Stacks Image 184519

BRITA PÅ DJURAMOSSA

Stacks Image 202718
Det första kortfattade meddelandet kom via radio klockan fem på morgonen den 25 september 1943: ” Sverige är i krig! Sverige har blivit angripet av tysk trupp som landstigit i Landskrona och tagit över stadens befästningar samt polisstationen och dess radio.
.
Stacks Image 202720
De första tyska landstigningstrupperna hade siktats utanför Landskrona. Från Kullaberg hade det rapporterats om mindre, troligtvis tyska förflyttningar över sundet. I Helsingborg hade ingenting noterats mer än att de färjor som fortfarande pendlade över Öresund inte anlände på morgonen till Helsingborgs hamn som de skulle. Från danska motståndsrörelsen hade ett ofullständig meddelande att ”färjorna lasts med militärt material och soldater” nått det svenska kustförsvaret.
.
Stacks Image 202744
Ordern kom från högsta militärledningen i Stockholm strax efter fem på morgonen. Radiotystnad råder och ingen vågar lita på vem som lyssnar på vad i etern, så dagbefälet uppe på Djuramåsa rusar i morgonkylan mot bunkern med den hastigt nedskrivna ordern. En order konfirmerad med kodorden; ”rött tegel, röd sand”. Sju minuter senare skakar marken och den 46 kilo tunga projektilen väser över Öresund. Invånarna i Domsten och Viken väcks lite för tidigt denna septembermorgon 1942 och de som var snabbast uppe fick se ett kraftigt ljussken över Helsingør, det skulle komma fler.
.
Stacks Image 202746
Bom! ca 100 meter för långt inåt land, de mobila observationsposterna vid Laröd, Viken och Svinbådan ger samstämmiga besked. I nästa sekund träffas Helsingørs bangård och stora delar av rälsen slits sönder, fler salvor och stationsbyggnadens västra flygel faller. Var 20 sekund kommer nya projektiler och när en av fyra kanoner från Djuramåsa gjort sitt är Stationen i Helsingör obrukbar. Hamnen, med ett flertal tyska båtar blir nästa mål. Hamnen är granne med stationen så Djuramåsas fyra systrar behöver bara ändra elevationsvinkeln minimalt innan deras last av vrede gör sin luftfärd över Öresund.
Stacks Image 202748
De tyska batterierna utplacerade vid vattenlinjen och uppe på Kronborgs kullar vaknar till liv, de stora 88 mm kanonerna från Kruppwerke laddas, men mot vad ska man skjuta? Kom granaterna från engelska skepp? ligger det allierade motståndsmän på svenska sidan? Djuramåsa, med fyra kanoner, osynligt från Kronborg men med ögon över hela Öresund vakar och observerar. Man hinner varken invänta order eller fundera över mot vad man ska skjuta. Från öster, någonstans från den svenska kusten kommer nya projektiler och träffar de inte rätt första gången är det fullträff den andra.
.
Fler laddningar från Djuramåsa, marken skakar och 30 sekunder senare är det drygt 350-år gamla Kronborgs slott i Danmark en hög med sten och Tyskarnas ledningscentral över Öresund är utplånad. De tyska befästningarna slås ut en efter en. För att vara på den säkra sidan avfyrar varje kanon ytterligare sju salvor mot Tyska befästningar på den danska sidan, stationen och hamnen, de få som överlevde första träffen har ännu inte insett vad som hänt och efter den andra fullträffen råder ofrivillig tysk radiotystnad över Öresund.
Sverige deltar nu i det andra världskriget på de allierades sida. Sverige har avfyrat sitt första skott mot en invaderande fiende på mer än 150 år. ”Kronborg i ruiner, vi får be Danskarna om ursäkt när kriget är över”, muttrar högsta befälet, men det här var nödvändigt”.
.
Stacks Image 35927
Djurammossa november 2014, 72 år efter Batteri Hälsingborgs tillkomst, träddungen döljer kanonens täckta bunker.

Scenariot har aldrig inträffat, men kanonerna på Djuramossa hade till uppgift att spärra av Öresund om kriget kom för nära inpå eller om Sverige skulle blivit anfallet av Nazityskland. En liggande order var att slå ut hamnen som användes för trupptransporter och transittrafik över Sverige. Slå ut Stationen och bangården som användes för omlastning av krigsmateriel och slå ut Kronborgs Slott, Hamlets hemvist, eftersom Kronborg användes som stridsledningscentral av den tyska ockupationsmakten. Det var därifrån all radiotrafik utgick till militären och det var härifrån man efter dåtidens teknik tjuvlyssnade så gott man kunde på den svenska militärens radiokommunikation.
.

Stacks Image 1241
En kanoningång, Brita, Här var det förseglat med betong fram till augusti i år [2014]

Den vackra stationen i Helsingör står kvar, det gör Kronborgs slott också, det gör även kanonerna på Djuramossa! Kronborg, evigt förknippat med Hamlet och dennes högst dysfunktionella familj. Någonting ruttet i den Danska staten, Kronborg numera med på FN: S världsarvslista. Kronborg symbol för så mycket mer än en dansk försvarsanläggning vid Öresunds smalaste passage.
.

Stacks Image 1245

När det öppnades här för tre månader sedan (augusti 2014) visste man inte ens om kanonen stod kvar

Djuramåsa, Batteri Hälsingborg, senare Djuramossa en väl gömd, nästan osynlig försvarsanläggning uppe på toppen av Landborgen norr om Helsingborg. Djuramossa behövde aldrig användas storskaligt, kanske var det vetskapen om dess existens som höll dåtida fienden borta, kanske hade världen sett likadan ut utan de fyra kanonernas placering? När bygget pågick och kriget var som intensivast befann sig 2 000 man på plats, hektiskt arbetande med att färdigställa Batteri Hälsingborg. 2 000 man på en ort som knappt gick att hitta på kartan, en ort som bestod av tre till fyra bondgårdar!

