Stacks Image 184519

RADIOSTRÅLNINGS LABORATORIET

Stacks Image 35927

En kort sammanfattning. Under en kupol, mitt inne i civilisationen, osynligt för den som inte har för vana att vrida på hals och huvud för att se sig om har professor Kalkyl och hans assistenter uppfunnit den absoluta tystnaden och absorberat all radiostrålning. El (volt, ampere och watt!) är borta, så ljuset fick jag bära med mig själv. Resten av utrustningen tog professorns assistenter med sig när de gick. Kupolen ovanför börjar anta en mossgrön färg på bekostnad av sin en gång oskuldsfullt vita yta. Vandaler har krossat varenda ruta och endast de under jorden placerade blå-svart-målade skumgummi spetsarna tycks ha undgått förfallet.
.

Stacks Image 1241
Så här såg den rymdinspirerade framtiden ut för 25 år sedan

Någonstans i landet där pølsen är rød och ølen uttalas med kort ø och kallas grøn ligger en övergiven strålnings-testanläggning utanför Dronningens By. Mitt inne i civilisationen bara ett stenkast från stationen, men osynlig för den som inte har för vana att vrida på huvudet. Där ligger den fullt synlig för den som passerar, men som jag uttrycker det, radarn måste vara på för att hitta den. Ett högst passande påstående i detta fall då hela anläggningens syfte var att mäta, absorbera och sprida radiovågor.
.

Stacks Image 1245
Insidan har utsidans form och har säkert varit utan all isolering för att inte hindra strålningsmottagningen

Eftersom det var TDC [Tele Danmark Communications] som var och kanske ännu är ägare av denna anläggning är gissningen att det har med mobiltelefoni att göra inte särskilt vild, nämnda teknologi var NMT och GSM, har jag läst, men osvuret är bäst. I de få dokument jag hittat om anläggningen skulle den även ha använts för att mäta annan strålning bl.a. från hushållsutrustning. Kan då tänka mig att mikrovågsugnar, dåtiden trådlösa hemtelefoner, radiostyrda leksaker etc. testades här?
.

Stacks Image 52981
Ingen färg, men mycket form och massor med skruvar som höll ihop det hela

Byggnaden är futuristisk, eller så som vi föreställde oss framtiden på det sena 1980-talet eller tidiga 1990-talet för det var då den uppfördes. Byggnaden som mest liknar en muterad bälta (Dasypus novemcinctus) har sett sina bästa dagar. Vandaler, för annat ord finns inte har mycket omsorgsfullt slagit sönder allt som gick att slå sönder, inte en ruta hel och glaskross överallt. Det mesta av värde tog nog laboratoriepersonalen med sig till nästa testanläggning för även om kablar och metaller är borta så tycks spåren ge en bild av välorganiserad demontering.

.

Stacks Image 1249
Trappan såg spännande ut, men vad som bjöds därunder var en total överraskning

Från Wikipedia kommer följande text och om någon blir klokare av den är det inte min mening, för då vet du redan hur det förhåller sig med tekniken. I 3G-system fanns dubbla nätinfrastrukturer, dels bestående av GPRS-noder för paketförmedling (främst för IP-kommunikation), dels traditionella kretskopplade växlar såsom AXE-växlar (för bland annat konventionell telefoni). 4G-system, LTE och WiMAX är helt IP-baserade, det vill säga erbjuder enbart infrastruktur för paketförmedling. IP-telefoni är därmed fortfarande möjligt, men inte kretskopplad telefoni. Till skillnad från 3G använder 4G, LTE och WiMAX inte CDMA, utan flerbärvågsmodulation (OFDMA, en fleranvändarversion av OFDM) och/eller annan frekvensdomänsutjämning (SC-FDE, single carrier-frequency domain equalization). http://sv.wikipedia.org/wiki/4G
.

