Stacks Image 2632

RENOVERAT OCH ÅTERUPPSTÅNDET


.

Stacks Image 189012

.


Vissa förfallna övergivna byggnader och byggnadsverk blir en dag varse att den civilisation som en gång byggde dem, glömde dem och lät dem förfalla ändrar uppfattning.

Bron över Vege Å upptäcktes en dag av Länsstyrelse och Vägverket, numera Transportstyrelsen och som en skänk från ovan bidrog det offentliga med 800 000 kronor för avrostning, upprustning och ommålning.

Krokåns kvarn förföll och så en dag tog en privatperson över och rustade upp den. Idag är det en festlokal av det ovanligare slaget och ibland blir det ett café också.
.

.


Vi besökte "Spritan" i Ödåkra sommaren 2015. Då var det en vanskött byggnad, på väg att förfalla. Det mesta såg ut att gå till förgängligheten. Men så en dag fick fabriken en ny ägare. Tre saker behövs för att rädda en sådan pärla av Spritans storlek. Intresse, kärlek och en tjock plånbok. De nya ägarna var i besittning av alla tre nödvändigheterna. Idag är den gamla fabriken renoverad och är en god blandning av konst, kultur och kommersiellt gångbara butiker. Det sista; kommersiell gångbarhet är absolut nödvändigt för att kunna upprätthålla och bekosta de renoveringskostnader som alltid uppstår. Spritan, en verklig pärla, absolut värt ett besök
.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780