Stacks Image 1218

BAUKERAMIK GAIL GIESSEN
.

Stacks Image 220247

Ingen tvekan om var man hamnat och vad som gjorts här inne
.

Den tyska keramikindustrin växte fram i mitten av 1800-talet och tog sin inspiration och teknik från Holland, som i sin tur tagit in kunskapen från sina handelspartners och kolonier. Produktionen breddades från i huvudsak vaser, kärl och prydnadsföremål till industri-, hygienkakel, -och klinker.

.

Försäljningen skedde i de större städerna ofta i samarbete med kakelsättare och byggare av kakelugnar, en verksamhet som fick skjuts av den tidens urbanisering och nybyggnationen av bostäder som följde på städernas expansion.

.

Stacks Image 220251

Glaserat tegel av egen produktion, lätt gissning att detta varit kontorsdel.
.

Stacks Image 220249

Sedan blev det riktig industrimiljö, stål, tegel, klotter och damm.
.

.

Stacks Image 220253

.

Stacks Image 220298
Stacks Image 220295

I staden Giessen ca 60 km norr om Frankfurt M byggdes en ny kakelfabrik. Industrialismen var i full gång och efterfrågan på byggmaterial var omättad. Betongen hade ännu inte blivit det förhärskande byggmaterialet och nymodigheten toalett var på väg att ersätta utedassen, i alla fall i städerna. Om nyttjarna av dasset på gården accepterade fukt och kyla, så ställde innehavarna av de nya bekväma toaletterna högre krav på bekvämlighet
.

innehavarna av de nya bekväma toaletterna högre krav på bekvämlighet såsom lite värme och lättstädade ytor. Kakel och klinker, som var en nymodighet slog igenom och var inte bara praktiskt, det kunde sättas i valfria färger i valfria mönster och var, när det väl var på plats, slittåligt och estetiskt, det skulle bara tillverkas någonstans också.
.

Stacks Image 220305

Lerpump? Åt någotdera hållet flödade leran för att formas och brännas.
.

Stacks Image 220307

Y.O.L.O. M.L.B.E.G eller M.L.N.E. Är det en påminnelse om att slutet närmar sig?
.

Stacks Image 220302

Variant av skärmaskin. Troligtvis har leran kavlats ut och skurits till.
.

Stacks Image 220309

In i en oändlighetslabyrint
.

.

Stacks Image 220319

.
I Giessen är likheterna för produktion jämfört med Höganäsägda Skromberga många. Råmaterialet lera och energin kol låg geografiskt nära varandra, så att dåtidens besvärliga transporter kunde undvikas. Några världskrig var ännu inte påtänkta även om dåtidens europeiska stabilitet var allt annat än stabil.
.

Stacks Image 220003

Tavla för recept på bra klinkerblandning?
.

Stacks Image 219998

Vid 1900 talets första år påbörjades bygge av tunnelbanor i Europas större städer. Tunnlarna skulle vara stabila och stationerna skulle vara vackra och lätta att hålla rena, betongen hade ännu inte blivit det dominerande materialet så valet blev i de flesta fall, tegelstenar i tunnlarna och emaljerade klinkerplattor till stationerna. I Giessen påbörjades tillverkningen av tunneltegel, som Reichsbahn (tyska SJ) beställde i betydande mängder för montering i järnvägstunnlar och i tunnelbanestationer.
.

Stacks Image 220321

Vagn
.

.

Stacks Image 220275

Som en av de första keramiktillverkarna utvecklade Gail poolkeramik med ett brett urval av färger av glaserade rännor, plattor, poolkantstenar, cellväggsstenar glaserade på båda sidor och tillträdestrappor, vilket gav många offentliga ordrar för byggen av simhallar. Den nya arkitekturen upptäckte

Den nya arkitekturen upptäckte också den estetiska sidan av keramik. Bauhauskretsen (skolan, inte varuhuset) med sitt ursprung i Dessau, framför allt Walter Gropius, var flitig med inslag av keramik i sin arkitektur.
.

Stacks Image 220338

Personsökare av ≈ 1920 års modell, eller 1940?
.

Stacks Image 220342
Stacks Image 220331

Visst är det vackert med rost
.

Stacks Image 220335

.

Stacks Image 220351

Så tar jag trappan upp til nästa våningsplan, och vad väntar mig där?
.

Västvärldens keramikindustri växte, även i Giessen. Lite längre söderut låg Sarajevo, där ett skott för mycket avlossades 1914 och så var vår nutid skapad.
 .Alla industrier som kunde transformeras till krigsproduktion var tvungna att ändra inriktning. I Giessen upphörde produktionen i klinkerfabriken och ganska snabbt var man en del av den tyska vapenindustrin. Från tyskt håll var
.

del av den tyska vapenindustrin. Från tyskt håll var ju kriget lika rättfärdigt som när Lavrov förklarar för världen, utan att rodna att rysslands krigsmakt bara vill skydda befolkningen i Ukraina mot allsköns slödder. Det slutade som det gjorde och i Giessen kom produktionen i gång igen först efter första världskrigets slut.
.

