Stacks Image 144347
CEMENTFABRIKEN 2009
Stacks Image 35986

[sept 2012] Den östra delen av Cementfabriken, där dessa bilder är tagna, har rivits successivt. Slammbassänger, rörtorn mm är nu borta. De sista resterna tuggade knipkäftarna i sig under september 2012

Den har stått som en yttersta utpost mot ön Ön i Limhamn sedan 1890. Att påbörja cementtillverkning för 120 år sedan måste ha varit en säker investering. Sveriges industriella revolution började kring mitten av 1800-talet och med den en stigande levnadsstandard. Urbaniseringen började ta fart och behovet av byggmaterial till bostäder, industrier och offentliga inrättningar ökade hela tiden, även om den tiden också kunde uppvisa bubblor i ekonomin med lågkonjunktur som följd.

Stacks Image 35990
"Inträdet" till området sker från slutstationen vid Brottets bana, vagnarna utanför bär texten CEMENTA Heidelberg Cement Group.


Under 1960-talet hade Sverige inte längre efterkrigsmonopol på tunga industrivaror, resten av Europa kom igång och kunde tillverka egen cement. Men den svenska levnadsstandarden ökade och produktionen kunde bibehållas, till och med ökas.

Ägaren Skånska Cementgjuteriet ville undvika att bygg och entreprenadverksamheten förväxlades med råvaruutvinningen och divisionalisering var en modeföreteelse så cementfabriken i Limhamn och de andra cementfabrikerna Skånska Cement ägde blev bolag och fick namnet CEMENTA.

Stacks Image 35994

Inne på området blandas nytt och gammalt, men man upphör aldrig att förvånas över hur fort växtlighet tar över öde områden om de bara får stå orörda.

Utvecklingen fortsatte och nytt namn blev Euroc. Vi som är födda i Malmö på 60-talet minns kanske annonserna man hade, att företaget Euroc var Sveriges största oljekonsument, inte som skryt utan för att berätta om hur stort företaget var, man hade då 11 000 anställda. Men det blev 1979 och statskupp i Iran med påföljande kriser. Både oljekris och senare en ekonomisk kris.

Stacks Image 35998
De stora bassängerna är nuförtiden fyllda med regnvatten och även här tar växtligheten plats.


Nu följde en strukturomvandling av svensk industri vi aldrig skådat och vars omvandling ännu inte slutat. Denna energikris var en tidig spik i kistan för äldre energikrävande industri, Fast redan i mars 1978 stängdes den sista cementugnen vid Limhamns cementfabrik. Vid Kolgahuset i Malmö hamn flyttades verksamheten till det nya kontoret vid Kalkbrottet, där fortsatte det än en gång namnbytta företaget Scancem verksamheten som huvudkontor. Produktionen i Malmö hade nu upphört. 1999 köpte Heidelberg Cement Scancem och även huvudkontoret i Malmö fick så sakteliga somna in.

Stacks Image 36002

Överblicken från tornen är spännande, men det är ingen offentlig miljö, så skyddsräcken och andra säkerhetsdetaljer är frånvarande.

På området "Cementfabriken i Limhamn" förekommer fortfarande kommersiell verksamhet. Det är lika uppenbart vad som är övergivet respektive vilka byggnader och ytor som fortfarande används, givetvis har bara de arealer och byggnader som uppenbart inte längre är i bruk besökts. Detta av lika delar rädsla för att göra något dumt som respekt för de som fortfarande bedriver verksamhet på området.

Klicka på bilden här under för lite fler bilder från Cementa

Stacks Image 37668

Nedanför hittar du nio länkar till de olika delarna av cementframställningen.
2 0 0 9

2 0 1 2
2 0 1 3