Stacks Image 3179

100 2
KOCKUMS GAMLA KONTOR
100 2

Stacks Image 3194
Vid entrén möts man av Frans Henrik Kockum i egen hög byst, som tillsammans med R.F. Berg varit Malmös största industriman. En gång blickade han ut mot havet där chan står, idag ser han inte ens ut genom grinden in till varvsområdet och utanför växer en ny stadsdel fram.

100 2

Stacks Image 3188
De äldre hallarna som maskinhallen och gjuteriet bjuder på en ur vår tids perspektiv romantisk industriarkitektur. Ritad och uppförd 1912 och arkitekten hette Axel Stenberg.100 2

Starten för Kockums Mekaniska var besvärlig. 1870 köptes marken där varvsområdet ligger idag, men det skulle dröja nästan 50 år innan det blev riktig snurr på svarvar, fräsar och varvsbassängerna på området.

Men det sköts i Sarajevo sommaren 1914 och i augusti samma år bröt första världskriget ut. Sverige var lyckligtvis utanför de krigiska händelserna, men det rustades upp och Kockums visade sig var goda leverantörer av både krigsfartyg, ubåtar och andra för marin krigföring dödliga tingestar. Affärerna blomstrade.

Kockums tillverkade utöver fartyg även kranar, broar, järnvägsvagnar etc. På den civila sidan höll man fast vid husgeråd och grytor, föremål som idag betingar höga loppispriser om de är i gott skick. För att klara av leveranserna flyttades all produktion inom mekanisk verkstad till andra geografiska platser för att Kockums Malmö skulle kunna satsa helhjärtat på marin produktion. Sedan blev det som bekant ett andra världskrig som så småningom slutade och svensk industri levererade så mycket de överhuvudtaget kunde fram till oljekriserna 1973 och 1979 och resten är som bekant historia.

100 2

Stacks Image 1555
Kockums kontor; till vänster det äldsta som byggdes samtidigt med maskinhallen 1912, till höger ser man tillbyggnaden med porten som är från 1940-talet. Varvet växte och 1957 invigdes ”gängtappen”, som sticker upp bakom de äldre byggnaderna. Gängtappen fick sitt namn av den konkavt rundade fasaden byggd som en trehörning. För att vara (nästan) 60 år måste man erkänna att byggnaden håller, både stilmässigt och estetiskt.
Stacks Image 2978

Ingången till det gamla kontoret, det måste varit modig och modern formgivning 1912, det går att ana cigarrdoftande magnater och direktörer härifrån. 100 2

100 2

T.H. Här är dörren, tryck på knappen, här sitter direktör Gyllenborg. Direktörn behagar vara upptagen eller telefonerar han rentav med kunder och finansiärer.


100 2

Stacks Image 1277
Stacks Image 1281


T.V. En gammal miljö, ombyggd, tillbyggd men denna korridor är mer än etthundra år.


100 2


100 2

Stacks Image 1279
Inne i det av mörkt trä klädda direktionsrummet höll man på elegant analogt maner reda på tiden med visare och sekundärur. Dock, klockan går inte längre.


100 2

Stacks Image 1275
Dörrn till vänster var ett kassaskåp, innehåll? Ritningar till nästa generations fartyg, eller kontanter till de 4 - 6 000 arbetarna som förmodligen hämtade ut lönen hos kamrern den siste varje månad, löneutbetalningar noggrant bokförda och undertecknade.

Stacks Image 2887

Denna trånga spiraltrappa leder upp till ”tornet” i det gamla kontoret, som för hundra år sedan låg vid kajkanten. Hit upp skulle ”Varvets chefer och ingenjörer och naturligtvis redaren och ”kapten” för att stå på första parkett då fartygen döptes och sjösattes. Hög hatt anbefalles!

Stacks Image 2891

Utsikt norr: Här låg en gång varvssocka och kaj men efterhand som verksamheten växte fylldes området ut och för 60 år sedan påbörjades bygget av det nya 15 våningar höga kontoret, som snabbt döptes till ”gängtappen”

Stacks Image 1318
Utsikt söder: Maskinhallen till vänster och renserier till höger. Det var inte sill som rensades utan här avlägsnades överblivet påhäng av och ojämnheter bort från de gjutna stycken som kom från gjuteriet.
Stacks Image 1324

Det gamla snickeriet som abrupt sågades av till höger när de stora svets och monteringshallarna byggdes. Hela väggen på svetshallen flyttades ut då fartygssektionerna lämnade byggnaden.

100 2

Stacks Image 1330

Ett arkivskåp nere i arkivet, fullt med riktiga ritningar, en del från 1800-talet

100 2

Stacks Image 1336

Varvsmiljö! Alla kyrkor till trots, detta är Malmös mest kända klocka

Stacks Image 2760
Klicka på bilden ovanför så komet du till ett bildspel med yterligare 33 bilder med Kockumsmiljöer
.