Stacks Image 184519

UPPLAGSPLATS NÄSSJÖ

Stacks Image 35927

Brist på vegetation vid banvallen, en grind i skogen då är det här


Ett hål i ett berg är ett hål i ett berg. Dock skiljer de sig åt som enskilda ”individer” mest beroende på att de tillkommit på lite olika platser runtom i landet.
.

Stacks Image 1241

Den mäktiga ingången ter sig som ett gapande monster i den småländska skogsvegetationen

Upplagsplatserna, eller ”hål i berget” för vagnar med omformare som de var, utgjordes av en järnvägstunnel oftast med endast en ingång, även om ett fåtal större upplagsplatser hade portar för två spår.
.

Stacks Image 1245

Och därinne väntar mörkret på att bli upplyst, så berget kan avslöja sina hemligheter

Spårväxlarna är borttagna och oftast är det endast lite brist på stadig vegetation som avslöjar att rälsen en gång tog en tur ut i det gröna. I norra Småland kan man följa rälsen ca 100 meter från stambanan genom skog och terräng för att där mötas av den mäktiga syn som dessa stenfilterportar utgör.

.

Stacks Image 52981

Isolatorer som hänger på tork, eller som ett konstverk av Friedensreich Hundertwasser. I denna droppande miljö torkade ingenting

Innanför blir man lika imponerad varje gång, det täta mörkret och en räls som om den finns kvar leder in i en mörk oändlighet. En oändlighet som slutar ca hundra meter längre in och då med en liten ”utgång” till fläktarna och fläkttrummorna som stiger upp och ändar uppe i den högre belägna skogen. Där uppe i en liten betongbyggnad vars väggar utgörs av stenfilter 360 grader runt slutar äventyret där uppe tar småländsk skog och idyll över.
.

Stacks Image 1249

Där den mörka oändligheten slutar efter ca 100 meter tar fläktrummet vid, bara att gå vidare

Dessa omformarstationer fungerade grovt uttryckt, som elektriska växellådor. Det vanliga elnätet på 50 Hz skulle omvandlas till den lägre frekvensen 16 2/3 Hz. Detta gjordes mekaniskt med roterande motorer som ”växlade ner frekvensen” och höjde spänningen så att järnvägen skulle få sin strömförsörjning även om ställverken var utslagna.
.

Stacks Image 1255

Detta är själva fläkttrumman, fyra fläktar hjälpte till att hålla omformarna tillräckligt svala

Omformarna stod på järnvägsvagnar för att kunna flyttas, både till platser där de behövdes samt att de kunde rullas till verkstäder för service och översyn. När det var tänkt att de skulle utföra det jobb de byggts för stod de väl skyddade i bergrummet.
.

Stacks Image 1259

Vid fläkttrummans slut, där uppe, återgår man till den småländska skogsidyllen, fast här droppade det ihärdigt från berget

Dyra lösningar på gårdagens problem, numera byggs de återigen ovan jord och har slutat snurra, nu sköter elektroniken och mikrochipsen omformningen, med lägre förluster, mindre värme och troligtvis tystare gång.
.

Stacks Image 52975

Vid toppen uppenbarade sig stenfilterventilen. Tänker mig att en korvkiosk från DDR såg ut så här

När dessa upplagsplatser = tågtunnlar byggdes var det kalla kriget verklighet, Brezjnev och Nixon balanserade med diverse kärnvapen och utgick båda från att den andre inte var så dum att han skulle trycka på knappen. Mycket riktigt, så dumma var de inte. I stället påbörjades nedrustningssamtal och andra åtgärder för att minska den overkillkapacitet båda staterna besatt.
.

Stacks Image 1269

På väg tillbaks nere i fläktrummet, det dominerande ljudet kom från droppande vatten

Världen har förändrats sedan dess, Sovjet försvann och ”fienden” ändrade skepnad. Nu har Sovjet blivit Ryssland och nytt vapenskrammel hörs i Europas östra delar [september 2014]. Även om det skramlas mer med dagens vapen har dessa upplagsplatser spelat ut sin roll, vem vet om 200 år kanske något mediebolag spelar in motsvarigheten till ”fångarna på fortet” i dessa militärkatedraler?
.

Stacks Image 162892

Fyra sådana här höll anläggningen i lämplig arbetstemperatur, det lät nog en del där inne i bergrummet
.

Stacks Image 200411

På väg ut! Isolatorerna kan göra sig som spiror på La Sagrada Familia

Största skillnaden mot förra besöket var fukten. Bergrum läcker in vatten och under de senaste två åren har avrinningen ut ur tunneln täppts till av naturen så fukten var så påtaglig att det duggregnade inne i tunneln.
.

Stacks Image 200413

De här isolatorerna är troligtvis gjorda av ASEA, de hänger där som någon sorts reservdelslager. Hade Dahli, Vilks eller Hundertwasser skrivit sin signatur och hävdat upphovsrätt till verket hade det kostat mer än bara materialkostnaden. .

Stacks Image 200415

Dags att lämna tågtunneln och med det konstatera att världen inte nödvändigtvis var en bättre plats förr, eller så var den det. Men det existerar inget kallt krig längre.
.

Stacks Image 200417

Klicka på baneret här ovanför så blir det fler bilder från Upplagsplatsen utanför Nässjö.
.

Stacks Image 1364
Stacks Image 1358
Stacks Image 1360
Stacks Image 1362