Stacks Image 74862

100 2
LPG ADMINISTRATIONEN I HERRENHAUS PÖTENITZ100 2

Stacks Image 74765

Man cyklar av TT-Line i Travemünde och tar sig till nästa färjestation, Priwallfähre; 2.50€ för en överfart med cykel, trampar några km och där bakom "inhägnaden" döljer sig ett slott bakom växtligheten.
.

Herrgården byggdes senare delen av 1700-talet. Knappt hundra år senare överläts det praktfulla godset, mot en väl tilltagen summa penningar får man förmoda, till Anton von Brocken, en sådan där adelsman med stora släktporträtt, egna sköldar och inflytelserika vänner och kusiner i grannskapet. Släkten von Brocken innehade herrgården fram till 1945 då kriget tog slut och allt som inte var som passande pusselbitar i DDR diktaturens mall tillrättalades, korrigerades eller fängslades. Men då befann sig, skulle jag gissa, släkten von Brocken redan i Västtyskland.
.

Stacks Image 74771

Det lär inte varit så länge sedan man totalröjde här, men naturen tar tillbaks och växer snabbt. Så hela slottet döljs av växtlighet.

Här har varit tomt sedan järnridån föll, järnridån var också närmsta granne till godset. Idag omgivet av otuktad skog och på ett avstånd av mindre är 1 km till de vackra sandstränderna öster om Travemünde. Grannskapet består av områden med mindre sommarhus, pensionat och sommarboende för veckovis uthyrning.
.

Stacks Image 74782


.

< Det var svårt att skapa sig en helhetsbild då grönskan täckte hela byggnaden,
.
Vid krigsslutet 1945 blev godset flyktingförläggning, därefter när järnridån, gränsen mellan öst och väst, gränsen mellan Mecklenburg Vorpommern, Östtyskland och Schleswig Holstein, Västtyskland uppfördes försvann flyktingarna och med dem flyktingproblematiken och godset blev kontor för LPG. LPG var på sovjetiskt manér en DDRs motsvarighet till Sovjets Sovchoser. Lite mer om LPG längst ner på denna sida. I samma kollektiva DDR anda inhystes även ett kindergarten, ett dagis åt de LPG anställda och en Konsumbutik. Konsum fanns även som butikskedja i DDR utan annat gemensamt med den svenska kooperationen än namnet.
.

Stacks Image 74779
Stacks Image 74786

.

Stacks Image 74795

Det var en ren slump att jag såg ett tak mitt i grönskan på Google Maps och av det kunde dra slutsatsen att detta var övergivet område.

< Bilden till vänster från Google Maps

.

Stacks Image 74799

Då är det tid att gå in
Sedan upphörde DDR 1990, i Travemünde och Pötenitz firades detta med pompa och ståt, blåsorkester och en gemensam optimistisk syn på framtiden. Den gamla illa åtgångna herrgården som inte förärats mer underhåll än vad nöden krävde för att hålla den varm och stående, var det ingen som tänkte på.
När DDR upphörde och dess fem delstater per egen ansökan blev medlemmar i Förbundsrepubliken så uppstod ett delikat problem. All konfiskerad och förstatligad mark i före detta DDR kunde nu återkrävas av arvingar till rättmätiga ägare. Om familjen von Brockens krav har jag inte hittat något.
.

Stacks Image 74803

.

Stacks Image 74812
Stacks Image 74809

En ståndsmässig farstu som anstår en von Brocken och lyfter man blicken kan man ana att denna förstuga en gång varit uppdelad i två våningsplan

Vare sig säljare var von Brocken eller annan, såldes godset med tillhörande omgivningar 1996. Ny ägare hade för avsikt att restaurera godset, dela in det i ett antal ståndsmässiga rum och skapa ett lyxhotell, bygga till en swimmingpool omvandla ekonomibyggnaderna till marklägenheter för att sedan sälja eller hyra ut. Hade så skett hade du inte läst vad du läser just nu.
.

Stacks Image 74816

En halv trappa upp och vidare in i de fina salongerna. Växtligheten utanför täckte effektivt ljusinsläppet och gav en viss grönaktig ton i salongen.

Efter återföreningen satsade tyska staten stort på olika former av subventioner för de som investerade i öst efter godkända affärsplaner. Som alltid när det privata har möjlighet att ta emot bidrag från det offentliga blir affärsplanerna lite väl optimistiska och kostnadskalkylerna kanske inte alltid så allomfattande som de borde vara. Dessa subventioner hade dåligt renommé i väst som tyckte de betalade åt lycksökare och skojare.

Ett roligt undantag, som parantes i detta är att när Porsche byggde ny fabrik i Leipzig erbjöds de en större summa pengar för sin stora investering i öst, så som andra företag. Porsche tackade nej med motiveringen att varumärket skulle ta skada av att ta emot bidrag och att de som har råd att köpa en Porsche inte önskade köra subventionerade bilar. Lita på att de spaltkilometer som skrevs i affärstidningarna om Porsches nej-tack-till-statliga-subventioner i sin tur gav ett gott plus åt Porsche och dess varumärke.
.

