Stacks Image 3179

100 2
KOCKUMS, STORA DOCKANS PUMPHUS
100 2

Stacks Image 3194

Här bakom någonstans på andra sidan Varvsholmen döljer det sig

En bit ut på gamla varvsudden står ett minst sagt avvikande objekt. Visst ska delar av varvsområdet bevaras och byggas om och visst ska fantasin råda när gammalt blir nytt. Det här objektet, stort nog att kunna bli ett litet 2-plans funkishus med källare och egen kajplats hade kanske varit något för den modiga arkitekten att sätta under ritbordet, men? Trots det superba läget, i alla fall när solen skiner och det är vindstilla, kommer huset med säkerhet inte att stå kvar när de nya stilrena sjönära sexvåningshusen ska blandas med radhus och parkeringshus.

100 2

Stacks Image 3188

Övergivet, öppet, tillgängligt vilket graffitimålarna tagit fasta på

Däremot bara gott att säga om att Malmö äntligen har nått insikten att staden faktiskt ligger vid havet och att det är lockande för folk med skattebärkraft att bo vid havet. Gärna i närheten av centralstation, bro och Kastrup. Äntligen Malmö! Det tog några år men när första polletten väl ramlat ner, -det var väl ”potatisåkern” vid Ribban någon gång på 90-talet så har man de senaste 25 åren riktigt ansträngt sig för att förse staden med en utsiktshämmande skyddsmur mot vattnet.
100 2

Stacks Image 1555

Ett av de stora rör som vattnet pumpades ut ur när dockan skulle vara torr

Det gör inget, man ser inte vattnet från staden ändå, staden är nämligen osedvanligt platt till sin geografi. Därav namnet Malmö från Hansans Malmöghe med betydelsen grushög. Men det håller i alla fall på att bli en fin stad, därute vid varvsområdet.

100 2

Stacks Image 2978

Tre rör till, det måste skakat i marken när vattnet flödade som i ett kraftverk

Pumphuset är egentligen inget pumphus utan en kontrollstation, pumparna står utomhus en bit därifrån. Pumparna hade till uppgift att tömma den stora torrdockan som fortfarande är kvar mellan krankajen, där inga kranar står kvar och västra hamnens östra kajkant.
100 2

Stacks Image 1279

Trappan upp, en gång utsikt åt både öster och väster. (minns någon Mike Oldfields "Boxed")

Torrdockan som var en del av det som nu är en gästhamn stängdes till av en stor slussport och sedan pumpades vattnet ut. Väl torrlagt därinne tog man sig för att bygga riktigt stora båtar, eller ta in dem för reparation och översyn. När man var färdig med nybygget eller översynen så öppnades ventiler och vattnet flödade in i samma rör som det pumpats ut i, tills det nått samma nivå som sundet utanför och då flöt fartyget redan inne i dockan.
100 2

Stacks Image 1275

Kontrollpanelen, utan A & Fs blå lampa, då för att reglera vattnet i det som numera är gästhamn för besökare till Västra hamnen.

Det lilla pumphuset är den sista resten av varvet här ute, allt annat är rivet, ombyggt till oigenkännlighet eller nedmonterat och flyttat till Korea, Syd, för att vara precis. Visst är det gamla blockkranen som åsyftas, den köptes av Hyundai för en krona skars upp, svetsades fast på en pråm, transporterades till Syd Korea och byggdes upp och används nu av Hyundai, ett av de företag som hjälpte till att ha ihjäl Kockums varv, när vi genomgick krisåren.
100 2

Stacks Image 1591

Utsikt! Fint så det förslår, känsla av Hong Kong eller annat trångbott ställe

När man ser gästhamnen och dess bredd inser man vilken jätte den gamla blockkranen var, den som på något vis utgjorde Malmö Stads identitet, men det var då. Dagens Malmöidentitet är en betydligt elegantare 55 våningar hög byggnad snurrad kring sig själv och en bro så man snabbt kan ta sig ifrån staden om man vill, om så bara för att köpa billig øl… Och en citytunnel om man vill ta sig vidare till någon annan del av Sverige.
100 2

Stacks Image 2887

Vattennivå Docka och en samling felsignaler. Måste varit nervöst efter några års byggande att "bara" släppa på vattnet.

Stacks Image 2891
Stacks Image 1336
Stacks Image 1851