Stacks Image 2632

FRITIDSPLATSER NYTTA OCH NÖJE

Nytta och nöje är kanske inte alltid så lätt att skilja åt. Ett sommarland, en Folkets Park och en simhall har klumpats ihop under den rubriken.

Dinoland var enbart för nöjes skull, mest nöje för små barn och när det väl stod övergivet var det till nöje för mig och alla andra som vill uppleva lite UE-light.

Folkets Park i Höganäs, en gång den S-märkta folkrörelsens hemvist for lokala sammankomster. Här dracks det och dansades det under varma ljusa sommarkvällar. Här höll den lokala fackföreningen möten och konferenser, här har folkrörelsens olika grenar spenderat tid på både kurser och utbildning i allt från arbetsrätt till maträtt.

Rönnebadet i Ängelholm var, det är inte längre. Vid badets ingång klistrades upp en liten lapp. Badet stängt i väntan på nytt. Det gamla är borta det nya finns ännu inte. Här lärde sig en generation Ängelholmare att simma. Enligt min mening en utmärkt metafor begreppet ”förena nytta med nöje”.

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780