Stacks Image 219994
Stacks Image 219989

Trolig variant av tork för mycket tegel, klinker och kakel. Denna stålkonstruktion orkar bära mycket, men då, när det utspelade sig var nog golvet i bättre skick.
.

Stacks Image 220369

.

Stacks Image 220373
Stacks Image 220267

.

Stacks Image 220014

.

Till följd av krigsskadeståndet till grannländerna efter första världskriget transporterades allt högvärdigt kol till Frankrike, så i Giessen hade man bara tillgång till dåligt kol, vilket ledde till sämre bränning och följaktligen sämre kvalitet på den brända leran, mestadels glaserat klinker.
.

Stacks Image 220261
Stacks Image 219178

Produktionen varade inte så länge, hyperinflationen, hösten 1923 blev nästa dödsstöt för fabriken. Mängden klinker som såldes till de stora byggena i städernas dåtida utkanter innebar att kunderna fick krediter som bara över en dag blev värdelösa. Efter hyperinflationen blev det nystart igen, det var ju inget fel på produktionsanläggningen. .
.


.

Stacks Image 220022

.

1930 genomfördes en modernisering av fabriken, bland annat blev hela fabriken elektrifierad. Detta skulle få betydelse 40 år senare när Europas energiomställning gick från kol till olja och från olja till oljekriser till strukturomvandling och utslagning av energislukande industrier.
.

Stacks Image 219447

Tiden gick vidare och nu fick det tillverkas klinker ostört till nästa galning genomförde en statskupp i Tyskland 1933 och höll ett val där folk med avvikande åsikter slogs ihjäl eller fängslades för diverse påhittade brott. Känns det igen? Vi vet vad som hände 1939 och helvetet var i gång, -i sex år. Än en gång krävde den tyska staten, nu som nazidiktatur att industrin ställde om till krigsproduktion, -på den civila produktionens bekostnad. Tillverkning åt krigsmakten = legalt militärt mål så 1944 förstördes nästan alla anläggningar i Giessen av ett flyganfall, även Gails keramikfabrik.

.

Stacks Image 220024
.
Stacks Image 220401

Huvudlöst, eventuell röd färg har solstrålarna eliminerat.
.

När väl den mustachprydde galningen tog sitt livs bästa beslut och avslutade det självmant var det ingenting kvar av det tredje riket, annat än sönderbombade städer, fattigdom, hemlöshet, ett delat land och skam för vad som gjorts. Nu var det dags att bygga upp Västtyskland igen och med hjälp av amerikanska skattepengar, Marshallplanen, hårt arbete och med internationella krediter byggdes nytt välstånd. Kakelproduktionen i Giessen var i gång redan 1947.
.

Stacks Image 220399

På väg till den tya torken
.

Därefter liknar den ekonomiska utvecklingen i Tyskland den svenska, fast med start från så gott som ingenting. Med det blev 70-tal, oljekriser som fortplantade sig i energikriser och asiatisk konkurrens.
.

.
Stacks Image 220407
.
Stacks Image 220397

Produktionen och produktiviteten i Gail ökade, så redan femton år efter krigsslutet var man 800 anställda med en för sin tid rationell och storskalig produktion. Miljöförstöring blev ett känt begrepp något årtionde efter WWIIs krigsslut, men under 70- och 80-talen var klimatförändringar och global uppvärmning okända begrepp. Kolet flödade och bolmade ut i höga skorstenar både i öst och väst, -en symbol för välstånd. För såväl England, Västtyskland och Östtyskland var kolet källan till industrins energi och ländernas framgång.
.När väl freden i Europa och Tyskland etablerat sig och Europeiska Kol och -Stålgemenskapen (slarvigt kallad kol- och ståluniunen) började fungera blev Gail Giessen en framgångssaga likt de flesta industrier i norra Europa fram till 70-talets oljekriser.

Stacks Image 220414

blev Gail Giessen en framgångssaga likt de flesta industrier i norra Europa fram till 70-talets oljekriser. Första utslagningen av keramikindustrier blev mot de som inte ställt om från kol till annan energi. Att bränna lera till kakel och klinker är en energikrävande process.
.Keramikindustrin drabbades av flerfaldiga kostnadsökningar för sin energi, samtidigt som nya material av olika plaster som pvc konkurrerade med den dyrare och tyngre keramiken. Summan av tyska löner, europeiska miljökrav, höga energikostnader, -oberoende källa, nya material blev till slut för mycket och vid millennieskiftet var första konkursen ett faktum.
.

Stacks Image 220428

Glaserat t'nya torken.
.

.

