Stacks Image 2632

FORSKNING & UTVECKLING

.

.
—>>


Vad har ett äggformat skal i glasfiber och nylonmuttrar i Danmark gemensamt med en isolerad källare i Lund och en röd tegelbyggnad ute på Ideon i Lund?

Svaret är redan givet, det har forskats och laborerats där. Det görs även på sjukhus, men på sjukhus ser vi resultaten av forskningen. Här har det laborerats och provats och bilan blev resultatet bra..

Stacks Image 59513
.
Stacks Image 2743

Här har det forskats och utvecklats, till mänsklighetens fromma, men inte med något omedelbart resultat. När Gambro väl utvecklat en dialysapparat skulle den finansieras, när man på Radiomålelaboratoriet i Danmark mätte strålningslober och absorberade strålning blev resultatet bland annat det du håller i handen just nu när du läser denna text.
.

Stacks Image 188967

Vissa saker blir obsoleta, omoderna och otidsenliga. Det kan man säga om seismografkällaren i Lund vars uppgift var att mäta skakningar och vibrationer i jorden. Nog skakade det alltid när tågen på järnvägen en bit därifrån blev både större, fler och tyngre. Reliabilitet (det var väl ett fint ord) av mätresultaten var värdelösa till slut.
.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780