Stacks Image 74719

100 2
RÖNNEBADET ÄNGELHOLM
100 2

Stacks Image 74723
Välkommen till Rönnebadet, Badet stängt i väntan på nytt!


Det var en gång, så sent som 1967 då det redan utgått ett påbud från statsminister och regering om att alla i hela det svenska folkhemmet skulle lära sig att simma, att man byggde ett badhus i Ängelholm. Då nu inte alla i detta land var bosatta i närheten av kust och vattendrag eller rentav små idylliska sjöar så blev det kommunernas uppgift att bygga simhallar och badhus. Ju större kommun desto fler och större simbassänger. Nu är det så illa ställt i vårt land att vi inte tilldelats ett alltför behagligt vinterklimat, i alla fall inte om det gäller att lära sig att simma, så skulle simbassängerna vara till någon nytta fick kommunerna bekosta både tak och väggar runt dessa samt därtill lätta på plånboken och inhandla olja i tillräcklig mängd för att hålla vattnet i en för de simmande barnen behaglig temperatur.
.

Stacks Image 74727

Stängt var det här, kvar var några inhyrda kakelknackare från Rumänien som knackade loss Änglafamn från ena kortväggen
Det där med behaglig vattentemperatur var ju något som även gällde för de lyckligt lottade kommuner som var ägare av kuststräckor så trots excellenta förutsättningar under den dagen som anses vara den bästa dagen på året* så byggdes det även badhus och simhallar i våra kustkommuner. (
*Den svenska sommarn är den bästa dagen på året)

100 2

Stacks Image 74731

Betongtrampolinen står upp ännu, men de hydrauliska knipkäftarna väntar
En begränsad mängd vatten, uppvärmt dessutom och med hundratals plaskande människoben i varje dag blir till sist lite smutsigt, blir det tillräckligt smutsigt kallas det otjänligt för sitt ändamål och då får man inte längre lära sig simma i vattnet och det var det som var hela poängen med att bygga badhus och bassänger. Nu var inte detta ett okänt fenomen eller ett olösligt problem så alla badhus försågs med diverse fysiska och kemiska motmedel, samt en del påbud och moraliska påpekanden riktade till de som i folkhemmets tjänst och för eget nöjes skull skulle lära sig att simma. Duscha innan du badar och kissa inte i vattnet var självklarheter, men ändå hände det!


100 2

Stacks Image 74735

En symmetrisk, rentav grafisk utsikt från trampolinen Så under och vid sidan om bottnen på bassängerna placerades filter, reningsverk och väl tilltagna tankar med allsköns kemikalier i akt och mening att ta död på allt som var organiskt levande och inte längre satt fast på de människokroppar som rörde sig i vattnet. Saltsyra, klor och ännu mer klor höll vattnet på en steril nivå och under alla bakteriella gränsvärden som regelbundet mättes av såväl den egna personalen som stränga myndighetspersoner som med diverse mätinstrument mätte kolibakterier, stafylokocker, campylobakter eller nått liknande samt vattnets tilltagande gulhet orsakat av humant läckande karbamid.

100 2

Stacks Image 74739

Kan man inte fylla bassängen med vatten duger den att slänga inventarier i
Vatten i sig kan vara nog så elakt om det bara får tid på sig, vatten innehållande allsköns kemikalier är en ännu mer elak brygd för sin omgivning. Den vanligaste elakheten resulterar i oxidering, råkar föremålet för oxideringen vara av järn så kallas det rost. Annars nöjde man sig med att konstatera att det var frätande, om än inte så farligt frätande i de låga koncentrationer det var upplöst i, i de stora bassängerna där vi simmade omkring. När vi 50- till 70-talister väl flaxat med armarna och sprattlat med benen i bassängen tillräckligt lång tid eller tillryggalagt en satisfierande distans, blev vi beordrade av gympaläraren eller badmästaren att ta oss upp ur bassängen, vid detta lag såg fingertoppar och händer ut som bleka russin och ögonen sved till den grad att vi blinkade lika snabbt som dåtidens halvledare och att ögonen rann. Därpå följde varm dusch och lite tvål och vatten varpå vi renades ända in i själen, om än med en lätt odör av klorlösning satte oss på cykeln tillbaks till hem eller skola.
100 2

Stacks Image 74743

Från detta perspektiv syns inte den vackra utsikten mot park och Rönne Å

Eftersom vi inte dog av behandlingen, eftersom samtliga lärde sig simma, eftersom folkhälsan förbättrades och fysisk fostran ansågs var bidragande därtill så fyllde man på nytt vatten och nya kemikalier till nästa årskull ungar som skulle lära sig att simma. Vid det laget hade vi bytt ut simhallarna mot badstranden och ägnade oss omväxlande åt att se vem som simmade längst, snabbast om vi inte låg i vassen och smygtittade på flickor. Blev vi ertappade vid den åldern visade det sig att de jämnåriga flickorna tillgodogjort sig simlektionerna bättre än vi pojkar gjort så simmade de inte ifrån oss, så simmade de ikapp oss och gav oss herrens tukt och förmaningstal, fast det var ju roligt det med.

