändrad att man bakom påbyggnader och lapptäcken med tvekan kan se delar av originalet.
.

Stacks Image 27840
Titta upp

.
De röda tegelbyggnaderna ger i novemberdiset verkligen en förnimmelse av en annan tid. Som så ofta vid besök i övergivna industrier vill fantasin flytta en till tiden då allt var i gång och alla hjul snurrade. Det skulle vara mycket intressant att få uppleva den manuella hanteringen och den analoga tiden – för en dag.
.

Stacks Image 1336

Trappan upp -Till taket

ANDRA LIVET EFTER DET FÖRSTA

 
I nästan åttio år blev det socker av betor i Staffanstorp, fram till 1963 då sista betan mottogs, men det lades inte ner. De kommande trettio åren fungerade det som kontrollaboratorium åt de andra sockerbruken.
.

Stacks Image 27849

Uppe på -Taket

ANDRA LIVET EFTER DET FÖRSTA
 
Det hela handlade om att betodlarna skulle få rätt betalning för den mängd socker de levererade från betorna. Inte betalt för vattnet i betorna och inte för jordresterna på betorna och inte för gruset i lasten.

Stacks Image 27858

.

Stacks Image 27860

.
Det hela gick till så att man tog ett slumpmässigt kärnborrprov av den inkommande betlasten innan den tippades i svämmorna. Ett betlass innehåller förutom mer eller mindre otvättade betor, stenar, lera, jord, grus, sten, hästskor och annat skräp. Detta borrprov fick representera hela betlasten från det släp eller den lastbil som levererade betor till sockerbruken.
.
Borrprovet kvitterades och transporterades till Staffanstorp för analys. Borrprovet vägdes med sten, jord, smuts och allt. Därefter processades provet så långt som behövdes för att ta fram den procentuella sockerhalten. Högre andel oönskat material av totalvikten ledde till lägre procentsats och sämre betalt.
.

Stacks Image 27690
Stacks Image 27692

1993 trettio år efter att bruket lagts ner och blivit ett testlaboratorium var det slut med all sockerhantering. Sedan dess har bruket fungerat som forsknings och fabrikslokaler i varierande grad fram till 2017. Därefter har det inte lämnats åt sitt öde. Delar av kontoret har redan blivit bostäder och planerna är ambitiösa och omfattar en hel

Delar av kontoret har redan blivit bostäder och bättre blir det, bevarande och varsam förändring står på ritbordet, nytt ska byggas till och när du läser det här har förhoppningsvis hela området blivit ett vackert bruksinfluerat bostadsområde.
.

Stacks Image 27711
Stacks Image 19192
.
Stacks Image 27882
.
Stacks Image 27715
.
Stacks Image 27725