Stacks Image 1218

STASIS VAKTTORN I WEIßENSEE
.
Stacks Image 218998

I vacker höstgrönska i en vildvuxen omgivning står Stasis vakttorn vid en mur vars uppgift väl inte var mer än att markera tomtgräns eller hålla vanligt folk utanför Askanias fabriksområde. Rådande temperatur och väder gjorde det svårt att inse mörkret från den tid tornet representerar

Här står ett klassiskt DDR vakttorn, men ingen Berlinmur har någonsin legat här, det är inte särskilt högt men var för sin tid tillräckligt högt för att kunna övervaka omgivningen. I dag täcks stora delar av tornets synfält av förvuxen grönska från den numera förvildade otuktade planteringen runtom.

Den som vill övervaka omgivningen idag skulle ha större nytta av lite utrustning som lyssnar på mobiltrafiken och tjuvläser mailtrafiken och för att göra det behöver man inte ens vara i närheten. Övervakning är med andra ord avsevärt lättare idag, vill man då veta vad medborgarna har för sig kan man alltid titta in på deras Facebook sida där minsta personliga reflektion publiceras.

Övervakningstornet står på en industritomt som tillhört Askania Werke. Askania var en finmekanisk industri som gjorde urverk, kameror, instrumentpaneler, kompasser mm. De kameror som användes vid Olympiaden i Berlin 1936 tillverkades här.
(Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Askania_Werke)
Under kriget, WW2 deltog man i krigsproduktionen, man gjorde bland annat höjdmätare till Luftwaffe vilket resulterade i att Röda Armen snabbt lade beslag på byggnaden och maskinerna när man intog Berlin. När Sovjet efter åtta år väl förstått sig på den avancerade finmekaniska tillverkningen och tagit vad man behövde överlämnades Askanias byggnader till DDR 1953.
.

Stacks Image 218853

Berlingraffittin har tagit över murens yta, vakttornet kan fortfarande uppvisa lite betongyta som inte färglagts. Murens enda syfte var förmodligen att markera gränsen av en industritomt, inte konstigare än att motsvarande svenska industrier håller sig med staket och plank runt sina arbets- och lagerytor. Men därtill ett vakttorn förmodligen med beväpnad vakt, visst måste man känt sig trygg på sin arbetsplats.

DDR var som bekant en stat som var notorisk fixerad vid övervakning av befolkningen så det blev DDR:s statliga säkerhetsministerium som tog över. När väl DDR tagit över ombildades Askania till VEB Askania och fusionerades med annan finmekanisk industri i DDR. Produktionen flyttades ut och mer säkerhetspersonal flyttade in.
.

Stacks Image 219025
Stacks Image 219027
..
Stacks Image 218887

Dags att ta sig in och ta sig upp. Ett hål och en stege, inga bekvämligheter åt vaktstyrkan.

Paranoian och övervakningshysterin tilltog, medborgarna ansågs alltmer opålitliga och otacksamma. Dessutom skulle man i DDR hålla god min mot Sovjetunionen och inbilla befolkningen att två Trabanter är mer än en Mercedes vilket det ju faktiskt är, fem myror är ju fler än fyra elefanter! För att uppnå detta behövde man utöka bevakningen av allt och alla.

Det blev 1961, Sovjet beordrade väst att avlägsna all militär från Västberlin, väst vägrade med hänvisning till Potsdamöverenskommelsen. Musklerna spändes på båda sidor, vid gränsen stod stridsvagnarna med eldrören mot varandra, för en utomstående såg det ut som eldrören ville ”umgås”. Detta blev starten på bygget av ett av Tysklands mest kända byggnadsverk. Den 13 augusti 1961, sten lades till sten, taggtrådsrulle till taggtrådsrulle och ett ”evighetsbygge” som krävde ständig förstärkning inleddes. Murens egna evighet varade i 28 år.
.

Stacks Image 219040
..
Stacks Image 219038
Stacks Image 219018

Här stod de och vakade över folk vars tankar kunde skena iväg och rentav bli oppositionella. Min egen undran är om detta torn varit utrustat med fönster eller om det varit ett öppet vakttorn. Den svinkalla inlandsvintern i Berlin kan inte varit en angenäm tid om här saknades fönster.

Vi går vidare till 1970, mitt under kalla kriget, då inhystes här ”Avdelningen för personskydd” i Askanias gamla lokaler. Avdelningen för personskydd omfattade inte alla DDR medborgare, den var till för personskydd av högre statsanställda och partipampar i SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) dvs. DDR:s politiska polityr och medborgarelit. I källaren i samma hus inhystes den motorcykelenhet som hade till uppgift att eskortera partipampar från det egna partiet och andra vänligt sinnade statsöverhuvuden på besök från länder med röd femuddig ledstjärna. Motorcyklarna var säkert av egen DDR tillverkning MZ och EMW men partipamparnas bilar var specialbyggen från Göteborg. En sådan där lagom kompromiss, inga Zil från Sovjet och inga Mercedes från väst utan
Volvo 244DLS från Kalmar.
När så fint folk som Avdelningen för personskydd flyttade in måste området givetvis övervakas på ett tryggt sätt. En mur omgärdade redan området men man kunde inte se vem som smög omkring i grönskan på andra sidan muren så ett vakttorn stod på önskelistan.
Trots brist på mycket inom DDR var vakttornen en prioriterad tingest. Prefabricerade betongelement i stor volym reducerade priset. En mängd rör som staplas på varandra och upptill en cirkelformad avsats på vilken åtta lika prefabricerade väggelement skruvades fast. Skruva fast ett tak och du har ett vakttorn, nästan som en byggsats från Mekano eller en bygglåda från LEGO. Det var vad som skedde här just 1970, muren hade byggts färdig 7 år tidigare och det skulle dröja nitton år till innan den skulle falla för befolkningstrycket i öst. Eftersom muren stått i sju år och folk fortfarande tänkte fel och ibland handlade efter sina tankar så behövdes mer övervakning och mer bevakning.
..

Stacks Image 218879

Ner kommer man alltid. Uppe till höger har någon glömt en hammare, jag försökte tillgodogöra mig en flisa betong från ett äkta vakttorn. Kan upplysa om att betongen inte ens uppvisade något märke vid anslaget. Även i DDR kunde man när man ville.

Övervakningstornen, varav denna modell var den billigaste och enklaste användes inte enbart vid muren. Flygplatser, fängelser och militära anläggningar åtnjöt också övervakningsmöjligheter av prefabricerade torn.
När sedan Berlin muren började rivas 1989 och var borta 1990 försvann också de olika vakttornen längst med muren. Att just detta torn klarade sig beror på att det låg inne i Östberlin, Weißensee och inte tillhörde muren. Ett fåtal torn står kvar, de påminner om det som var, hatade av många älskade av få. Nu är de en del av Tysklands historia så i väntan på bättre acceptans för Tysklands historia står de och inväntar en oviss framtid. Betongen är av god kvalitet och om de inte frostsprängs eller rivs kommer de för eller senare att stå och vårdas. Men att byggnadsminnesförklara tornen är ännu en känslig fråga som man inte riktigt vill ta i.
..

Stacks Image 1241

Dags att tacka för sig, det finns mer att se och göra, när jag är här

En av många DDR historier
Mitt under kalla kriget står två östtyska soldater och blickar över muren mot väst. I motsats till de civila hade de rätt att befinna sig i ingenmansland.
-Tänker du det samma som jag?
-ja det gör jag
-Då måste jag gripa dig

.