Stacks Image 1520
.
CIVILFÖRSVARETS BUNKER I CARLSHAMN
Stacks Image 1563

Civilförsvarsanläggningen i Blekinge är en tvåplansbunker insprängd i berget. Varje våningsplan är på ca 400 kvadratmeter. Det undre planet var personalutrymme med sovsalar, duschrum, sovrum, kök och matsal. Medan det övre planet var till för att sköta civilförsvaret och kommunens dagliga åtaganden om ryssen skulle anfalla.

Den oansenliga ingången inrymmer en bunker på mer än 800 kvadratmeter

Anläggningen har en huvudingång genom en tunnel försedd med pansardörr, vid en avsats på berget. Från denna tunnel tar man sig in ca 100 meter och når där skyddsrummet via en sidodörr, även den av kraftig pansarplåt. Men tunneln fortsätter och tar sig via ett rör med spiraltrappa upp till en skyddad öppning på bergets topp. Detta kallas stötvågstunnel och förväntades ha den egenheten att om endera änden blev beskjuten så passerade stötvågen förbi skyddsrummsdörren till själva bunkern och vidare till nästa öppning där stötvågen till största delen ebbade ut. Entrén via huvudingången sker i plan två varpå man därefter tar trappan ner till nedre plan.

Stacks Image 1524

Bunkern var försedd med ett antal nödutgångar, här i ett evakueringstorn med stege 10 meter upp

Men hur såg världen ut när den byggdes för sitt specifika ändamål? Ryssarna var rädda för väst, väst var rädda för ryssarna och där i mitten låg den ”neutrala” Sverige som med viss diplomatisk skicklighet var både vän och ovän med väst och öst.

Väst, närmast representerat av NATO staterna Norge, Danmark och Bundesrepublik Deutschland (Väst Tyskland), d.v.s. våra grannar insåg och ansåg att Sverige var en allierad, men betvivlade delar av det svenska försvarets förmåga och politiska vilja. Ryssarna, på den tiden den ännu större staten Sovjetunionen var väl medvetna om att det ”neutrala” Sverige hellre hade förtroliga samtal med väst än öst och att svensk militär, mest då flygvapnet tjuvlyssnade med och åt NATO med USA som ledande aktör.


Stacks Image 1531

Insidan såg ut som ett 60-tals kontor, fast avsaknaden av fönstser var uppenbar.

2 våningar på 400 kvm är allt som allt 800 kvm. Med normal takhöjd 2,50 är bunkern 1 000 kubikmeter per plan, 2 000 kubikmeter bunker med båda planen plus stötvågstunneln som uppskattningsvis utgör ytterligare 500 kubikmeter. Men allt som syns från utsidan är någonting i storlek av en förrådsdörr, fast av lite kraftigare doningar.

Svenskt territorium besöktes ideligen av sovjetisk militär och u-båtarna från Finska viken hade kunnat öppna linjetrafik från Stockholms skärgård till Tallinn och Leningrad. Vad ska då en liten nation som Sverige ta sig till, som dessutom hellre ägnar sig åt att producera materiell levnadsstandard åt befolkningen för sin BNP än att hålla sig med ett förvuxet försvar mot en ändå alltför stor motståndare i öst? Det vanligaste militära förberedande draget är att gräva ner sig på väl skyddade platser och från politiskt håll heter det samtidigt att man har ett mindre men spetsigare försvar.

Stacks Image 1539

I matsalen ville man ge lite känsla av att vara ovan jord, det hjälpte nog till att fondtapeter var på modet, fast å andra sidan var det höst året om.

Bunkern färdigställdes 1964, Lyckligtvis har inget svenskt skyddsrum oberoende dignitet använts i skarpt läge. Efterhand som Kalla kriget tinade upp och vår del av världen utvecklades tekniskt blev denna typ av anläggningar otidsenliga. Vi är mer än någonsin beroende av vårt elnät, mobiltäckning och internet, men det är en eventuell angripare också. Dessutom är dessa tre nödvändigheter idag byggda som nätverk, så slås en mobilmast ut får masten längre bor ta över om än med sämre täckning. Vårt försvar bygger mer på mobila enheter så idag är det mesta försvarsmaterialet på hjul och rullar dit det behövs bäst, även vägarna vi är beroende av är nödvändiga för fienden om de vill ta över.

Vad vi däremot inte är bra på är uppoffringar, ingen levande svensk har upplevt krig i Sverige. –lyckligtvis. Att gömma sig i berget med 60-tals utrustning är inte till glädje för någon. Anläggningen fasades ut under 80 och 90 talet och när väl sovjet och östblocket imploderade var behovet av dessa bunkrar obefintligt.

