Stacks Image 184519

SEISMOGRAFKÄLLAREN

Stacks Image 35927
En oansenlig ingång, vetenskapens jordkällare.


Lunds Universitet berättar följande: En seismograf installerades år 1916. Seismografiska studier var under många år en viktig del av observatoriets verksamhet. Resultaten blev också mycket uppmärksammade. I mitten av 1950-talet avslutades dock denna del av institutionens arbete.
.

Stacks Image 1241
En glödlampa från Edisons tid, -nästan

Längre ner från samma hemsida kan man läsa Ytterligare utökning av observatoriets lokaler erhölls senare genom tillkomsten av den s k grindstugan, en f d vaktmästarbostad, och seismografkällaren. Den senare inrättades, huvudsakligen under marknivå, för seismografiska ändamål. Under 1940-talet utvidgades lokalerna genom utgrävning av källarutrymmen under observatoriebyggnaden och räknebyrån.
.

Stacks Image 1245
Själva källarutrymmet, bjöd på fundament, kala väggar och......en lucka i golvet!

Från Wikipedia har jag lånat följande: Seismologi (av grek. seismos "skakning", "jordbävning") är läran om jordbävningar. En seismograf är ett instrument som registrerar rörelser i jordskorpan och som därför kan användas som hjälpmedel för att bestämma jordbävningars styrka och läge. En seismograf sätts ut åt norr och åt söder, en som står vertikalt och en som står horisontellt.
.

Stacks Image 52981
Seismisk balja för vetenskapliga ändamål, -ursäkta min totala okunnighet inom området

Seismometer är det instrument som mäter markrörelsen medan en seismograf innebär hela systemet som registrerar händelsen, detta inkluderar en seismometer.

.

Stacks Image 1249
Luckan i golvet ledde ner till ett dränerat utrymme för att hålla källaren torr, så skakningarna i jorden kunde mätas.

Tiden går och det som är spetsteknologi ett decennium är förkastat vid inträdet till nästa. Seismografens källare led dessutom av ett allvarligt konstruktionsfel, eller snarare ett placeringsfel.
.

Stacks Image 1255
Gula rummet, gult lysrör gav ett varmt men onaturligt sken Inte långt från seismografen och de instrument som mätte markrörelser befann sig redan vid byggtiden en dubbel järnvägsräls mot infarten till Lund C en gång i tiden gick all järnvägstrafik Malmö - Stockholm denna sträckning även godståg och en del gör det fortfarande så det mättes ordentligt med närliggande vibrationer.

Visst kunde man mäta det som avsågs men de två vetenskapliga begreppen validitet och reliabilitet blev lätt omskakade här i underjorden och ganska snart insåg man att nyttan för det denna källare var avsedd för var högst begränsad och byggnaden övergavs för sitt vetenskapliga syfte. Senare har den använts som lite lager för kommunala ”bra att ha saker” samt tyvärr också blivit tillhåll för uteliggare. För alla eventuella felaktigheter i texten om seismologens källare är jag skyldig, du som ser något uppenbart faktafel får gärna
kontakta mig för rättelse. Ett tack till Jörgen Lundgren som släppte in mig och visade mig runt.

.

Stacks Image 188961
Några bilder till från seismografkällaren om du klickar på bilbaneret här ovanför