Stacks Image 2632

VAGNHALLARNA MIATORP HELSINGBORG


.

En tom hall, stora glaspartier och gigantiska bågformade limträbalkar, så enkelt kan man beskriva den busshall som påbörjades 1944 och användes fram till för några år sedan. Byggnaden står och inväntar sin nästa uppgift här i livet som garage åt framtida boendes bilar i något som ska bli Helsingborgs reflex av Malmös Turning Torso.
.

Stacks Image 2743

33 meter är spannet för denna takkonstruktion
Frågorna är de samma, vem vill bo granne med ett industriområde? Sedan blir det snyggt, hippt får hög status och alla som ena året idiotförklarade byggbolag och arkitekter tappar minnet och berömmer framsyntheten och den fantastiska kombinationen av nytt och retro.
.

Stacks Image 296595

Det var stil på arkitekturen förr!

Men i begynnelsen var det HRRJ (Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg) som härjade i Raus Kommun (Municipalsamhälle), på den tiden åkte folk Decauvillejeärnväg till Ramlösa för att dricka brunn, medan man under den ökande industrialismen och handelsaktiviteterna i hamnen behövde bättre förbindelser mellan staden och hamnen i söder.
.

Stacks Image 296599

Funktionalismen i sin prydnad

HSS (Helsingborgs Stads Spårvägar) byggde ut och spåren korsades bokstavligen på väg ut mot Råå. Här byggdes en triangelformad växel för spårbunden trafik och platsen fick sitt namn, -Triangeln. På renaste skånska eller om det kallas dialektal abbreviation så uttalas det i denna landsända oftast som triangelen.
.

Stacks Image 296605

Svårt att slita kameran från de ståtliga plåtklädda limträbalkarna

Bussar krävde mindre infrastruktur än spårvagnar och med samhällets ökade motorisering med förbränningsmotorn som pådrivande kraft, så tog bussarna över alltmer av den spårbundna trafiken. Kanske hade spårvagnarna i städerna dött ut ändå, men den verkliga massavrättningen av spårvägstrafiken i Sverige inträffade den 3 september 1967.
.

Stacks Image 347826
Nere i smörjgropen, på den tiden kostade man på sig underhåll av fordonsflottan.

Bussar väcker inte samma känsla, de är bara något så där tråkigt som stora kollektiva färdmedel, inte särskilt glamorösa, de tycks mest transportera folk till och från jobb, skola och hem igen. Men en fantastiskt fin byggnad i Helsingborg blev över när spårvagnarna försvann och ersattes av dieselmotorer och gummidäck. En stor vagnhall för service och parkering av bussar, stora limträbalkar håller upp det uppskattningsvis femton till tjugo meter höga taket i hallen där bussarna en gång stod parkerade och blev underhållna. Nuförtiden parkeras bussar utomhus.

.

Stacks Image 347822

Innan koldioxiden var livsfarlig fick vi nöja oss med kolmonoxid

En vagnpark eller busspark kräver visst utrymme för sitt natthärbärge och sin service vilket placerade dessa anläggningar en bit utanför städerna. Städerna växte, folk skaffade bilar och samtidigt började de första köpcentren växa upp utanför städerna ofta i närheten av av- och påfarterna till städernas ringleder.
.

Stacks Image 354226

En blick upp från smörjgropen

Dåtidens stadsutkanter eller som i detta fall kranskommuner inkorporerades i de större städerna och de stora markytorna för häst, spårvagn och bussparkering som tidigare låg i utkanten låg nu för nära stadskärnan för att accepteras av grannar som störs av för mycket busstrafik. Följden blev nya garage och serviceplatser för kollektivtrafiken i det som idag är städernas nya utkanter tills stadsplanen så småningom åter medger nya bostadsområden intill.
.

Stacks Image 354230
Så låt mig avsluta med den eviga frågan? .
Stacks Image 354234

Tack till Jens på DAGON som fixade in mig på området och tack till Bengt Klevtorp för faktauppgifterna om byggnaderna.

Klicka på bilden härunder för fler bilder från vagnhallarna

Stacks Image 356082
.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780