Stacks Image 1218

SINGER - VERITAS WITTENBERGE
.

Stacks Image 219514

Isaac Singer som var en ”väldigt mycket” man inom många områden, startade sin första symaskinsfabrik i USA 1851. Han var inte ensam i branschen och han både stal och blev bestulen på patent. Singers viktigaste patent var den pedaldrivna maskinen där kraften kom från den trampande foten, medan tidigare maskiner drevs för hand. Utöver en starkare kraft, benmuskler vs armmuskler, hade nu maskinoperatören, dvs sömmerskan båda händerna tillgängliga för arbete.
..När Singer och de två andra stora symaskinsaktörerna skulle mötas rättsligt för patentintrång mot varandra, föreslog en av Singers advokater att de alla tre skulle komma överens om och skriva avtal om patenten. Patenten skulle delas de tre emellan och istället för att ruinera sig på advokatkostnader, skulle pengarna satsas på utveckling som skulle komma alla tre aktörerna till gagn. Något förenklat, men det var så man utvecklade affärer redan i industrialismens barndom. .

Stacks Image 219575

Visst såg fasaden inbjudande ut, det gällde bara att hitta ingången och inte bli ertappad.
.

Stacks Image 219573

Hål i golvet. De flesta hålen här på bottenplan var tippfickor för kol. Detta är trots allt östra Tyskland där kodistrikten är lika vanliga som Brattwurst.
.

Stacks Image 219577

Kolet har lastats in ett våningsplan upp för att sedan med gravitationens och några tippvagnars hjälp hamna i rätt kolpanna.
.

Stacks Image 219579


Men Isaac Singer, skulle det visa sig, var den som hade störst nytta av patentöverenskommelsen. Medan de andra tillverkade varje detalj till sina maskiner lade Singer ut många enklare delar på entreprenad och kunde därför minska såväl personal som lagerkostnader och ha större nytta av massproduktionens fördelar.

En ”Väldigt mycket” man? När Singer Sewing Machines startades 1851 var Isaac 40 år, en framgångsrik, driftig ingenjör med känsla för marknad, men framgångsrik även i sitt sociala liv. 1860, vid 49 års ålder var Isaac far till arton barn, varav sexton var i livet vilka skapats med hjälp av och tillsammans med fyra kvinnor. Tro nu inte att de fyra kvinnorna var helt överens om förhållandet till Isaac, de var alla lika angelägna att just de och deras barn skulle få tillgång till kakan som framöver väntade den dag då Isaac skulle lämna jordelivet. Förutom en son som i skilsmässoförhandlingar vittnat mot sin far och beskyllt honom för diverse mulligamansfasoner så fick de resterande femton barnen sin del av Singers förmögenhet vilket lär ha försatt dem i en ekonomiskt trygg sits för generationer framöver.

Stacks Image 219589

.

Stacks Image 219433

Bara skåpet kvar, det är väl här det ska stå
.

Stacks Image 219435

Inte ens visarna är kvar.
.

Stacks Image 219591
Det är givetvis något annat, men titta på det som står till höger om mätarskåpet, visst ser det ut som en variant av elektriska stolen.

.

Stacks Image 219628
Stacks Image 219630

.

Stacks Image 219178

25 kubikmeter/timme, 2 atmosfärers tryck vid 70° C
.

Stacks Image 219447

Trycket nere på noll och där kommer det att förbli
.

Som stora företag gör idag, gjorde de också för hundra år sedan när de vill bli större. Det är världsmarknaden som hägrar och då som nu vill man undvika tull på sina varor. För Singers del innebar det att man redan under slutet av 1800-talets öppnade sin första europeiska fabrik i England för att 1903 öppna en i den stora marknaden Tyskland. Singers fabrik lades i Wittenberge, inte att förväxla med Wittenberg. Affärerna gick lysande, Singers tyska fabrik växte på en marknad, där folk på den tiden, dvs. det tidiga 1900-talet i motsats till idag var avsevärt mer självhushållande. Strumpor lappades säkert för hand, men rockar, skjortor och all annan konfektion,

Strumpor lappades säkert för hand, men rockar, skjortor och all annan konfektion, syddes om, lappades och lagades tills tygstyckena inte höll. En symaskin var också en möjlighet för händiga och driftiga kvinnor att starta egen verksamhet. Var man från den fina familjen blev kundkretsen därefter och de fina borgardamerna i Wittenberges och andra städers centrum kom på besök för att få ändringar gjorda i sina dåtida märkeskläder. Kanhända upplevde stadens skräddare konkurrens från de driftiga kvinnorna, men det tycks snarare som de kompletterat varandra än konkurrerat.
.

