Stacks Image 1218

..

Stacks Image 219066

VOGELSANG, SOVJETUNIONENS KÄRNVAPENBAS i ZEHDENICK
.
Stacks Image 218998

På bästa Sovjetmanér, soldat med betonghaka i relief, hammaren och skäran är kvar.

Det varade en dag och det var skymning när vi lämnade, vi hade bara sett en del, en liten del. 1 hektar är 100x100 meter Vogelsang är 5 800 hektar, det motsvarar en kvadrat på 7,6x7,6 km, en medelstor svensk stad. Det finns inga uppskjutningsramper kvar, de bunkrar som inte förstörts har konverterats till fladdermusnästen, kvar står allt annat, -nog så intressant!
.

Stacks Image 219071

Muren runt Vogelsang, Zehdenick, ca 30 km
.

Stacks Image 219073

Hammaren och skäran, här har skäran åtminstone vuxit ut ur växthuset sedan sovjetsoldaterna lämnade
.

Stacks Image 219082
Stacks Image 219093

.

Stacks Image 218853

Denna maskin stod i tvätteriet

Stacks Image 219107

Nästa byggnad var något mer påkostad. Det yttre gav ett mer officersaktigt intryck. Här hittade vi lektionssalar, gymnastiksal, kontor och något som kan ha varit matsal.
.

Stacks Image 219113

Buskarna har blivit träd, naturen har tagit över
.

De första sovjetiska byggnaderna restes 1952, sju år efter krigsslutet sedan byggdes det på, och då det var dags för ryssarna att åka hem 1994 stod ca 550 byggnader inne på området. Vogelsang var Sovjetunionens tredje största militäranläggning i DDR. Det inhägnade området var ett helt självförsörjande samhälle med affärer, sjukhus, teater, biograf etc. Självförsörjande är en grov överdrift även om det var så det uttrycktes.

Området var givetvis beroende av inköp av spannmål från den Östtyska omgivningen och regelbundna transporter från Sovjetunionen av sådant som önskades och som inte kunde levereras av Östtyskland eller sådant som man inte ville avslöja för östtyskarna att man faktiskt hade tillgång till här inne, kärnvapenstridsspetsar t.ex. Sådant fick man inte reda på förrän stridsspetsarna flyttade hem till moder Ryssland, även om Natos spionsatelliter och analytiker nog anade vad som fanns härinne.
.

Stacks Image 219088

.

Stacks Image 219095

Efter ett besök i sovjetsoldaternas hemlighus gick vi vidare, vi fick oss ett gott skratt i källaren när vi insåg att vi befann oss rakt under…
.

Stacks Image 218887

En pampig gymnastiksal uppenbarade sig i byggnadens norra ände.
.

Stacks Image 219025
Stacks Image 219027
..
Stacks Image 219119

.

Stacks Image 219124
Stacks Image 219126

En gång en färgglad sovjetisk hembyggdsmålning

Tyskarna hade viss aktivitet här före kriget och när det väl var förlorat och ersattes av det kalla kriget såg den sovjetiska ockupationsmakten/ befrielsearmén, till att bygga ut området till en hel garnison med de flesta vapenslag, utom flyg och flytetyg. Vogelsang var hemligt, här bodde 15 000 personer, mestadels sovjetiska soldater och deras familjer omgärdade av en mur som bör varit drygt 30 km. De boende öst-tyskarna i Zehdenick visste inte vad som försiggick på andra sidan muren, inte mer än att Sovjetunionen hade ett stort område med massor av soldater.

.

Stacks Image 219040
..
Stacks Image 219038
Stacks Image 219018

Vogelsangs kanske mest ikoniska kvarlevor. En stor betongvägg med bilder och berättelser om hjältarna från Sovjetunionen, se även översta bilden. På några ställen har texten knackats bort, någon har tagit ”hämnd” i efterhand och hamrat bort sovjetpropagandan. Någon tysk eller en hemresande soldat som inte längre var medborgare i Ryssland?


Platsen var väl vald, härifrån är det lika långt till den västtyska gränsen och till Östersjön och till Bornholm, ca 200 km och ca 100 km till Berlin. Den svenska gränsen kunde också nås av missilerna och den svenska neutraliteten hade inte varit något värd om den dagen inträffat då Sovjet och Nato hade drabbat samman, inte annat än i Sverige då som med missilerna farande över huvudet envist hade åberopat FN och den svenska neutraliteten.
..

Stacks Image 218879

Nästa byggnad var förmodligen byggd av tyskarna. Stilen var annorlunda och om herrarna i Kreml ursäktar, det här utstrålade mindre slarv och mer kvalitet än de övriga byggnaderna
.

