Tillträde Förbjudet RW&
FUNKISHUSET GÅSEBÄCK F.D. SVAHNS TRYCKERI

Isidor Svahn drev här AB. KASSABLOCK, senare Svahns Tryckeri, sent 1930-tal


Fler bilder från Svahns Tryckeri, (Funkishuset Gåsebäck) om du klickar på baneret ovan


R
Svahns Tryckeri revs 2013 och jämnades med marken, idag återstår ingenting.

Mogens Mogensen hette arkitekten som ritade byggnaden, det var samma M.M. som ritade brandstationen två kvarter därifrån. Närmast på bilden är bostadsdelen med balkonger, den bortre delen innehöll tryckeriet och verkstadslokaler.


Ofta omnämnt som en funkispärla, bara att hålla med!

Byggnaden lär vara K-märkt; med särskilt intresse att bevara, vilket inte är detsamma som att den måste bevaras. Den kan misskötas, i ett antal år, säljas och köpas då och då, tills alla är överens om att den är bortom räddning och då måste den rivas.


Industrilokaler måste inte vara grå, blå eller bruna, det går bra med HH-skärt också

Lite lustigt med myndigheter som kan påbjuda bevarande men inte kan göra någonting mot misskötsel. Wihlborgs är nuvarande ägare och har säkert för avsikt att riva detta 80-år gamla hus. Nu är det inte Wihlborgs som är skurk i dramat, byggnaden har fått förfalla successivt de senaste 30 åren.


Även trapphuset hade arkitektoniska kvaliteter, fast det blev skärt längre ner

Dess sista år som levande byggnad verkligen var levande, i källarplanet och de två planen över marken drevs tre olika kulturföreningar; från Balkan, Mellanöstern och Afrika, på vardera planet. Mellan våningsplanen var det nog lugnt men tidigare tidningsrubriker vittnar om att man internt levde vidlyftiga liv inom kulturföreningarna och att all verksamhet inte var helt lagenlig. En liten pratstund men näringsidkare i närheten berättar om verksamhet som inte bör nämnas och vi fick även en pratstund med en av de sista privata hyresgästerna som en gång bott i huset.


I grannhuset har en gång ett elakt kriminellt nätverk huserat, vill härifrån innan det blir mörkt

En orsak till att huset, som om det skulle ha legat nära havet med vacker utsikt säkert hade varit i betydligt bättre skick, är att det ligger i ett avskilt industriområde som dragit till sig allsköns mindre rumsren verksamhet. Lätt att förstå då området ligger inklämt mellan motorväg, järnväg och trafikleder, helt avskuret från stadens insyn. Detta ställer till problem för de rumsrena laglydiga företagarna vilka dels drabbades av brytmärken på dörrarna då de inte är på firman och arbetade. Än värre; området har fått dåligt rykte vilket ofta leder till en negativ spiral så att mer ljusskygg verksamhet dras dit, även om den inte har fast adress på området och hederlig trängs undan. Kommunens framtidsplaner är ambitiösa, Företagarna kämpar med sitt, potentialen med många fina byggnader finns där, återstår då att se hur lång tid det tar att få gott rykte igen.


Smaken är som... fick aningen av bordell när man gick i den vit-rosa våningenFler bilder från Svahns Tryckeri, (Funkishuset Gåsebäck) om du klickar på baneret ovan


Mer att läsa, med start sidan 98

tidningsartiklar:
HD april 2012 :HD april 2012:2 (allt hopp är inte ute)