Stacks Image 289257

KEMIRAS SVAVELSYRAFABRIK
Stacks Image 218844

Den gamla svavelsyrafabriken som bestod av tre byggnader demonterades och revs under senhösten 2010, ingenting kvarstår.

1860
Det hela börjar med fågelskit. Konsul Nils Persson öppnade egen verksamhet i vilken han importerade och sålde guano det då vanligaste gödselmedlet. Under avdelningen för värdelöst vetande kan jag tillägga att detta år så förbjöds husbehovsbränningen i Sverige, den japanske oftalmologen Mikito Takayasu föddes och att 1860 även var ett skottår.

1875
Hr. Kns. Persson utökade och började framställning av konstgödsel. För denna behövdes fosforhaltigt material och svavelsyra, som utvanns ur svavelkis. En restprodukt blev koppar vilket gav namnet Kopparverken, då som nu köptes divisioner av företag eller knoppades av och blev nya bolag så dagens kopparverk är något helt annat.
.

Stacks Image 218848

Funderar du på ett spontanbesök i den gamla svavelsyrafabriken? Slå det ur sinnet, 1: den gamla betongkolossen ligger innanför dygnetruntbevakat område och hela området är inhägnat med taggtråd 2: Fabriken revs hösten 2010 så det är lite sent att tänka på besök nu. En ny svavelsyrafabrik puttrar på en bit därifrån med en modernare process och eftersom hanteringen klassas som mycket riskfylld lämnas ingenting osett från vaktcentralen.

Jag har även fått tillgång till några bilder från den tiden då Svavelsyrafabrikerna byggdes. Förvisso är det bortom temat Tillträde förbjudet och industriruiner, men eftersom detta inte är en akademisk avhandling utan en sida där även historien förankras så kan den som vill klicka på baneret nedan och se lite om hur industriruinen svavelsyrafabriken på Kemira en gång kom till.
.

Stacks Image 35927

Med rätt väder, i det här fallet grå höstdag så infinner sig den rätta DDR-känslan

Jag ska erkänna att jag kände mig prioriterad då jag stod med stativet i hand och kameran i ryggsäcken och klampade in till vakten och nämnde min kontaktperson. Samtidigt betraktade jag den i allra högsta grad allvarligt menade skylten FOTOGRAFERING FÖRBJUDEN INOM OMRÅDET och jag hade fått tillstånd. Vad det står för skyltar på staketet runt om kan ni gissa själv (hint, titta längs upp på sidan).

.

Stacks Image 1241

Som en blandning av en lantbrukssilo och ett sovjetiskt kärnkraftverk

Mycket av inkråmet var redan borta och den där upptäckarspänningen upplevdes aldrig fullt ut då jag hade två behöriga personer i mitt sällskap som kunde tala om för mig vart jag fick gå eller inte fick gå. Men vadå jag har varit där! Vilket aldrig inträffat utan deras hjälp.

1918
Skånska superfosfat- och svavelsyrefabriks AB blev Reymersholms Industri AB och i grytorna puttrade det på med konstgjort fågelträck och koppar.

.

Stacks Image 1245

Rosten kallades denna cistern här rostades bokstavligen järnoxid av järn.

Rosten kallades dessa cisterner. Här tillverkades järnoxid Fe2O3? vilket sedan användes i processen för att framställa svavelsyran. 1963 Boliden köper upp det som i folkmun kallas Kopparverken och under de följande åren byggs tre nya kiselbaserade svavelsyrafabriker, det är från en av dem som bilderna är ifrån. Det byggs även ny fosforsyra- och aluminiumsulfatfabrik inne på området.

.

Stacks Image 52981

Som en scen ur Götterdämmerung, man kan nästan höra Siegfried och Brünnhilde eka i cisternen

Kisel var en restprodukt från tillverkningen av annat inne på området och kom då väl tillpass vid svavelsyratillverkningen. Så istället för oönskat avfall får man en gratis råvara till processen. Det är också detta som ska bli orsaken till att fabriken så småningom läggs ner.

.

Stacks Image 1249

Varje våningsplan var tydligt utmärkt AVD 12 PLAN 5 +22.0 M 28.3M, allt för brandsäkerheten
1977 Bildas bolaget Boliden Kemi och nio år senare blir Trelleborg Koncernen huvudägare av Boliden. Detta varar i tre år sedan köps det upp av Finska Kemira. Så 1980 är i alla fall köpcirkusen avslutad för de större anläggningarna och man kan börja fundera på vad som ska göras hur det ska framställas och av vem.
.

Stacks Image 1255

Svavelsyrahanteringen har säkert skyndat på rostprocessen.

1992 Med Kemira koncernen som ny ägare finns det andra råvarubehov och produktionsförutsättningar. En ny svavelsyrafabrik byggs, de tre gamla från det tidiga sextiotalet stängs. När de väl fått stå länge nog blev de ruiner om än på välbevakat område.

.

Stacks Image 1259

Rostmonster på översta plan här regnar det in

2010 Efter att stått overksamma under 18 år väntar nu miljösanering av byggnaden, dvs. byggnaden slits i bitar av tvåtons järnkulor och hydrauliska knipkäftar och allt material återvinns eller tas om hand på det som för tillfället anses vara bästa miljöalternativ.

Här avslutas nu besöket i den gamla fabriken och ett stort tack framförs till Lars-Göran Frisell som inte utan besvär lyckats förhandla med konsulter och kollegor inne på området för att släppa in mig och ta bilderna och uppleva insidan av byggnaden.

.

Stacks Image 218830

Det mesta var grått, men på avdelning 12 gick det att hitta lite färg

Från
kemikalieinspektionens sida kan man läsa följande
Svavelsyra framställdes förr ur järnsulfid med blykammarmetoden, vilken gav 78% syra, s.k. gloversyra. Numera används kontaktmetoden som med hjälp av platina eller vanadin-katalysatorer och syre överför SO2 till SO3. Svaveldioxiden produceras genom rostning av rent svavel, en råvara som blivit den helt dominerande eftersom den uppkommer vid den ständigt ökande reningen av petroleumprodukter från svavel. Svavelsyra med lägre koncentration kan också erhållas som en restprodukt från SO2-rening av gaser.

.

Stacks Image 218818

Några bilder till från Kemira om du klickar på bilden här ovanför

Bra att veta

Om innehållsförteckningen till den mat du äter har E-nummer E-513 så är det svavelsyra du stoppar i dig, fast då i låg koncentration och inte från Kemira.

Låt mig avsluta med lite poesi inspirerad av Albert Engström och Falstaff Fakir

Ont i halsen, jag bedyra hava de som dricka syra särskilt H2SO4
.

Stacks Image 289255

^ Här är några bilder från när de byggde svavelsyrafabriken (klicka på bilden här ovanför)
100 2

Stacks Image 289142
Stacks Image 289145
Stacks Image 289148
Stacks Image 289151