Stacks Image 2632


FORSKNING & UTVECKLING
.

Vad har ett äggformat skal i glasfiber och nylonmuttrar i Danmark gemensamt med en isolerad källare i Lund och en röd tegelbyggnad ute på Ideon i Lund?
 
 
 
Svaret är redan givet, det har forskats och laborerats där, det är dessa institutioner och företag som gör det möjligt att bota sjukdomar som för hundra år sedan garanterat skickade den drabbade in i döden. Radiostrålning gör det möjligt att tala i telefon var vi än befinner oss, strålning kan också döda, koncentrerad strålning kan döda sjukdomsalstrande    celler och tumörer. Eller så tar vi ett piller när vi har ont i huvudet. Här är fyra forskningsanläggningar, varav tre varit direkt kommersiella, -bara de gör nytta!

Stacks Image 59513
.
Stacks Image 2743

Här har det forskats och utvecklats, till mänsklighetens fromma, men inte med något omedelbart resultat. När man här på Radiomålelaboratoriet i Danmark mätte strålningslober och
.

i Danmark mätte strålningslober och absorberade strålning blev resultatet bland annat det du kanske håller i handen just nu när du läser denna text.
.

Stacks Image 188967

Skumma saker i behållare på Ferrosan i Malmö
.

Vissa saker blir obsoleta, omoderna och otidsenliga. Det kan man säga om seismografkällaren i Lund vars uppgift var att mäta skakningar och vibrationer i jorden. Nog skakade det
.

Nog skakade det alltid när tågen på järnvägen en bit därifrån blev både större, fler och tyngre. Reliabilitet (det var väl ett fint ord) av mätresultaten var värdelösa till slut.
.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780