Stacks Image 2632

BEFOLKNINGSSKYDDSRUMMET VID JUVEL
Stacks Image 156727

När man ändå är i Göteborg och har besökt Arlas Mejeri är det väl värt omvägen till Hisingen för att besöka lite av Göteborgs undre värld.

Som en bonus på vägen hittade vi den gamla JUVEL silon som onekligen bjöd på en liten nostalgidos. JUVEL ett sådant där varumärke som fallit i glömska tills man ser det igen. Även om jag ska erkänna att jag inte smakade någon skillnad på bröd vare sig mjölet kom från Gyllenhammars, Juvel eller Kungsörnen.

Men nu skulle vi ta oss in i ett bergrum, efter ett tips om att ett sådant fanns och att det dessutom var öppet från den olåsta bakdörren som väl en gång varit nödutgång i de fall huvudingången skulle plomberats av bråte från utsidan. Vägen dit var bokstavligen en promenad över daggstänkta berg och kala urtidskullar, men som alltid väntar det en belöning på andra sidan berget.

.
Stacks Image 2735

Troligtvis var det här en gång ett befolkningsskyddsrum, tänkt att användas om eget skyddsrum saknades eller om man befann sig alltför långt ifrån det för att ha någon nytta av det.
.

Stacks Image 2739

Det var länge sedan det övergavs, murket trä och bråte underlättade inte för oss då vi skulle ta oss in. Mest troligt är att allt skräp härrör från den tid detta bergrum avsågs fungera för det ändamål det byggdes.
.

Stacks Image 2743

Även om det låg högt så var det inte torrt på golvet, eventuella dräneringar var för länge sedan igensatta av nedbrutet materiel och någon ventilation har inte heller fungerat här sedan förra årtusendet. Visst fans det ventilationstrummor men ingen fungerande fläkt.
.

Stacks Image 2747

Skyddsrummets huvudingång var igenmurad och kvar var den lilla ingång vi fann och med det var den naturliga ventilationen av vinddrag också borta. Här inne var det i första hand mörkt och överallt där ficklampornas sken lös upp hände droppar av kondensvatten, illvilligt väntande på att få droppa på en i håret när man passerade.
.

Stacks Image 2751

Säkert är platsen känd bland de de närboende ungdomar som, liksom jag själv, gillar att leta upp obskyra hålrum och ta sig in där. Gärna på platser med en skylt utanför som upplyser om att man inte får ta sig in och att målsman ansvarar för sina minderåriga slynglar.
.

Stacks Image 2755

Detta hålrum i berget var inte av samma storlek som Arlas ihålighet i Kallebäck, det här var bara avsett för folk och när bomberna faller är det säkert bättre att befinna sig här än utanför och ovanpå. Lyckligtvis föll det aldrig några bomber vare sig under det andra världskriget eller det senare kalla kriget. Men som försäkring mot eventualiteter har det tjänat oss väl och det skapade säkert en del arbetstillfällen också när det byggdes.
.

Stacks Image 156698

Som alltid i bergrum är det mörkt på riktigt. Inget ljus tar sig in och inga andra ljuskällor bjuds det på. Egna ficklampor av bra kvalitet och någorlunda kvantitet är ett krav i dessa miljöer. Fukten är påträngande, blixtljus blir bara till dimma och autofokus är inte alltid en bra idé i dimma och mörker. Men den som väl tar sig in bjuds på en upplevelse av det obekväma men spännande slaget.
.

Stacks Image 156692
Dimmigt och fuktigt här inne och därborta vid ljuset är utgången.
Stacks Image 207189
Stacks Image 207192
Stacks Image 207195
Stacks Image 207198