Stacks Image 2632

VATTENVERK OCH VATTENRENING
Stacks Image 296595
.
Stacks Image 318565

Även ett reningsverk bjuder på estetik. Detta verk från Holk ligger i Helsingborgs Stad, men förser Bjuvs Kommun med vatten.
.

Stacks Image 318555

Under rubriken utländskt finns även ett övergivet grekiskt vattenverk
.

Stacks Image 318561

100 2

Stacks Image 2771
Stacks Image 2774
Stacks Image 2777
Stacks Image 2780