Tillträde Förbjudet RW&
SVINSLAKTERIETS KONTOR I ESLÖV


Vid vårt besök missade vi med några dagar ett hundraårsjubileum. Slakteriet 1910-06-14
Från Eslöfs Svinslakteri AB hade skrifvelse inkommit med tillkännagifvande att bolaget ämnade ställa sitt svinslakteri under offentlig kontroll i enlighet med paragraf tre i gällande slakthuslag. Uti skrifvelsen äro anförda åtskilliga synnerligen talande skäl för en dylik anordning mot hvilken nämnden icke hade något att invända, utan beslöt hos Kongl. Majts befallningshavare tillstyrka bifall till förslaget. (Kommunalnämndens protokoll)
En högst bedagad byggnad, som besökts av mer än en tillrest svinproducent

Som vanligt har traktens ungdomar eller rymlingar från något närbeläget lantligt missbrukarhem gjort grovjobbet, så för oss som redan har bostad och endast vill stilla vår nyfikenhet är det bara att stiga på.Björkar är allvarliga konkurrenter till rivningsfirmor, dessutom klassade som biomassa

Att byggnaden står kvar kan vara av samma orsak som att bränneriet står kvar, någon byråkrat har ansett rucklet värt att bevara utan hänsyn till missbrukare, hussvamp, björkar och andra husockupanter som gärna slår sig till ro och rot men inte har en tanke på att bidra till uppvärmning eller underhåll.Traktens mindre nogräknade klientel har i nutid använt stället som en "kvart"


Det grönmålade trapphuset måste forograferas

Eslöfs Svinslakteri, senare Eslövs Slakteri grundades 1881 men när kostymen blev för trång byggdes nya lokaler 1927, det är dessa vi har besökt. Vid tiden för vårt besök är byggnaderna 83 år gamla och går nu med hjälp av ovan nämnda parasiter en plågsam död tillmötes.


På vägen upp möts man av subway grafitti av det dunklare slaget.

Slakteriet såldes till KF under 1960-talet, 20 år senare köper konkurrenten Skanek slakteriet för att omedelbart rationalisera organisationen och lägga ner det 1984.

Huset var inte obebott, hussvampen hade bokstavligen rotat sig

Byggnaden är i sådant skick att ovanvåningen, -om nu byggnaden hade varit offentlig. Absolut skulle förses med skylten ”Livsfarligt att beträda”. Takfönsterna har med säkerhet varit utan glas sedan det förra årtusendet och det regn som fallit igenom har onekligen frigjort nödvändig näring för att golv och balkar ska multna och falla in.

Underbara trapphus, på väg ner igen

Att kalla byggnaden för ruckel är att övervärdera dess tillstånd, den är inte rivningsfärdig den är fallfärdig. Men det är väl ett utslag av miljövänlig biodynamisk rivning vi ser exempel på. Eller har Länsstyrelsen i Malmöhus Län/ Region Skåne ett välmenande finger med även i detta spektakel.


Expeditionen, här lämnade svinbonden stället med kontanter eller postväxel

Åkermans före detta verkstäder låg ett bokstavligt stenkast härifrån och Åkermans gjorde som bekant finfina maskiner för att riva hus. Men i vårt koldioxidskräck- och närproducerade tidevarv har hussvampen (som inte betalar moms och tar tid på sig) övertagit Åkermans arbetsuppgifter.


Bakom Rosengrens dubbla lås förvarades de likvida medel som betalades för svinen

När bygget genomsökts och fotograferats fortsatte vår urbana upptäcktsfärd i Eslöv, för här i denna skånska centralmetropol finns mer av intresse att besöka. Eslöv nästa och Höör sen.


Avlastningsbordet OKQ8, levereras färdigmonterat, finns även i gult som Shell