Stacks Image 2632

GRÖNA SILON I KÄVLINGE
Stacks Image 234875

Den här byggnaden berättar samma historia som den numera rivna silon i Eslöv, på 1930-talet förbättrades effektiviteten i lantbruket, transporterna blev effektivare och urbaniseringen tog fart, den starka betongen gjorde entré i stor inom större konstruktioner. Alltså dags att producera maten storskaligt på ett ställe för att sedan leverera den till ett helt annat.
.

SKÅNES GLÖMDA RUM
Efter mer än tio år som sidan tillträdeförbjutet.se utvecklats har det nu också blivit en bok.
SKÅNES GLÖMDA RUM -Det industriella välståndets ruiner.

208 sidor, 250 bilder, 300x210 mm.
Boken kan beställas här för 349 kronor + porto 79 kronor = i din brevlåda för 428 kronor. I Malmö och Helsingborg kan den hämtas för att spara in portot.

Text och bild Calle Bergendorff, ges ut på
förlag Grad & Kägel.

Adlibris
Bokus

Stacks Image 274702
Stacks Image 237102

Stor, stilig och vacker, ett landmärke för lilla Kävlinge
.

Stacks Image 2735

Insidan av silo 7 eller var det 9, svårt att skilja dem åt .

Stacks Image 2739

Ordning och reda, lucka på, lucka av, det fungerade redan då på den analoga tiden utan IT-stöd .

Stacks Image 2743

LAMKES STOCKHOLM, var finns det nu? .

Stacks Image 2747

Färglada köket eller i alla fall gröna köket
Betongen var enkel att arbeta med, lätt att forma stark kunde armeras med stål billig att hantera, så de äldre träsilorna ersattes av dessa stora höga landsbygdstempel.

.

Stacks Image 2751

Rörigt!
.

Stacks Image 2755

Snurrigt, men det brukar det vara

Elektriciteten var dragen nästan överallt i landet och var både billig och pålitlig. Dessutom var hissindustrin eller elevatorindustrin som det heter när de transporterar upp spannmål nu så utvecklad att höjder på 30 till 50 meter inte var några problem. Det var bara att montera på starkare kedjor eller kraftigare virar.
.

Stacks Image 237098

Mest skit, duvskit på golvet, men solen orkade visa sig en kort stund
.

Stacks Image 245015

One pipe's ceiling is... .

Stacks Image 245013

another pipe's floor

Men det som var stort och effektivt på 1930 och 1940 talet har blivit gammalt, inte så att vi behöver bygga högre silor, men de som görs idag är energieffektivare och mer miljöanpassade, både till den politiska miljön och arbetsmiljön. Dessutom är en ny silo betydligt mindre personalkrävande, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda marknadsmässiga löner åt de som arbetar där och silons ägare, oftast Lantmännen vill ju ha avsättning på investerat kapital.
.

Stacks Image 245011

Skitigt, orsaken syns uppe till höger i bild .

Stacks Image 245009

Här var det rensat, när det begav sig var det fullt av rör här

Sedan är det där med politiken, subventionerna minskar, om än inte tillräckligt fort, transporterna har blivit billigare så idag körs det längre sträckor till lägre pris och man får inte betalt av staten för att lagra spannmål bara för att det är producerat och inte behövs.
.

Stacks Image 245007

Lite mer blek novembersol
.

Stacks Image 245005

och titta orkade inte solstrålarna ända upp till silons topp

Summan av det hela är att det behövs färre silor idag än tidigare så de stora, men inte tillräckligt stora anläggningarna läggs i träda eller som i det här fallet, de stängs ner, blir öde för ett tag för att slutligen rivas. Kvar blir färre och effektivare silor med högre verkningsgrad om ett sådant uttryck tillåts.
.

Stacks Image 245003

Tömt på vatten!

HD. 2012 04 20
"Hur gamla är silorna i regel?
– De vi fokuserar på är de betonggjutna. De dyker upp under 1930-talet, då Skånska Cement var ledande på cementteknik. Den stora tillväxten kom under efterkrigstiden, på 1940- och 50-talen."
HD 2006 01 27 .

Stacks Image 245035