Stacks Image 219445

.

Kvinnor från de mindre välbärgade områdena hade kanske inte samma möjlighet att införskaffa en dyr symaskin, men det där hade Singer redan listat ut. Som första företag i världen (redan 1856 i USA) sålde Singer maskiner på avbetalning. Mot avtal och en handpenning levererades symaskinen som sedan med regelbundna avbetalningar uppfyllde det avtal man ingått. Detta var kanske Singers smartaste affärsdrag, det öppnade upp en marknad som inte tidigare fanns, då fattigfolket inte ens vågade drömma om något så fint som en pedaldriven symaskin. Konkurrenterna erbjöd ingen liknande finansiering så stora delar av den småskaliga nyttomarknaden blev Singers monopolmarknad. Kanske är det svårt för oss i dagens globaliserade tillvaro att inse värdet av en symaskin, nu när H&M, Zara, Lager 157 eller fina affären i köpcentret erbjuder kläder för några timlöner. Då lånade gubbarna pengar till bröllopskostymen, för att sedan bära den vid varje bättre tillfälle då man skulle se proper ut, oftast blev det inte fler kostymer i livet.

1903 byggdes fabriken och 1904 lämnade den första Singermaskinen fabriken i Wittenberge. Den stora fabriken i den ”lilla” staden blev så dominerande att staden fick epitetet symaskinsstaden.

.

Det blev 1923 och hyperinflationen härjade i Tyskland. Hur just Singer påverkades är okänt. Men om avbetalningserbjudanden kvarstod under denna tid måste just de kunderna räknas till inflationens vinnare och Singer till de finansiella förlorarna. Men inflationen satte också fart på konsumtionen, bättre köpa något när pengarna är värda något, för i morgon är det för sent. Tyskland hade under inflationen en rekordlåg arbetslöshet och hjulen snurrade för fullt. För symaskinsägarna kan det ha inneburit en bra affär i det egna produktionsledet då alltmer av den dagliga konsumtionen skedde genom byteshandel, den som då kunde erbjuda en tjänst som symaskinen kunde åstadkomma hade en för tillfället tryggad bytesinkomst. Arbetarna på Singerfabriken hade det väl lika bra eller knapert som arbetare på andra fabriker. 1926 kunde de i alla fall kosta på sig att inom fabrikens sportanläggning starta en idrottsförening, Singer Turn- und Sportverein, året därpå bildades ur företagets sportverksamhet ett fotbollslag, Veritas Wittenberge. Aktiviteterna gillades av företaget som dels hade sitt namn i idrottsverksamheten, vilket skapade lojalitet till Singer och på köpet fick en friskare och mer aktiv arbetarskara. Företaget satsade på en stor idrottsanläggning för staden och 1929 öppnades en sporthall på 60 000 kvadratmeter inne på Singers område i Wittenberge.

.

Stacks Image 219454

. . . Handhygien var viktigt, ännu viktigare år 2020
.

Stacks Image 219600

Se inte upp!
.

Oktober 1929 kom börskraschen i New York och som följd av det gick större delen av världsekonomin i stå åren därpå. Dåliga tider med både minskad efterfråga, inflationen i färskt minne ledde till att en mustaschprydd österrikare kunde kuppa in sig i den tyska riksdagen 1933. Som bekant ledde detta till ett andra världskrig sex år senare vilket skulle sluta med ett Tyskland i ruiner.

