Stacks Image 1218

SLAKTHUS FEM, DRESDEN
.

Stacks Image 219579
Stacks Image 219735

Det första jag såg på morgonen när solen steg upp, vad är det för kyrka?
.

Det började med en vacker soluppgång sedd från hotellfönstret i Dresden. Ett torn, en kyrka? Numera är Google Maps aldrig längre bort än närmsta telefon, så för nyfikenhets skull ägnade jag några blickar åt kartan och följer blickens riktning på kartan mot en överraskning. Schlachthof 5! Det låter bekant, minns att jag sett en film någon gång under 70-talet,
.

en film någon gång under 70-talet, men inte mycket mer. Samma Google Maps visar några hus som uppenbart är övergivna. Författarnamnet Kurt Vonnegut dyker upp bland de sökta sidträffarna och ett urval de sökta sidorna uppenbarade lite mer av vad jag en gång sett från den tid man såg film på biograf.


.

Stacks Image 219737

Google Maps inger ju vissa förhoppningar då man ser världen uppifrån
.

Så var lite av förmiddagen räddad, en tjugominuters cykeltur och så var jag framme vid tornet som bär namnet Schweindom dvs. griskupolen. Då kommer första besvikelsen, tornet och dess närmsta omgivning är på tyskt gediget sätt inhägnat med kedjor, svetsade grindar och diverse hot om Zutritt verboten, dessutom kunde jag se några kameror på fasaden av det magnifika tornet,
.

några kameror fasaden av det magnifika tornet, troligen för att övervaka de byggbodar som stod utplacerade inne på området. -Så kan det gå. Men bakom svinkupolen låg några mindre byggnader tillhörande det stora området Schlachthof 5 och här gick det att ta sig över staketet.
.

Stacks Image 219739

Så välkommen in till Slakthus 5, Slachthof 5.
.

Stacks Image 219942
Stacks Image 219862

Det var inte de största slakthusbyggnader jag besökt, de stora var inte tillgängliga.

Men vad är då Schlachthof 5? Vad var det för film jag en gång sett? Och, det ska erkännas, min litterära bredd hade ännu inte nått till Kurt Vonneguts bok med namnet Slaughterhouse five-The children’s crusade: A duty dance to death. Slakthus fem, barnkorståget, en skyldighetsdans med döden. Hu det låter hemskt. Men nu var jag i Dresden och hade möjlighet att besöka delar av Slakthus 5. -Så kan det gå! Det var inte mycket kvar av interiör i de låga byggnader som stod kvar som minde om den blodiga
.

stod kvar som minde om den blodiga verksamheten fanns tidigare. Eftersom jag besökt SCANS jätteanläggning i Kävlinge och Cold Stores i Malmö hamn hade jag en del förhoppningar om vad man kan vänta sig i ett före detta slakthus med kylutrymmen. Det var mycket riktigt upphöjningar ovanför varje dörrkarm, med plats för de skenor och vajrar där hängande djurkroppar flyttades.
.

Stacks Image 219974

.

Stacks Image 219879

Det var väl igenväxt mellan byggnaderna
.

Stacks Image 219946

Som alltid, graffiti.
.

Stacks Image 219985

Hålet ovanför dörren var till skenan där djurkroppen hände då den transporterades mellan de olika slakthusmomenten.
.

Stacks Image 219980

Skenan för djurkroppar är borta.
.

Stacks Image 219991

I en annan sal stod en köttvåg tillverkad av VEB Wägetechnik Rapido Radebeul, vars maxvikt var 500 kg. VEB Wägetechnik avslöjar att här varit verksamhet även efter 1947. Dåtidens krav och kunskap om isolering tycks inte jämförbar med dagens, inte heller var tillgången på material likvärdig med hur lokaler för kötthantering ska vara beskaffade.

Utanför hade växtligheten haft trettio år på sig att erövra de rabatter som en gång utgjort prydnader mellan husen. Nu var det vildvuxen ogräsdjungel eller förtorkad mark och inget mellanting.

Utan alltför stora kunskaper om byggnader och arkitektur var min bedömning att dessa byggnader rests innan de två världskrigen, så i dagsläget är de säkert hundra år. Att de överlevt två världskrig i krigets, WW2s mest sönderbombade stad beror på tur, om uttrycket tillåts.
.

Stacks Image 219993

.

Stacks Image 219995

.

Stacks Image 220004
Stacks Image 220001

.
.
.

Stacks Image 220006

Var det här krigsfången Kurt Vonnegut tog skydd under bombningarna av Dresden?
.

Även här i området Schlachthof 5 kan man se rester av vad Dresden utsattes för, stora ödetomter med spår av husgrunder, nybyggda lagerhus intill. Efter kriget ansträngde man sig i väst för att bygga upp så mycket som möjligt av det sargade Tyskland. I öst var det annorlunda, Sovjet monterade ner så mycket de kunde av östtysk industri och transporterade till Sovjetunionen. Som straff hade det kanske effekt, ekonomiskt var det en katastrof, det mesta som monterades ner blev aldrig använt i den strikta Sovjetiska planekonomin.

monterades ner blev aldrig använt i den strikta Sovjetiska planekonomin. En fabrik kom på några hundra järnvägsvagnar, medan planering för industrimark, anslutningar och infrastruktur inte ingick i existerande centrala femårsplan. Fabriksdelarna lastades av, stod ute och rostade sönder, i de flesta falla var de nog inte tänkta att producera något, de skulle flyttas. Sovjet hade bestämt att inte bygga upp och renovera mer än nödvändigt av Östtyskland.
.

Stacks Image 220017
Stacks Image 220012

.
Den mest berömda byggnaden i Dresden, Frauenkirsche stod som ruin fram till återföreningen 1990, men är idag återuppbyggd, av den kapitalistiska, demokratiska förbundsrepubliken Tyskland som uppstod vid återföreningen. I Öst satsade man på ineffektivitet som medel att hålla alla sysselsatta och att alla skulle ha arbete, även om de inte gjorde någon nytta. I väst utvecklades kapitalismen. Vi vet hur det gick. -Så kan det gå!
.

.
I väst utvecklades kapitalismen. Vi vet hur det gick.
-Så kan det gå!
Detta är mitt andra besök på en övergiven industri, där jag efteråt köpt en bok enbart för att läsa om vad som tidigare hänt på den plats jag besökt. Den första bok jag köpt efter ett förbjudet industribesök var Tommas Kenealys Schindlers List.

.

Stacks Image 219881

.
.
.

Stacks Image 219763
Stacks Image 220025

.

Stacks Image 220044

.
.
.

Sydsvenska Dagbladet hade tidigare en del av tidningen med rubriken ”Kultur och nöjen”. I denna del brukade även kända artisters och kulturpersoners frånfälle uppmärksammas. Det kan bli lite bisarrt då man efter orden ”Kultur och nöje” läser att N.N. nu är död, -Nöje? Nåja, 12 april 2007 kunde man i alla fall läsa.
.

Stacks Image 220048
Stacks Image 220050

.
.
.

"Så kan det gå!"
Misantropen Kurt Vonnegut går till historien för sin humor och humanism, skriver Mattias Bolkéus Blom.
Kurt Vonnegut har avlidit i en ålder av 84 år. Så kan det gå. Det är svårt att undvika att upprepa Vonneguts lakoniska konstaterande om död, elände och alltings förgänglighet, ständigt återkommande i hans mest kända roman ”Slakthus 5” från 1969.

.

Stacks Image 220052

.