Stacks Image 2632

LANTMÄNNENS UTSÄDESSILO I SVALÖV
Stacks Image 234875

Som ett tomt skal. En byggnad som vill se ut som ett kraftverk, men bara är en tom silo

En öde silo är ett tomt utrymme, förutom lite maskiner som står kvar och dammar om man har tur. Det är också livsfarliga utrymmen, gott om håll i golven överallt lätta att missa och trilla ner i. Hela historien om vem som byggde silon och vem som äger den lider av brist på tillförlitliga källor men; Weibulls i Landskrona och Swalöf AB fusionerades på den tiden detta var ett fint ord för att sedan bli uppköpta av Sveriges bönder genom deras kooperativ Lantmännen.
.

SKÅNES GLÖMDA RUM
Efter mer än tio år som sidan tillträdeförbjutet.se utvecklats har det nu också blivit en bok.
SKÅNES GLÖMDA RUM -Det industriella välståndets ruiner.

208 sidor, 250 bilder, 300x210 mm.
Boken kan beställas här för 349 kronor + porto 79 kronor = i din brevlåda för 428 kronor. I Malmö och Helsingborg kan den hämtas för att spara in portot.

Text och bild Calle Bergendorff, ges ut på
förlag Grad & Kägel.

Adlibris
Bokus

Stacks Image 274542
Stacks Image 237102

Välkommen in, även om denna dörr var igensvetsad, men runt hörnet stod nästa dörr vidöppen.

Även om skyltarna är nedmonterade kvarstår silhuetten av texten på väggarna, mot norr kringlar sig Lantmännens symbol och texten UTSÄDE. Mot väster kunde fortfarande SWALÖFS AB UTSÄDE anas i den ännu intakta plåten

.

Stacks Image 2735

Insidan har sett sina bästa dagar, buckliga rör och graffitti är vad som återstår

Under de senaste fyra åren [2006 - 2010] har Lantmännen lagt ner 77 av 92 siloanläggningar, så nu är det bara femton kvar. Att så många anläggningar ska läggas ner nu beror på att det fram till 1970 talet lönade sig att producera och lagra så mycket som möjligt, staten, d.v.s. skattebetalarna garanterade inkomsten vare sig det fans behov av det producerade eller inte.
.

Stacks Image 2739

Rörigt värre, men i alla fall en färg för varje silo

Numera litar vi mer på våra grannländer och de litar på oss, så flödet mellan de nationella spannmålslagren och billigare transporter har medfört att lokal lagring till varje pris numera inte är till varje pris. Däremot kommer behovet av direktlager på gårdarna att öka, det är mellanhänderna som försvinner.

.

Stacks Image 2743

Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och det är från botten av en silos med mycket traktor och diesel innan det hamnat här som det gives oss. Sen måste det malas och bakas också.

Intresset för Urban Exploration är större än vad man tror, vart vi kommer har alltid någon varit före oss. Dörrarna är öppna, graffittin lämnar sitt budskap och när vi väl nått toppen på silon och kom ut på taket möttes vi av budskapet "Vi var här 08/03 06".

Swalöf Weibull AB ägs till 60 procent av Lantmännen och 40 procent av BASF [Badische Anilin und Soda Fabrik] mmm... dessa tyska akronymer.

.

Stacks Image 2747

Serietidningsliknande grafitti. ”Problemen försvinner inte för att man blundar” förkunnar den gula gubben

Återstår för oss två som var här att bege oss vidare. På andra sidan huvudgatan står Det vackra Magasinet som ägts av Allmänna Svenska Utsädes AB och dygnets ljusa timmer börjar ta slut.
.

Stacks Image 2751

På andra sidan den sinuskorrugerade glasfiberplasten, som fungerar som ljusinsläpp vänta det klara dagsljuset och en obekvämt varm sommarkväll.

Byggnaden har stått i den elaka saltvattensmiljön i ständig Öresundsblåst i 70 år med följd att eternitfasaden har ändrat färg och att den tekniska utvecklingen och nya isoleringsmaterial gjort den obsolet som kylhus. Men från nuvarande träda kommer de kylslagna lokalerna väckas till liv igen, när de nu tomma ammoniakrören avlägsnats eller polerats upp.

Fler bilder från Svalöf Weibulls övergivna silo om du klickar på bilden härunder

.

Stacks Image 274533
.
Stacks Image 271773
Stacks Image 271776
Stacks Image 271779
Stacks Image 271782