När WW2 startade övergick amerikansk maskinindustri till krigsproduktion, amerikanska Singer inget undantag. Först licenstillverkades Engelska luftvärnskanoner, men de var inte tillräckligt pålitliga. Alternativet blev den pålitliga Svenska Bofors 40mm, en tillverkning som åtminstone pågick under hela WW2. Något kontraproduktivt var att Singer I Wittenberge, Tyskland åtog sig liknande licenstillverkning åt tyska försvarsmakten.

.

Stacks Image 219525

Få se nu. K betyder kilo=1 000, V betyder Volt och A Ampere. Volt x Ampere = Watt 1 600 K V A = 1 600 KW. Levereras till kondensatorerna Block II Trafo (Transformator) III
.

Trots vapentillverkning i Wittenberge klarade sig Singerfabriken helskinnad ur kriget, den ägdes av amerikanskt aktiekapital och piloterna hade markerade områden på kartan där de inte fick fälla bomber. Trots en sönderbombad tysk industri stod de flesta av de utlandsägda fabrikerna oskadda kvar efter kriget. Fabriken stod oskadd kvar men hamnade i den sovjetiska zonen,
.

oskadd kvar men hamnade i den sovjetiska zonen, DDR. Verksamheten drevs vidare, med östtyska mått framgångsrikt, fast namnet Singer fick man inte behålla. Inte inkråmet heller, under det fina namnet ”reparationstjänst” plockade sovjetmakten på sig alla maskiner de kunde från fabriken och körde dem till Sovjetunionen.

.

Stacks Image 219545

Här satt förmannen, eller mer exakt arbetsledningen. Tür Schließen, stäng dörren!
.

Stacks Image 219547

Utgång, men den var spärrad, jag gick ut där jag kom in.
.

Men det fanns tillräckligt med kunskap och kvarvarande maskiner att bygga vidare på, tillräckligt många överlevare som jobbat tidigare i fabriken och statliga företagslån, så bara ett år efter krigsslutet var produktionen av symaskiner igång, under namnet Gjuteri- & Maskinfabriken Wittenberge (Gießerei- und Maschinenfabrik Wittenberge). fast nu som ett Östtyskt VEB företag. Namnet Singer fick inte användas, men nu kom den tidigare fotbollsklubben till nytta. Den hette Veritas Wittenberge och Veritas blev det nya namnet på Wittenberges industristolthet. Att Veritas betyder sanning på Latin var man säkert medveten om, så nu hade man en symaskinsfabrik i Wittenberge med samma namn som Sovjetunionens största tidning, Pravda. 1965 slogs man samman med en underleverantör och blev VEB Nähmaschinenwerk Wittenberge - Kombinat TEXTIMA och 1968 exporterades den en miljonte symaskinen sedan start. Den Östtyska kommandoekonomin hade bland annat som mål att hålla arbetslösheten nere, så att ha många anställda uppmuntrades av Östtyska staten. En av effekterna blev att det blev attraktivt att ha en ineffektiv produktion med många anställda, så utvecklingen till nya och bättre produktionsmetoder var inget man strävade efter. Året då DDR kollapsade hade industrikombinatet 3 200 anställda och en månad innan muren öppnades hade man exporterat 7 miljoner symaskiner sedan start.
..Det blev 1990 och den ineffektiva Östtyska produktionen klarade inte av konkurrensen med symaskinstillverkarna i väst. Företag som Husqvarna, Singer och Pfaff hade avsevärt modernare maskiner till ett likvärdigt pris. Den siste januari 1992 lades produktionen ner och en 89-årig företagshistoria når sitt slut. En historia där ett amerikanskt företag under fyra tyska stater bygger, förlorar och slutligen konkurrerar ut sitt eget företag.

Stacks Image 219683
Stacks Image 219668


.

Torsdag 3 september 2020, i smittans tidevarv

Efter morgonens start från Dömitz fortsatte jag mitt trampande uppåt Elbe mot Wittenberge. En given attraktion för egen del var industrikvarteren ”turmviertel” där Singers fabrik låg. Att det har namnet tumviertel, tornkvarteret beror på att Singer 1929 lät bygga ett 50 meter högt klocktorn med urtavlor i alla fyra väderstrecken, väl synliga över hela Wittenberge.

