Stacks Image 2632

ESLÖVS SVINSLAKTERIS KONTOR

Vid vårt besök missade vi med några dagar ett hundraårsjubileum. Slakteriet 1910-06-14

.

Stacks Image 234875

1910-06-14

Från Eslöfs Svinslakteri AB hade skrifvelse inkommit med tillkännagifvande att bolaget ämnade ställa sitt svinslakteri under offentlig kontroll i enlighet med paragraf tre i gällande slakthuslag. Uti skrifvelsen äro anförda åtskilliga synnerligen talande skäl för en dylik anordning mot hvilken nämnden icke hade något att invända, utan beslöt hos Kongl. Majts befallningshavare tillstyrka bifall till förslaget. (Kommunalnämndens protokoll)
.

Stacks Image 237102
En högst bedagad byggnad, som besökts av mer än en tillrest svinproducent

Som vanligt har traktens ungdomar eller rymlingar från något närbeläget lantligt missbrukarhem gjort grovjobbet, så för oss som redan har bostad och endast vill stilla vår nyfikenhet är det bara att stiga på.
.

Stacks Image 2739
Björkar är allvarliga konkurrenter till rivningsfirmor, dessutom klassade som biomassa. Här är det rivningsfirma Bröderna Björk i Eslöv som fått rivningsuppdraget.

Att byggnaden står kvar kan vara av samma orsak som att bränneriet står kvar, någon byråkrat har ansett rucklet värt att bevara utan hänsyn till missbrukare, hussvamp, björkar och andra husockupanter som gärna slår sig till ro och rot men inte har en tanke på att bidra till uppvärmning eller underhåll. Det hade varit värt att bevara, det kanske fortfarande är värt att bevara, men då kräver det ett minimum av skydd mot omvärld och omgivning. Finns det bara pengar i kassan (vems kassa)?) så går det givetvis att bevara och restaurera.
.

Stacks Image 305502

En annan broder Björk i sitt rivningsvärv. .

Stacks Image 262565
Traktens mindre nogräknade klientel har i nutid använt stället som en "kvart"
.
Stacks Image 262567

.

Stacks Image 2747
Det grönmålade trapphuset, helt underbar Eslövs graffitti

Eslöfs Svinslakteri, senare Eslövs Slakteri grundades 1881 men när kostymen blev för trång byggdes nya lokaler 1927, det är dessa vi har besökt. Vid tiden för vårt besök är byggnaderna 83 år gamla och går nu med hjälp av ovan nämnda parasiter en plågsam död tillmötes.
.

Stacks Image 2751
Subway grafitti av det dunklare slaget.

Slakteriet såldes till KF under 1960-talet, 20 år senare köper konkurrenten Skanek slakteriet för att omedelbart rationalisera organisationen och lägga ner det 1984.
.

Stacks Image 305514
Huset var inte obebott, hussvampen hade bokstavligen rotat sig

Byggnaden är i sådant skick att ovanvåningen, -om nu byggnaden hade varit offentlig. Absolut skulle förses med skylten ”Livsfarligt att beträda”. Takfönsterna har med säkerhet varit utan glas sedan det förra årtusendet och det regn som fallit igenom har onekligen frigjort nödvändig näring för att golv och balkar ska multna och falla in.
.

Stacks Image 305508

Hemlösa svampar


.

Stacks Image 305516
Avlastningsbordet OKQ8, levereras färdigmonterat, finns även i gult som Shell


Åkermans före detta verkstäder låg ett bokstavligt stenkast härifrån och Åkermans gjorde som bekant finfina maskiner för att riva hus. Men i vårt koldioxidskräck- och närproducerade tidevarv har hussvampen (som inte betalar moms och tar tid på sig) övertagit Åkermans arbetsuppgifter.

.

Stacks Image 305524
.
Expeditionen, här lämnade svinbonden stället med kontanter eller postväxel

När bygget genomsökts och fotograferats fortsatte vår urbana upptäcktsfärd i Eslöv, för här i denna skånska centralmetropol finns mer av intresse att besöka. Eslöv nästa och Höör sen.
.