Stacks Image 2632

TRE SKÅNSKA SPRITFABRIKER
Stacks Image 188972

Helsingborgs Spritförädlings Aktiebolag i Ödåkra. Notera skylten nere till höger ”Dålig väg!”
.

Som sjunde kapitel av nio berättas om hur den privata spritindustrin förstatligades, om hur spritframställning som all annan processindustri rationaliseras och gör äldre enheter överflödiga.
SKÅNES GLÖMDA RUM
-det industriella välståndets ruiner.


208 sidor, 250 bilder, 300x210 mm. Boken trycks i Sverige, i Malmö. I bokhandeln kommer priset att vara strax över 330 kronor, du kan
förhandsboka den här för 249 kronor. Vid bokningar före 13 november gäller då angivet pris.

Text och bild Calle Bergendorff, ges ut på förlag Grad & Kägel.

Förhandsbeställ här

Stacks Image 188996

.
När upphör ett destilleri att vara destilleri och när blir det en spritfabrik? Varför heter det Systembolaget? Vem var Ivan Bratt? Och vad var Brattsystemet?

Det här är inledningen till mina tre besök i de övergivna spritfabrikerna i Sösdala, Eslöv och Ödåkra. Men det får bli lite allmänbildande historia om det försupna Sverige och Systemets tillkomst så man förstår varför det blev som det är och än så länge fortsätter att vara så.

Låt oss gå tillbaks sådär 150 år i tiden. Det söps något oerhört i Sverige, alkoholismen var utbredd på sina ställen den orsakade fattigdom och kvinnomisshandel och lite hederliga slagsmål i folkparkerna på lördagskvällarna.

Tre huvudaktörer står att finna för att minska det utbredda alkoholmissbruket.

Stacks Image 59513

Skorstenen till Sösdala destilleri

Frikyrkorna, med sin utgångspunkt i den heliga skrift, deras tolkning om hur man ska leva och vad som man bör och inte bör förlusta sig med. Samt deras outtröttliga tro och återkommande predikan om förlåtelse med innebörden att det aldrig är försent att bättra sig.


Folkrörelsen som med viss partipolitisk anknytning värnade arbetarnes levnadsförhållanden. Wikipedias definition är klockren så här definierar de folkrörelse: En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara "folk i rörelse" mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen. Betoningen ligger på kollektiv handling som på något sätt försvarar eller önskar förändra sociala förhållanden, helst med en viss uthållighet över tiden.
.

Stacks Image 188976
.En av Ödåkras många pelarsalar, i nästan 40 år har fabriken varit mer eller mindre overksam.


Brukspatronerna, dåtidens arbetsgivare för bygden var angelägna om nykterhet och hygien. Visst finns det berättelser om folk som fått lön i rusdrycker och visst fanns det arbetsgivare, oftast storbönder som föredrog avtrubbade försupna arbetare, de gnällde ju inte i första taget om dåliga arbetsförhållanden och fick de bara sprit i sig blev de fogliga. Men för att nå framgång i massproduktionens begynnelse, där repetitiva arbetsmoment krävde att alla i flödet arbetade i takt gick det inte att någon gjorde fel eller blev för långsam, då bromsades hela produktionen.

.

Stacks Image 2743

.En vrå i den annars så storslagna övergivna Ödåkra fabriken

Den som vill destillera ut mer nyanser om folkrörelsen kan finna en fjärde part, nykterhetsrörelsen som var den del av folkrörelsen som i sin ”rörelse” arbetade enkom mot rusdryckerna och deras fördärvlighet.

Gustav lll införde ett statligt monopol på brännvinsframställning, med säkerhet innan mars 1792. Åtta år senare, år 1800 lättades det på restriktionerna, husbehovsbränningen tilläts med följd att produktion och konsumtion steg. 1829 söps det som mest, då dracks det 46 liter sprit per år och individ, det är nästan en liter sprit i veckan. Om antagandet att kvinnor och barn samt enstaka nykterister inte drack något så bör alkoholkonsumtionen per drickande individ varit närmre två liter sprit i veckan. Dessa volymer härstammar från den partiska nykterhetsrörelsen och kan vara överdrivna, men om de så bara var hälften så är det lätt att inse att det var ett stort hot mot folkhälsan och landets vidare utveckling.

.

Stacks Image 188967

.Ödåkras trapphus är alla av den högre estetiska skolan

.
Följande rader är ett direktklipp från Wikipedia:
Under 1840-talet hade nykterhetsrörelsen ca 100 000 medlemmar i olika lokalföreningar. En seger för rörelsen var när husbehovsbränningen bland allmogen avskaffades och endast en statligt högt beskattad fabriksbränning tilläts. Beslutet fattades i ståndsriksdagen av adeln, prästerna och borgarna, emot böndernas enhälliga protest.År 1837 bildades Svenska Nykterhetssällskapet. År 1846 hade föreningen över 95 000 medlemmar. Peter Wieselgren var här en central gestalt. De anglosaxiska absolutistiska nykterhetsföreningarna började komma till Sverige under 1880-talet, däribland godtemplarna. Medan den äldre svenska nykterhetsrörelsen främst förespråkade en måttlig alkoholkonsumtion, var de anglosaxiska organisationerna benhårda i sitt krav på nykterhet.

.

.

Stacks Image 188978

I Eslöv står den till utseendes mer industriella spritfabriken och inväntar ett ännu ovist öde

Det här ska handla om spritfabriker, övergivna sådana och inte om folknykterhet, men ovanstående historia har präglat svensk alkoholpolitik och därmed destilleriernas och spritfabrikernas existens.

Ivan Bratt bör också nämnas, en liberal politiker och läkare som i kölvattnet av den blöta nykterhetsdebatt som präglade Sverige för hundra år sedan lyckades införa motboken med dess begränsningar som senare ledde fram till dagens Systembolaget.


Varför heter det då Systembolaget?
Svar!

Tanken var god, systemet lyckades, vi har en låg alkoholkonsumtion i Sverige men som boende i Helsingborg har man sina undringar. Jag brukar titta i källsorteringens tunna för burkar, inte en systembolagsburk, bara danska Carlsberg, köpta i Danmark, eller Spendrups, köpta på Bordershop etc. För att inte fara med osanning så undviker jag siffror, men i min landsända lär monopolets marknadsandel inte ens vara hälften. Men när Brattsystemet infördes fanns det knappt bilar och EU var inte i någons tankevärld men trafiken över Öresund var livlig redan då.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780