Stacks Image 3179

100 2

100 2
STAFFANSTORPS SOCKERBRUK
100 2

Stacks Image 17723
Från ett av taken får man en bra överblick över sockerbruket. Ombyggt, tillbyggt, förändrat efterhand som behoven och volymerna i processen krävde det.
.

De flesta sockerbruken uppfördes under andra halvan av 1800-talet. Staffanstorp stod färdigt 1885. I övrigt hände inget storartat i Sverige och Skåne detta år, Per-Albin Hansson föddes mindre än 20 km sydväst om Sttaffanstorp, i Malmö. Men det skulle dröja nästan 50 år innan den födseln fick någon betydelse för Sverige, Skåne och Staffanstorp. Bruket i Staffanstorp var ett råsockerbruk vilket innebär att man gjorde nästan rent strösocker, fast bara nästan, C-socker. Detta strösocker transporterades med ånglok och järnväg till Arlövs raffinaderi där det blev till A-socker och det som blev över blev sirap, farin etc.
.

Stacks Image 27672

Det var inte ett av de större sockerbruken och inte särskilt långlivat heller
.

Stacks Image 27674

ingången till fabriken gick över kontoret genom gröna trapphuset
.

En intressant sak med just Staffanstorp är att det i Klågerup en dryg halvmil därifrån fanns en saftstation där första halvan av sockerframställningen processades och sedan pumpades sockersaften vidare i nedgrävda rör den drygt fem kilometer långa sträckan till Staffanstorps sockerbruk. Där, i Staffanstorp pumpades sockersaften in i processen. 1919 upphörde saftstationen att leverera sockersaft till Staffanstorp. Istället kördes de oprocessade betorna, med häst och vagn ”ända” till Staffanstorp för att påbörja den dygnslånga processen till C-socker. Rören började så småningom läcka och det fanns ingen ekonomi i att lägga nya rör. Saftstationen låg enligt http://www.resa-mellan.se/koordinater_hojd.php på 13 meters höjd och sockerbruket på 19 meters höjd så det ville till att rören var täta och pumparna kraftiga.
.

Stacks Image 27683

Två diskreta nyanser av grönt. En kvarleva från 70-talet?
.

Stacks Image 27685

Kontoret bjöd bara på tomma rum, men det var stil på ingången
.

Wikipedia skriver så här om Saftstation:

En saftstation (även saftfabrik) är en fabriksanläggning där man utvinner råsaften ur sockerbetor. En saftstation fungerade undantagslöst som en filial till ett närbeläget sockerbruk, där saften sedan raffineras till socker. Både sockerbruk och saftstationer uppfördes i och med betsockertillverkningens tillväxt på 1890-talet. De byggdes i regel i anslutning till någon järnvägslinje.

Saftstationer fanns bland annat i Gärsnäs, Teckomatorp och Klågerup. 2011 körde vi förbi och hittade lite rester av denna saftstation. Ett klinkergolv i utkanten av ett fält väl dolt i vildvuxen grönska är allt som finns kvar.
.

Stacks Image 3194
Nu till de roligare regionerna, slitna fabrikslokaler med lite maskiner kvar.

I nästan åttio år blev det socker av betor i Staffanstorp, därefter levde fabriken vidare i 30 år som testlaboratorium. Under de dryga hundra åren har huvudbyggnaden som är ett mischmasch av påbyggnader, tillbyggnader, uppsågade väggar och igenmurade fönster ständigt transformerats. Den byggnad som står här och inväntar sista smörjelsen är så förändrad att man bakom påbyggnader och lapptäcken med tvekan kan se delar av originalet.
.

Stacks Image 3188
Pannrummet var en färgsprakande upplevelse
.

100 2

Stacks Image 1555
En våning upp blev det lite rörigare.

.

Stacks Image 2978
På något vis en riktig sockerbruksmiljö. Fast numera är det bara trapporna som skramlar. När betkampanjerna var igång för 100 år sedan var här en bulernivå utöver det vanliga.
.
Stacks Image 1279
Samma miljö som bilden ovan, fast nu från bottenplan.

ANDRA LIVET EFTER DET FÖRSTA

Sockerbruket i Staffanstorp arbetade fram till 1963 då sista betan mottogs, men det lades inte ner. De kommande trettio åren fungerade det som kontrollaboratorium åt de andra sockerbruken. Det hela handlade om att bönderna skulle få rätt betalning för den mängd socker de levererade från betorna, inte vattnet i betorna och inte jordresterna på betorna.
.

Stacks Image 1336

Det hela gick till så att man tog ett slumpmässigt kärnborrprov av den inkommande betlasten innan den tippades i svämmarna. Detta borrprov fick representera hela betlasten från det släp eller den lastbil som levererade betor till sockerbruken. Borrprovet kvitterades och transporterades till Staffanstorp för analys. Borrprovet vägdes med sten, jord, smuts och allt. Därefter processades provet så långt som behövdes för att ta fram den procentuella sockerhalten. Om ett prov på 10,0 kg med smuts och allt gav 1,5 kg socker så blev betalningen lastens totalvikt x 15 % x ett fastställt pris, ju högre sockerhalt desto mer fick man betalt. Högre andel oönskat material av totalvikten ledde till lägre procentsats och sämre betalt.
.

Stacks Image 17725
.
Stacks Image 27690
Stacks Image 27692
.
Stacks Image 19192
Lyckan var fullständig då vi såg dessa turbiner, en kvarleva från tiden då sockerbetor blev till socker.


1993 trettio år efter att bruket lagts ner och blivit ett testlaboratorium var det slut med all sockerhantering. Sedan dess har bruket fungerat som forsknings och fabrikslokaler i varierande grad fram till i år 2017. Grävskoporna har kommit, mindre kringbyggnader har redan rivits och det kommande halvåret kommer hela Sockerbruket att monteras ner.

Stacks Image 27711
.
Stacks Image 27715
.
Stacks Image 27713
.
Finns det något roligare och vackrare än otidsenliga maskiner?
.
Stacks Image 27717
.
Stacks Image 27723
Stacks Image 27719
.
Stacks Image 27721

En promenad på taket i novemberdiset !
.

Stacks Image 27706

En ståtlig vacker tingest som ännu står upp. (2017)
.

Stacks Image 27725

.

Stacks Image 27727

och i källaren stod maskiner och pumpar i vatten
.

Stacks Image 27729

.
( TILL HUVUDSIDA OM SOCKERBRUKEN )
.
Denna tingest stod ensam i en port, vad det är?
.
Orkar du med fler bilder från Staffanstorps Sockerbruk så klicka här
.
…och har du orkat igenom det här och vill se fler övergivna sockerbruk, så finns fyra länkar härunder.
.