Att det var verksamhet i de gamla Singerkvarteren visste jag om, men visst blev jag lite besviken när jag såg att det inhägnade området hade en bemannad industrivakt. Museet låg innanför och det var bara att passera, men enligt vakten var det förbjudet att ta sig runt i kvarteren, annat än för att besöka museet. Kanske hade han sina aningar och misstänkte mig för diverse hyss och kände sig manad att påpeka vad jag inte fick göra. Efter ett besök i Singermuseet och det höga klocktornet tog jag mig en pratstund med museiintendenten,
eller vad nu biljettklipparen hade för titel. Han berättade utförligt om hur kvarteren var beskaffade och

T

Han berättade utförligt om hur kvarteren var beskaffade och förklarade var ruinen efter kraftverket låg och berättade att det gick bra att gå dit bort och titta. Han nämnde dock inget om huruvida det var tillåtet eller förbjudet att ta sig in, en sak jag för övrigt inte hade för avsikt att fråga efter då jag visste svaret.

Fullt med folk i industrierna runt om, bilar som körde omkring och bland detta en präktig kraftverksruin. Dags att fundera på hur jag ska ta mig in utan att synas och utan att själv komma till skada. Vid norra gaveln var en övervuxen trädgård som en gång fungerat som fikaplats åt anställda på området, några föråldrade trädgårdsmöbler stod kvar och förstärkte intrycket av övergivenhet. Men även en mindre lastbrygga hade fått plats på den norra gaveln, nu efter årtionden av otuktad natur gav det tillräckligt insynsskyddad för att jag skulle finna lämpligt, sedan länge krossat fönster att ta mig in genom.

Stacks Image 219688

Elegant handmålad skylt som talar om att Zutritt är verboten för obehöriga.
.

Hallens beskaffenhet var som syns på bilderna spännande, som på så många andra ruiner var det gott om hål i golvet. På platser som denna ska man inte se upp, man ska se ner, vartenda steg man tar. Även om turbiner och ångpannor avlägsnats var resterande småsaker en intressant kombination. Stora skåp med kvarvarande mätare står kvar, en stor mängd elskåp utan säkringar eller innehåll stod utspridda i halarna. En tippficka för kol uppenbarade sig och påminde än en gång om behovet att se ned, inte upp.
..Här inne i fabriken byggd under Weimarrepublikens tid, byggdes ett välstånd upp som sedan skulle falla i det nazistiska Tysklands fälla. Fabriken tilläts fortsätta med tillverkning under nazitiden, trots att Isaac Singer var, vilket namnet antyde, Jude.

Stacks Image 219690

Singers Uhrenturm som get namn åt hela området.
.

Stacks Image 219703

Isaac var avliden och bolaget befann sig på tryggt avstånd från brunskjortorna, i USA, men de måste ha haft sina onda aningar redan åren innan krigsutbrottet. Den destruktiva ironin triumferar när man läser att Singer i USA övergick till krigsproduktion och licenstillverkade svenska kanoner, samtidigt som Singer i Wittenberge tillverkade liknande ondsinta tingestar fast åt nazistdiktaturen.

När sedan förhoppningen om att återfå fabriken 1945 grusades, fick den väl skrivas av på ett för den tiden existerade konto ”krigsförluster till DDR”.

När det väl var dags för marknadsekonomi och demokrati i DDR var Singer en av de aktörer som snabbt konkurrerade ut Veritas. Kvar står till stora delar tömda industrilokaler, ett litet museum och en präktig ruin av ett kraftverk som genomlevt ett världskrig, ett kallt krig, fyra olika tyska stater för att slutligen tillåtas förfalla in i vår moderna digitaliserade värld där kol är en styggelse och symaskiner oberoende märke tillverkas i Asien eller av robotar.Denna vackra emaljerade skylt i storlek av en EU pall, ca 120 x 80 cm hängde på vägen i muséet, inrymt i klocktornet.