Produktionen och produktiviteten i Giessen ökade, så redan femton år efter krigsslutet var man 800 anställda med en för sin tid rationell och storskalig produktion. Miljöförstöring blev ett känt begrepp något årtionde efter WWIIs krigsslut, men under 70- och 80-talen var klimatförändringar och global uppvärmning okända begrepp. Kolet flödade och bolmade ut i höga skorstenar både i öst och väst, -en symbol för välstånd. För såväl England, Västtyskland och Östtyskland var kolet källan till industrins energi och ländernas framgång.
.När väl freden i Europa och Tyskland etablerat sig och Europeiska Kol och -Stålgemenskapen (slarvigt kallad kol- och ståluniunen) började fungera blev Gail Giessen en framgångssaga likt de flesta industrier i norra Europa fram till 70-talets oljekriser.

blev Gail Giessen en framgångssaga likt de flesta industrier i norra Europa fram till 70-talets oljekriser. Första utslagningen av keramikindustrier blev mot de som inte ställt om från kol till annan energi. Att bränna lera till kakel och klinker är en energikrävande process.
.Keramikindustrin drabbades av flerfaldiga kostnadsökningar för sin energi, samtidigt som nya material av olika plaster som pvc konkurrerade med den dyrare och tyngre keramiken. Summan av tyska löner, europeiska miljökrav, höga energikostnader, -oberoende källa, nya material blev till slut för mycket och vid millennieskiftet var första konkursen ett faktum.
.

Stacks Image 220454

Delar av klinkersortimentet
.

Stacks Image 220449

Nya torken
.

Måndag 30 augusti 2021
Det var ingen munter syn att titta ut från hotellfönstret, regnet öste ner och temperaturen var inte vad man kunde förvänta sig i Frankfurt M. i augusti samtidigt som ZDFs morgonnyheter rapporterar om klimatförändringar och värmerekord, -men inte där jag var. 60 km på cykel, duggregn, -åtminstone lite vind och jag anlände till Giessen vid middagstid. När jag väl fick se byggnaderna blev åtminstone humöret bättre.
.

Måndag 30 augusti 2021
Det är ingen tvekan om att man kommit till rätt plats, alla fabriksbyggnader var i tegel, men fasaden närmast gatan var klädd i ljusa klinkerplattor med svart glaserad text TG BAUKERAMIK GEIL GIESSEN. Av garanterat egen produktion i fabriken bakom. Avspärrningarna var symboliska och att ta sig in krävde inga större akrobatiska övningar. Ganska mycket av maskinerna stod kvar i bottenplan och miljön var vackert övergiven industripunk.

.

Stacks Image 220443

Väl inne hör jag polissirener tuta, de kommer närmre och visst blir det lite mer spännande, jag hör hur de upphör någonstans i närheten och det blir tyst. Det dröjde inte många minuter förrän jag hör en drönare i gången utanför hallen där jag var. Detta vinande, snabba ljud var lätt skrämmande. Jag vet om att jag inte får vara här, men har aldrig föreställt mig att tyska ordningsmakten, även om den tillhör de mer effektiva, skulle lägga energi på att leta upp en svensk gubbe olovligen vistandes på en övergiven industri, trots tydliga skyltar om Lebensgefahr och Zutritt Verboten.

.

Stacks Image 220474

Det visade sig vara hans drönare, han var där i samma avsikt som jag och hade även han sina misstankar om att någon var där inne och kanske letade efter honom.
.Vi hade båda dragit samma slutsats, det är förbjudet att vara här, men att polis eller något vaktbolag skulle göra sig besväret att leta i flera hektar stora lokaler efter någon UE-nörd är inte så sannolikt. Vi hade båda förgyllt den andres tillvaro med att öka spänningen i vistelsen därinne, för trots allt, enligt både lag och moral får jag inte vistas här inne. Den tyska lagen bröt jag mot den bristande moralen motiverar jag för mig själv med att jag som vanligt inte förstört något, inte inkräktat på någons privata svär och endast tagit foto.

Jag ska erkänna att jag trots mina moraliska brister somnade gott även denna måndagskväll 30 augusti 2021, men det berodde nog på att jag cyklat ca 120 kilometer, på väg hem.

Efter min tveklöst intressanta och givande rundvandring på några timmar, där den för mig osynliga drönaren hela tiden befunnit sig i närheten och gett ljud ifrån sig förbereder jag mig på att lämna området. Drönaren höll sig utomhus och jag mestadels inomhus, men ljudet av den var efterhängset och det kändes som om den hela tiden var på andra sidan väggen, vilken vägg jag än befann mig i närheten av. På väg ut får jag syn på en ung man, ungefär halva min ålder. Jag ropar hallå och han stannar upp.

.

Stacks Image 220476

? Abgeholen, -Hämta hämta från. Abgehoben -Från marken. Kommer de färgglada smådjävlarna för att hämta mig?
.