.

Stacks Image 52981
I en bunker bakom pansarplåt skulle Brita skydda Skånes kust och spärra av Öresund.

En sak vet vi, Kanonerna på Djuramossa levde vidare efter kriget. Sverige behövde aldrig delta, men Sverige var och är en bricka i det kalla kriget och så länge som de ansågs tekniskt användbara var de bemannade. Men i början av 1990 talet hade de spelat ut sin militära roll. Missiler och flygplan hade tagit över, en stationär kanon var förpassad till historien, i detta fall till ett museum. Som alltid i nutida militära sammanhang spelar det kommunistiska östblockets- och Sovjetunionens kollaps in. När den fiende Sverige övat mot de senaste 45-åren imploderade insåg Västeuropas politiker snabbt att militärt närförsvar var en utgiftspost man kunde snåla in på.
.

Stacks Image 1249

Trångt här inne bakom pansarplåten, den grå lådan med tre urtavlor gav information om luftfuktighet och ser ut som den tillkommit senare. Kanonerna moderniserades och modifierades efterhand som världskriget övergick till ett kallt krig.


Brita hade tre systrar på samma plats Asta, Maja och Sonja samtliga uppkallade efter traktens då unga skönheter. Batteri Hälsingborg hade ett antal ögon utspridda utmed Öresunds kust som såg till att kanonerna träffade det de var inställda att träffa. Ska man ligga på en höjd och samtidigt vara osynlig begränsar det sikten, -en hel del.

Men när den Sovjetiska björnen drabbades av akut tandvärk mellan 1980 och 90-talet och vi för tillfället trodde världen blivit en säkrare plats fick Maja, Brita och de två andra systrarna från Bofors gå i pension, de hade trots allt varit i tjänst i femtio år. Femtio år är ingen ålder på en dam, men har man stått utomhus utan tak och inte kunnat motionera under tiden så är man pensionsfärdig.
.

Stacks Image 1255

Här ställde man in elevationsvinkeln efter givna data

För Britas del innebar det att berörda beslutsfattare tittade på den medelålders damen, konstaterade att hon var för tung att flytta på och för dyr att plocka isär. Så man lade ett tak ovanpå och sedan hällde på en större mängd betong på tak och bunker. När betong ligger ostört ute vår herres fria natur under ett kvarts sekel så börjar det växa en hel del på den och till slut var Britas sarkofag endast en kulle på slätten intill Kullaberg.
.

Stacks Image 1259
Ett välsmort kanonrör, vapenvård från kalla krigets slutskede!

Här hade historien kunnat sluta om det inte varit för att en samling entusiaster och militärhistoriker tagit sig för att i augusti i år 2014, -och med myndigheternas tillstånd, öppna upp ingången och störa kanonen efter 25-års försegling. Nyfikenheten värderades högre än tidigare igenmurade värderingar och nu bröts betongen som förseglat Britas bostad i nästan 30 år upp. Tiden var mogen att om inte beskåda dagsljus så åtminstone låta sig bli beskådad igen.
.

Stacks Image 52975
Vi lämnar Brita åt sin väl cementerade framtid och tackar för besöket, när vi gått är det åter mörkt och tyst här inne

Om några år kommer kanonen Brita att besökas av betalande Muséegäster på Beredskapsmuseet i Djuramossa, en anläggning som sin avlägsenhet från ”storstan” till trots har fler besökare än Helsingborgs centralt belägna Dunkerska kulturhus.
.

Stacks Image 1269
Ammunitionskammaren (jfr fjärde bilden uppifrån) här stod patronerna och väntade på det som aldrig behövde göras

De fyra översta bilderna i det påhittade skeendet morgonen den 25 september 1943 är från kanonen Maja (2005) som står till beskådan för Beredskapsmuseets gäster.

.

Stacks Image 202754

Ett litet bildgalleri från hemma hos reportaget hos Brita ser du om du klickar på baneret här under.
.

Stacks Image 200417

Lite mer att läsa
Bara att hålla med, visst blir man entusiastisk vid en bruten försegling efter 20 år
Helsingborg Dagblad 7 augusti 2014

Skånska Dagbladet 28 nov 2014
Mörka år i ny belysning;
Helsingborg Dagblad 28 oktober 2007

kanonen som skulle stoppa Hitlers armé
Kvällsposten Expressen 21 december 2014

Om ni undrar varför en kanon som tillhör ett museum hamnat här på Tillträde Förbjudet så är kanonen Brita, eller Britta nyöppnad och ännu inte till offentlig beskådan. Efter att ha varit förseglad i betong sedan Sovjetunionen kollapsade och öppnad augusti 2014 så platsar hon definitivt som någonting värt att berätta om. Ett stort tack till Johan Andrée som tog sig tid och visade oss Både kanonen och lite andra udda tingestar på Beredskapsmuseet i Djuramossa. Tigern här under, som också utgör en länk till Beredskapsmuseet känner ni säkert till. "EN SVENSK TIGER" var det dubbeltydiga budskapet under ofärdsåren, före, under och efter det andra världskriget. En kuriositet i det sammanhanget är att upphovsrätten till tigern numrera ägs av nämnda museum
EN SVENSK TIGER
http://www.beredskapsmuseet.com/foto: Beredskapsmuseet.

BTtorsdag 8 januari 2015
Opkaldt efter kønne svenske Brita: Her er kanonen der skulle stoppe Hitler

.

Stacks Image 1364
Stacks Image 1358
Stacks Image 1360
Stacks Image 1362