Stacks Image 3179

.
HASSLARPS SOCKERBRUK
.

Stacks Image 3194

Hasslarps Sockerbruk revs till stora delar 2008, kvar finns huvudbyggnaden vars fönster murats igen, resterande byggnader fungerar idag som verkstäder åt småföretag och lager. Området är inhägnat och är inte längre tillgängligt.

.

Stacks Image 3188

Hasslarps sockerbruk berättar samma historia som Jordberga fast driftstoppet kom tidigare och istället för rivning tömdes bruket på alla golv och är idag ett tomt skal, ryktesvägen ämnat som lagringsplats för lastpallar m.m.

.

Stacks Image 1555

1895 började historien, bruket anlades som andelsföretag vilket inte gick så bra, andelstecknarna var för få och externt kapital fick användas. Sedan var raffineringen underdimensionerad så efter första årets betkampanj låg sockermassan och jäste så redan inför nästa betkampanj gick företaget i konkurs.

Så småningom fick man ordning på både process och ekonomi och med bruket följde en välståndsutveckling för orten och fram till hösten 1992 spred Hasslarps sockerbruk den för skåningar välbekanta lukten av sötaktig fuktig trasa.

.

Stacks Image 2978

Skorstenen har slutat bolma, ångpannorna är borta och likt alla andra bruk tuggar naturen sakta i sig allt, järnet rostar, teglet vittrar, när det går tillräckligt långt läggs rivningen ut på anbud och fördelaktigaste rivningsfirma skyndar på det oomkullrunkeliga slutet.

.

Stacks Image 1279
Stacks Image 1336

Lite mer detaljerad och även roligare historia om strapatserna i Olycksåker, senare Hasslarp kan du läsa om i boken Skånes glömda rum, -Det industriella välståndets historia (länk).

.