Stacks Image 124105

100 2
FOLKETS PARK HÖGANÄS
100 2

Stacks Image 124109

Det första man möts av är dessa tidstypiska kvadratiska svampar
.

Stacks Image 124113

Entré med klass ska det vara, de politiska rötterna döljs inte. "Förenings Rätt" och Lagstadgad Arbetstid"

1965 revs det mesta av danspalatset Folkets park i Höganäs och ett nytt tidstypiskt danspalats byggdes. Mindre än femtio år senare, 2014 såldes det sista lösöret ut på en loppmarknad.

100 2

Stacks Image 124117

Entrén är från 67, 70-talet tjuvstartade redan på 60-talet

Välkommen till det sena 60-talet med en doft av tidigt 70-tal. Hela Danspalatset Folkets Hus förmedlar en förnimmelse av de åren då Sverige fortfarande var bäst på allt, när industrin sålde allt som tillverkades, oljekriser existerade inte, allt som togs upp ur gruvorna fanns det avsättning för och orderböckerna var fulltecknade flera år framöver. ”S” fick över 50 % av rösterna vid denna tid, inte konstigt att man kostade på sig nybyggda, påkostade danspalats i arbetarrörelsens Folkparker. Välkommen till det 70-tal som skulle kullkasta allt vi fick lära oss i skolan om vårt välbärgade land. Vi var till och med neutrala och alliansfria berättade skolfröken från katedern.

100 2

Stacks Image 124121

Höganäs AB stod frikostigt för bättre byggmaterial, fasadklinker, marksten och tegel

Folkets Park och Folkets hus är och har så gott som alltid ingått i det som kallas arbetarrörelsen, även om just ”Folkets Park” och dess verksamhet varit den minst politiska och mer nöjesinriktade. Andra intressenter var frikyrkorna, bygdeföreningar och nykterhetsrörelsen.

100 2

Stacks Image 124125

Den bokstavliga baksidan från betydligt tidigare datum. Scenen hade två ridåer. Österut inomhus, västerut utomhus

Det var särskilt arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen som engagerade sig i arbetarnas fritid. Med industrialismen och den påföljande urbaniseringen gavs möjlighet till mer ledig tid. Och då man nu urbaniserats och bodde närmre varandra uppstod spontanträffar på lördagskvällarna, med spelmän, brännvin, dans och lite slagsmål.

100 2

Stacks Image 124129

Ingen tvekan om vart man befinner sig, titta på golv och pelare

Ur dessa spontana nöjesträffar uppstod mer organiserade och kontrollerade träffar och idén med Folkets Park slog rot i Sverige, med tysk förebild. Den där Otto von Bismarck var tydligen en social mästeringenjör, för mycket av det föreningsliv och de förmåner som överlevt till vår nutid har sitt ursprung från Tyskland under Bismarcks tid.

100 2

Stacks Image 124133

Innan det var dags för dans fick man hänga av sig

Att bygga danspalats och dansbanor var inget som var gratis även om arbetet var ideellt och obetalt. Men trots den historiska uppfattning vi har om konflikter mellan brukspatroner och arbetare, så var det oftast industriägarna som blev huvudfinansiärer för bygget av folkets hus och folkets park. Inte så att dåtidens arbetsgivare agerade på enbart mecenatiska grunder. I samarbete med nykterhetsrörelsen såg man till att hålla drickandet i Folkets Park på en nivå så att arbetet kunde utföras till belåtenhet på måndagmorgon igen. Dessutom kunde lokalerna användas till folkbildning, nykterhetsföreläsningar samt annan för sin tid karaktärsdanande verksamhet.

100 2

Stacks Image 124137

Var det inte dans så var det konferens, nu läcker regnvattnet in.

Brukspatronerna på dåtida Höganäsbolaget var inget undantag, dessutom var man i en bransch som tillverkade byggmaterial. De pelare som grävts upp står i betongfundament inneslutna av glaserade Höganäsrör, -Det förekommer nog ingen annanstans. Givetvis var det rikligt med golvklinker på golven och klinkerklädda pelare bar upp bygget. Toaletterna bär spår av strikt 60-talsfunktionalism, men med ett överflöd av Höganäsmaterial i den högre prisklassen. Enligt tidningsartiklar 2014 är det tydligen så unikt att delar av denna kakel- och klinkerbeklädnad ska knackas loss och bevaras åt framtiden.

.

Stacks Image 124141

Inomhusscenen, notera lamporna uppe till höger "Damernas" "Herrarnas", bara att bjuda upp

När Folkets Park i Höganäs återuppstod i modern tappning 1966-67 skulle det visa sig att det fuskats lite för mycket då det byggdes. Det regnade in, det drog kallt på för många ställen, det samlades vatten på taket etc. Förfallet påbörjades så fort byggnaden togs i bruk.
.

Stacks Image 124145

Ikon! En riktig 60-tals klenod, "Äkta galon i skinnimitation"

Delar av det äldre folkets Parks scen och dansbana behölls och levde vidare sammanbyggt med den nya byggnaden till viss nytta och mycket nöje för Höganäsborna. Det dansades friskt och man roade sig gruvligt i sitt nya hus i Folkets Park.
.

Stacks Image 124149

Megafoner som högtalare! Känner ni förresten till definitionen av en megafon? en miljard mikrofoner

Tiden tickade på och Gruvbolaget Höganäs AB utvecklades på många områden, järnpulver, solfångare, batterimetaller etc. Men några gruvor i Höganäs ingick inte längre i affärsplanerna. Skånsk gruvnäring upphörde och gruvarbetarna pensionerades, deras barn blev ingenjörer och gjorde de inte karriär i stora världen så såg de till att Höganäs AB gjorde det.
.

Stacks Image 124153

Zebran är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur. Höganäs Arbetarekommun SAP

I takt med samhällets discofiering och modernisering på 70 och 80-talen upplevdes väl dans i Folkets Park som lite mossigt av nästa generation, -man kunde ju ta sig till Helsingborg ta sig en tura och besöka riktiga diskotek. Väl medveten om detta bytte ledningen för Folkets Park strategi och höll sig vid liv med bredare verksamhet och var det lördagsnöje gick den under kategorin Nostalgiafton, underförstått för den äldre generationen, medelåldern ökade som i många andra föreningar med ett år per år.
.

Stacks Image 124157

Säsongskort så man kunde roa sig obegränsat, notera armaturen

Till slut blir äldre byggnader för gamla, är de dessutom lite felkonstruerade så blir de snabbt dyra i drift. Om verksamheten, förvisso med all tänkbar entusiasm inte hänger med i tiden, rentav är utsatt för en strukturförändring av nöjeslystnas beteende, så återstår till slut endast slutet.
.

Stacks Image 124161

En förtida politisk markering, varannan damernas!

”Och Var lördagskväll i Folkets Hus
Samlas alla pågarna för dans och rus
Töserna di e ännu fler
Vi öser hela natten och månen ler

” Ur ”Lived po lanned”: av Peps
.

Stacks Image 124165
.
Stacks Image 72480
Stacks Image 72483
Stacks Image 72486
Stacks Image 72489