Stacks Image 74820

Vidare i salongerna och man kan ana vad som försiggick här för trettio år sedan. Här ligger LPG:s bokföring och administration i drivor. Revisorns mardröm och skatteverkets prioriterade hatobjekt

Tillbaks till Pötenitz, investeringskalkylen, vari västtyska skattepengar var tänkta att täcka kostnaderna visade sig inte hålla, kostnaderna hade underskattats, kanhända var godset i avsevärt sämre skick än man kunnat tänka sig? Och som följd skulle renoveringen kosta mer. Hur det var avstannade det hela långt innan huset ens blivit röjt på sitt gamla LPG innehåll, så nu var pengarna slut, eventuellt förskingrade och byggnaden var ännu mer avskalad än innan projektet påbörjades.
.

Stacks Image 74824

När ”vi” i väst med Intel i Kalifornien som motor arbetade med processorer som hette 386 och 486 (om nu någon minns dessa) så var de östtyska motsvarigheterna någonting i den här stilen fast i bättre skick. Garanterat virusfri.

Byggnaderna förföll, grönskan utanför blev högre och grönare för varje år och 2007 var det dags igen. Några investeringshungriga spanjorer såg en ljus framtid i det förfallna godset, troligtvis med några strukturfonder eller annan EU-subvention som del i kalkylen, men det hjälpte inte. EUs kvarnar maler kanske långsamt, någon byggnadsingenjör kanske dömde ut det hela som ekonomiskt orimligt, så att EU höll inne med Unionens skattemedel? Svaren får du inte här, men ruinen står kvar, träden växer och skicket blir inte bättre.
.

Stacks Image 74828

Att gå vidare bjöd på så mycket mer än bara salar, men det var dessa salar som var det bestående minnet av visiten i Pötenitz

Vad var LPG Landwirtschaftliche Produktions Genossenschaft

Wir werden die Herrschaft der Großgrundbesitzer brechen, werden ihren Grund und Boden entschädigungslos enteignen und den landarmen Bauern übergeben, werden Sowjetgüter mit modernstem Maschinenbetrieb schaffen, die Arbeitsbedingungen des Landproletariats denjenigen der städtischen Arbeiterschaft gleichsetzen und viele Millionen werktätiger Bauern in den Aufbau des Sozialismus einbeziehen.

Jordbruksproduktions kooperationen

"Vi kommer att bryta landägarnas ägande, utplåna deras land utan ersättning och överlämna till de fattiga bönderna, skapa sovjetiska varor med det modernaste maskineriet, jämföra arbetsförhållandena för landsbygdsproletariatet med arbetarklassens städer och involvera många miljoner arbetande bönder i att bygga socialismen. " .

Stacks Image 74832

Här har det förmodligen varit en balkong att beundra utsikten mot Östersjön, men nu finnes varken balkong eller utsikt

… och därefter sjönk produktionen katastrofalt, trots det modernaste maskineriet, trots avsaknaden av landägare, trots, eller kanske på grund av byggandet av ett socialistiskt jordbruk. I sin egen programförklaring ersatte man inte ens Sovjet till DDR.

Grundat på beslut från SED Socialistiska Enhetsparietet i DDR grundades 1952 LPG i avsikt att kollektivisera all jordbruksproduktion, alla byggnader, maskiner, arealer och all arbetskraft. Bönder som ägde så mycket som en traktor var måttligt intresserade att ge bort denna för att sedan bli anställda av staten. Var man rättmätig ägare till mark gav man givetvis bort denna frivilligt för den högre sakens skull, i annat fall ”övertalades” man. När det privata intresset försvann, när man inte arbetade för egen sak och jordbruket dessutom drevs kollektivt med politiska framför reella förtecken så sjönk produktionen.
.

Stacks Image 74836

Litte som DDRs ekonomi och ekonomistyrning, bottenlös

För att råda bot på den sjunkande produktionen inom LPG tvång kollektiviserades återstoden av DDRs ännu icke anslutna bönder 1960, då under den fina parollen; Sozialistische Frühling auf dem Lande, socialistisk vår över landet.

Av någon outgrundlig anledning var det de sista 20 procent bönder de som hade den högsta produktiviteten inom DDRs lantbruk. Av liknande outgrundlig anledning sjönk produktiviteten även bland dessa när de väl inkorporerats till LPG.
.

Stacks Image 74845

I övrigt var LPG som andra storföretag i DDR, det bedrevs jordbruksforskning, innehades egna kindergarten, egna semesterbyar och framåt 70-talet erbjöds varje anställd en halv hektar mark (1 Hektar = 100 x 100 meter dvs 10 000 kvm ½ hektar = 5 000 kvm = 71x71 meter). För egen produktion och av ytterligare outgrundlig anledning blev avkastningen på dessa halvtunnlands fribruk höge än LPGs. Slutsats: Egenintresse är produktivt!

<10 000 nya medlemmar i LPG skryter den här affischen om, men säger ingenting om hur dessa medlemmar anslöts.
.

Stacks Image 74873

.

Stacks Image 74877
Stacks Image 74866

.

Stacks Image 74870