Stacks Image 3179

100 2
VARVSKRANEN LANDSKRONA
100 2

Stacks Image 3194

En port till en torrdocka, eller flytdocka och kranen som stod uppe på?

I den södra delen av Landskrona hamn står en gammal kran uppställd på stora träslipers, det är bara att stiga på. Men vad är det som står vid sidan om? En del av en flytdocka, eller en port till en torrdocka? De rostiga plåtarna i detta något påminner om en Pete Mondrian tavla som anfrätts av rost sjötulpaner och tidens gång. Kanske är det!

100 2

Stacks Image 3188

Visst ska en kran se ut så här. Nitad plåt i ryggen och träpanel på sidorna.

Låt oss börja med att betrakta kranen, den är för dagens förhållanden en liten kran, vilket man ser om man vänder sig om och ser på de betydligt större kranarna som arbetar bara några hundra meter därifrån.

100 2

Stacks Image 1555

Bedagad i ytan javisst, men det är väl så här en kran ska se ut, träpaneler och nitad plåt, har den en själ någonstans?

Samtidigt som rosten sakta förtär kranens underdel har själva armen målats och behandlats så pass bra att den trots sitt utsatta läge inte tycks påverkas av sol, saltstänk och vindar av alla tänkbara (skånska) temperaturer.

100 2

Stacks Image 2978

Samtidigt som rosten sakta förtär kranens underdel har själva armen målats och behandlats så pass bra att den trots sitt utsatta läge inte tycks påverkas av sol, saltstänk och vindar av alla tänkbara (skånska) temperaturer.

100 2

Stacks Image 1279

DEMAG Tillverkad 1950 Duisburger eller Deutsche Maschinen AG?

När man ändå besvärat sig med att lyfta blicken är det bara att läsa innantill DEMAG tillverkad år 1950. Lyftkraft 2t x 17,5/6 m respektive 5t x 10/6 m. Det kan tilläggas att senaste besiktningsmärket var daterat 2004, dessutom låg en gammal kvällstidning i hytten från samma år, så den har troligtvis använts fram till 2004.

100 2

Stacks Image 1591

Kran nummer 208, om nu någon blir klokare av det?
100 2

Stacks Image 2887

Hjulen hänger i luften, hela kranen har ställts på plats på två kraftiga träslipers.

Stacks Image 2891

Det är bara att stiga på och ta trappan upp
.

Stacks Image 1336

Så här var arbetsmiljön för en dåtida kranförare. Utsikten under arbetet var nog inte lika tilltalande som på bilden, så som den nu är placerad riskerar ägaren att få betala fastighetsskatt p.g.a. havsnära läge med fri utsikt.
.

Stacks Image 1851

Last i Ton, kranens radie i meter, Alarm och Återställning.

Nåväl, instrumenten visar LAST: 0 - 6 ton, Radie 0 - 20 meter och undertill en röd lampa med texten ALARM och en svart knapp ÅTERSTÄLLNING. Jämfört med den yttre texten misstänker jag att kranen och framförallt kranarmen har modifierats eller byggts om.

Stacks Image 9312

Inne i hytten bakom föraren stod denna ASEA-motor med ett spel kopplat till vajern som gick upp till kranens arm.

Men vad är det som står vid sidan om? ett stort plåtschabrak!

Stacks Image 9325

En port till en torrdocka, en del av en flytdocka?

Stacks Image 9329

Detta någonting, grov plåt, flagnad blå färg, rost i nyanser från orange till mörkbrunt.

Stacks Image 59605

Det finns rester av sjötulpaner så vad det än är har det tillbringat lång tid under vattenytan

Stacks Image 59603
Stacks Image 59601
Stacks Image 72278
Stacks Image 72280
Stacks Image 72282
Stacks Image 72402
Stacks Image 72405
Stacks Image 72408
Stacks Image 72411