100 2

Stacks Image 74747

Mycket utrustning på glasväggen i söder, i bakgrunden syns Änglafamn
Året var 1967 och Engelholms Kommun byggde Rönnebadet, namnet hämtades bara några meter utanför där Rönneå småstadsvackert och lagom majestätiskt rinner förbi på sin väg ut i Skälderviken och Kattegatt. 67? Sveriges bästa år genom tiderna, krisåren fanns inte och kunde inte förutses, i skolan fick vi lära oss att Sverige var rikast i världen (per Capita) och att vi var neutrala, vilket tydligen gjorde oss lite förmer än andra, att vi gjorde världens bästa stål, att Jesus i Rio kom från Cementa i Limhamn, att Operahuset i Sydney var klätt med kakel från Höganäsbolaget, Skrombergaverket i Ekeby för att vara mer exakt, även om vi fick erkänna att arkitekten var dansk.

100 2

Stacks Image 74751

Klorerat vatten med en cocktail av andra bokstäver från periodiska systemet och fukten äter upp allt i sin närhet. Detta är utsidan av bassängen.

Sverige var bäst på allt, i alla fall från katedern. Sakligheten i ovanstående s.k. fakta har med åren blivit mindre saklig och mindre fakta. Neutrala! Jo pyttsan, Stål, var och är vi säkert bra på, Jesus i Rio står på ett fundament av cement från Limhamn med huvudfiguren själv är om än inte av himmelsk tillverkning, så av cement som inte kommer från vare sig Limhamn eller Sverige. Operahuset är klätt med kakel från Höganäsbolaget, tillverkad av Skrombergaverken, men det ryktas om att de plattor som lossnar byts ut till annat fabrikat, inget varar för evigt inte ens sanningen som fröken lärde oss. .

Stacks Image 74755

Matarröret till stora bassängen antingen SI eller SU (SI-SU)
Åren gick, oxidationen i bassängen fortsatte, folkhem blev miljonprogram och för de kommuner med gott skatteunderlag och dit har man alltid kunnat räkna Ängelholms Kommun kunde man bygga nytt och bättre, fler villor och fler eller åtminstone mer bärkraftiga skattebetalare fyllde på. I hastigheten med att bygga nytt var väl inte alltid insikten om att underhåll av bestående kommunalt fastighetskapital också krävdes. Rönnebadet fungerade ju, lite rostiga rör i källaren var väl inget större problem, byt dem nästa gång bassängen töms!
.

Stacks Image 74759

Ett återkommande ord på den här hemsidan är rost.

Det blev krisår på 70-talet, alla drabbades, det blev till att vänta lite med underhållet av det kommunala fastighetsbeståndet, badhuset fick väl vänta lite till, det gav ju inte direkt några kommunala intäkter. Dessutom kom ju folk från andra kommuner hit och badade och deras röster till nästa val kunds man ju ändå inte tillgodoräkna sig. Tiden gick och den där oxidationsprocessen gick fortare än de kommunala beslutsfattarna ansåg att inflödet av disponibla skattekronor var, så renoveringar fick vänta ett år till. Sprickor i betongen, rostiga rör, högre driftkostnader etc.

.

Stacks Image 74763
Ericssons väggfasta telefoner (utan AXE). Utsidan tycks mer tålig än betong och järn

Det är med badhus som med äldre bilar, de har en begränsad livslängd och om man inte varit pedant från begynnelsen så blir framtida underhåll alltmer komplicerat. Till slut kommer den där besiktningen då alltför många körförbud blir alltför dyra att åtgärda att man trampar vatten på stället, när väl allt läckt ut är badet otjänligt för sitt huvudsakliga ändamål, att simma i och det är då rivningen går ut på anbud och i Rönnebadets fall var det Globax som vann och nu har äran att montera ned badet sten för sten, ruta för ruta innan allt återvinns till nytt byggmaterial eller tjänar som utfyllnad vid markförstärkningar vid nästa kustnära boende.
.

Stacks Image 74767

Allting har en baksida, även Rönnbadet.

Om ni undrar vad Änglafamn är, så var eller är det ett rysligt stort och rysligt dyrt konstverk av keramiska plattor som täckte hela norra väggen på badets hall. Det räddades undan rivningen genom att tas ner, platta för platta och lagras tills lämplig lokal hittas att åter sätta upp alla de tusentals plattor det bestod av. du ser lite av Änglafarm i mitten av baneret här under. Klicka på den bilset och du ser fler bilder från Rönnebadet.
.

Stacks Image 74771
.
Stacks Image 74786
Stacks Image 74783
Stacks Image 74780
Stacks Image 74777