Stacks Image 1553

I civilförsvarets bunker har man naturligtvis installerat senast tillgängliga teknologi.

Omtanken om civilbefolkningen är ett genomgående drag i det svenska samhället, därför var det lika viktigt att kommunal service skulle fungera även i orostider. Nu är de kommunala civilförsvarsanläggningarna inte tänkta enbart för krigssituationer utan även för naturkatastrofer och olyckor som slår ut delar av samhällsfunktionerna. För en liten svensk kommun som Karlshamn i ett landskap med mycket marin militär närvaro var det möjligt att göra hål i berget och därinne hysa hela den kommunala administrationen som då skulle fungera oberoende hur det såg ut ovan jord.

Samtidigt: Vietnamkrigen pågår för fullt med USA som stöder Sydvietnam och Sovjet som stöder Nordvietnam, kriget är ett av de mest hänsynslösa och helt meningslösa i historien, det hela handlade om dominoteorin, att blev en stat kommunistisk skulle grannstaterna falla som dominobrickor.

Stacks Image 1555

Med snurran till vänster slår man numret och snurran till höger vevar man tills man uppnät rätt spänning för att kunna ringa och så en lur av svart bakelit, -den saknade sim-kort?

Lika brinnande som Vietnamkriget, lika kallt och frostigt var det kalla kriget. Overkillkapacitet var ett vanligt ord som handlade om hur många gånger respektive atomvapenmakt kunde ta död på mänskligheten. Sovjet hade störst kapacitet, men dålig precision, USA hade mindre sprängkraft med träffade betydligt bättre. Båda strävade efter MER OCH BÄTTRE.

Stacks Image 1557

Bunkern var inte byggd direkt på bergväggen, för stöttålighetens skull var den en separat kub i ett ihåligt bergrum

Vad som hände bara under 1964 då bunkern blev färdig:

  • På Cypern är det kalabalik, Sverige skickar en FN-styrka på 700 man till ön

  • Sovjetunionen och Kina som hittills haft kommunismen som gemensam nämnare har nu blivit mindre vänligt sinnade till varandra,

  • Nelson Mandela döms detta år till livstids fängelse av en domstol i Pretoria för sin politiska verksamhet.

  • Den svenske översten Stig Wennerström döms av Stockholms rådhusrätt till livstids fängelse och avsättning som överste för spioneri åt Sovjet.

  • Nåja, allt är inte frostigt kallt krig, Sovjetunionens generalsekreterare Nikita Chrustjov besöker Sverige som den första Sovjetledaren, bevakningen av statsbesöket utgörs av mer än 3 000 poliser

  • I oktober avsätts Chrustjov och ersätts av Leonid Brezjnev –och Kosygin, och Podgornyj

  • Kina provspränger sin första atombomb


Hur civil anläggningen än är eller var så ändrades allt när ovan nämnda stat i öster råkade ut för ”vår tids största geopolitiska katastrof”.
”Vår tids största geopolitiska katastrof” är ett citat från Vladimir Putin, sagt om Sovjetunionens sönderfall i femton fristående stater, vad de flesta av de övriga fjorton delstaterna har för uppfattning om denna geopolitiska katastrof är inte detsamma som Putins uppfattning.

Stacks Image 1561

Ett säkert ställe, För att ta sig till den kommunala receptionen skulle tre pansardörrar passeras. Observera den lilla tjock-TVn, den är kopplad till en övervakningskamera utanför bunkern.

Det har sagts att en av de grundläggande orsakerna till sovjets kollaps var bristande kommunikation, vilket i och för sig är önskvärt i en diktatur. När Amerikanska skolbarn kommunicerade och bytte skoluppgifter med varandra mellan öst- och västkusten, med hjälp av telefonmodem, d.v.s. det vi använde strax innan internet slog igenom. Så var man i Sovjet tvungen att vara partimedlem och låta registrera sig för att få inneha en skrivmaskin. När internet kom kunde en affärstransaktion ske mellan USAs öst och västkust och varan beskådas direkt på nätet, eller kunde en uppgörelse ske mellan Frankfurt, London och New York samtidigt som aktörerna talade i mobiltelefon med varan. Någon kan invända att Internet inte slog igenom stort förrän några år efter Sovjets kollaps, -helt riktigt. Men den digitala kommunikationen började inte med Internet utan bestod av diverse föregångare som för sin tid var snabb och enkel kommunikation.

Stacks Image 1535
Fler bilder frän Karlshamnsbunkern om du klickar på bilen ovanför