Det påstås att kärnstridsspetsarna kördes hit på småvägar nattetid för att undvika de tyska grannarnas blickar och undran. Officiellt fanns det inga kärnvapen här, det erkännandet kom inte förrän de rullades ut och hem till moder Ryssland 1990. Men både CIA, England och Frankrike hade med satelliter noterat transporter på järnväg som avlastats i Vogelsang och listat ut vilken typ av missiler och stridsspetsar det rörde sig om.
..

Stacks Image 1241

Den här entrén var det mest eleganta vi såg i Vogelsang. Denna entré gav ett mer tyskt än ryskt intryck. Vad finns till höger?
.


Redan 1959 placerades de första kärnstridsspetsarna ut i Vogelsang dessa första missiler pensionerades 1967 och ersattes av till sprängkraft kraftfullare men till storlek mindre stridsspetsar, följaktligen var även missilerna som skulle bära dem mindre och räckvidden längre.

Ryska och för den delen andra f.d. soldater fick stanna kvar i det nya Tyskland i fyra år fram till 1994. Dock utan annan än den beväpning som behövdes för att upprätthålla polisiär ordning av de egna, numera inhägnade soldaterna. 1990! Kalla kriget var slut, Tyskland var åter enat och alla fördrag och avtal stipulerade att Tyskland var en suverän stat utan skyldighet att hysa utländska ockupationssoldater inom sitt territorium.
.

Stacks Image 219050

En elegant teater, kunde säkert fungera som biograf också

Anledningen till att man lät de ryska soldaterna stanna var att det saknades bostäder i Ryssland till den dryga miljon soldater och civila personal som skulle återvända till Ryssland. Tyskland åtog sig att hjälpa till med nybyggnation av bostäder i Ryssland, för att skynda på flytten hem. Att man trots allt lät det dröja var att man från västeuropeiskt perspektiv insåg att en miljon arbetslösa och trångbodda soldater i den nya sköra demokratin Ryssland skulle utgöra en högst instabiliserande faktor i projektet att bygga ett demokratiskt Ryssland.
.

Stacks Image 219133

En otäck, ganska naturtrogen målning i teatern
.

Stacks Image 219135

En pappsäck med fosfat. Det värmde lite i hjärtat att se dess ursprung. Den är från Rüdersdorf där vi var 2016 ett år tidigare.
.

Stacks Image 219141

På avstånd ser ”den” mer äkta ut.
.

Stacks Image 219143

En rysk transistorradio, batterierna var slut!
.

Var det ett bra beslut att låta soldaterna stanna i fyra år? Den miljon soldater och dess familjer som fortfarande var kvar hade tidigare varit respekterade ockupationssoldater, de hade ett gott ekonomiskt liv i jämförelse med de flesta i sin omgivning. De var i Östtyskland för att hindra västmakterna att erövra deras territorium, de var där för att skydda befolkningen i DDR och de egna i moder Ryssland. Nu 1990 var de kvar, utan vapen, utan det finansiella flödet från Ryssland, de blev alltmer illa sedda av den befolkning de för bara några år sedan skyddat.
.

Stacks Image 219046

Lite historia och propaganda

Trots en långsam men dock ekonomisk utveckling i östra Tyskland fick de stå vid sidan om och se när öst-Schmidt köpte begagnad Mercedes från väst medan deras ekonomi sakta försämrades. Dessutom hade de i uppgift att montera ner och flytta hem hela den militära apparat med tanks, missiler och all annan militär utrustning som de så stolt haft som sin uppgift att försvara sin del av världen med. Lätt att inse att desillusionen tilltog, av de få spår vi kunde finna så var alkoholkonsumtionen av rysk vodka en av de få saker som tilltog.

Stacks Image 219044

.

Stacks Image 219155
Stacks Image 219157

Hemlängtan till det glada gemytliga Ryssland.

Enligt Berliner Zeitung har tyska myndigheter beräknat att kostnaden för miljösanering av de ryska baserna i DDR ska sluta på 32 miljarder Euro, ca 320 miljarder kronor. För den summan kan man bygga 10–12 Öresundsförbindelser, med anslutningar, bro, ö och tunnel
.

Stacks Image 219062

Det fanns mer att se, i ett skick därefter. Bilderna får tala för sig själv.
.

Stacks Image 219173

.

Stacks Image 219179

.

Stacks Image 219183
Stacks Image 219175

.

Stacks Image 219181

.

Stacks Image 219185

.

Stacks Image 219189

.

Stacks Image 219191
Stacks Image 219193

.

Stacks Image 219197