Stacks Image 1255
En EMC kammare. Pyramidabsorbenternas ytskikt absorberar och hindrar vidare spridning av radiovågor

Kanske, NB. kanske var det så att steget från 3G till 4G helt enkelt gjorde anläggningen omodern, lite grovt var ju 1G, 2G och 3G bara en vidareutveckling medan 4G bytte till annan teknik? Sådant är från min sida bara spekulationer men kan vara en rimlig gissning. Teknikkunniga som absolut vill korrigera mina gissningar får givetvis maila till mig och berätta för mig hur okunnig jag är, jag gör inte anspråk på annat än gissa vad det gäller denna märkliga tingests uppgång och numera fall. Ni som däremot vill veta vart den ligger göre er icke besvär, -utanför Dronningens By, har jag ju sagt. ps. 2014 09 17: Jag gissade inte rätt, längs nere på sidan kommer en förklaring
.

Stacks Image 1259
Ser verkligen artificiellt ut, men var påtagligt verkligt. Absorbenterna är ca 1 meter höga

De enda spår av verksamhet som lämnats kvar är en hög med 2,5 tums disketter. Disketternas existens och existensberättigande försvann när Internet utvecklats till var mans egendom och det var lättare att maila tunga dokument än att spara dem på floppy och skicka iväg med KGL Postverket.
.

Stacks Image 52975

Framsidan, eller är det baksidan bestod av en ca 25 x 60 meter stort plåttäckt yta till för att mäta radiolober -!?

Större delen av källarplanet utgjordes av en isolerad kammare, ett EMC rum electromagnetic compatibility (EMC) vars väggar var klädda med pyramidabsorbenter, det ordet och en del annan teknisk vokabulär lärde jag mig av Kristoffer O. Tack för det! EMC rummet var alltså avsett för att analysera radiovågor, men på köpet fick man den absoluta tystnaden också,

”Anechoic chamber”. Någon sorts teknisk motsats utgjorde den öppna ytan utanför byggnaden som bestod av en ca 25 x 60 meter stor plåttäckt yta. Denna plåtade yta mätte antenlober!? (tack igen Kristoffer) d.v.s. radiovågornas spridning, användbart både för gsm och radarvågor.

.

Stacks Image 1269
Är det så här det ser ut när vi bosätter oss på mars?


Med tanke på att världen blir alltmer trådlös, vår kommunikation transformeras. Transformeras från tryckt papper som distribueras med flyg, bil och trycks ner i brevlådan till radiovågor som fångas upp av smarta telefoner, ”paddor” och bärbara datorer borde denna anläggning ha framtiden för sig. Men gårdagens framtid tycks vara dagens dåtid.

ps. 2014 09 17. Efter publiceringen av radiostrålningslabbet så har två personer hört av sig med mer information och nu klarnar bilden något. Inte ordagrant citerat och översatt från danska lyder mailet från Janne D så här:
Telelaboratoriet, som en gång i tiden använts av TDC för att mäta om diverse apparater levde upp till den radiostandard som fastlagts av myndigheterna. Jag arbetade i telelaboratoriet för många år sedan, inte i ”Bubblan” som vi kallade den utan i en intilliggande byggnad. ”Bubblan” var ute på försäljning som testlaboratorium men hittade ingen köpare, en anledning var att det var möjligt att själv certifiera radioutrustning. Samt att byggnaden krävde en del underhåll, så köparna uteblev. Bubblans konstruktion är bultad med plastskruvar för att undvika reflexer på provplatsen, men bultarna lyckades inte hålla delarna tätt samman med följd att det därmed läckte in vatten
Janne D.

Fler bilder från denna tingest om du klickar på bilden här ovanför

Tack till mina danska UE vänner Sebastian L. M. och Morten F.J. för kreativt utbyte.

.

Stacks Image 188959
20 bilder till om du klickar på bildbaneret här ovanför
100 2
Stacks Image 1364
Stacks Image 1358
Stacks Image 1360
Stacks Image 1362