Tillträde Förbjudet RW&
LANTMÄNNENS SILO KÄVLINGE


DSC_01415
DSC_01503
DSC_02021
Insidan av silo 7 eller var det 9, svårt att skilja dem åt
DSC_03282
Ordning och reda, lucka på, lucka av

Den här byggnaden berättar samma historia som den numera rivna silon i Eslöv, på 1930-talet förbättrades effektiviteten i lantbruket, transporterna blev effektivare och urbaniseringen tog fart, den starka betongen gjorde entré i stor inom större konstruktioner. Alltså dags att producera maten storskaligt på ett ställe för att sedan leverera den till ett helt annat.

DSC_04029
LAMKES STOCKHOLM, var finns det nu?
DSC_05041
Färglada köket eller i alla fall gröna köket

Betongen var enkel att arbeta med, lätt att forma stark kunde armeras med stål billig att hantera, så de äldre träsilorna ersattes av dessa stora höga landsbygdstempel.

DSC_06047-
Rörigt!
DSC_07048
Snurrigt, men det brukar det vara

Elektriciteten var dragen nästan överallt i landet och var både billig och pålitlig. Dessutom var hissindustrin eller elevatorindustrin som det heter när de transporterar upp spannmål nu så utvecklad att höjder på 30 till 50 meter inte var några problem. Det var bara att montera på starkare kedjor eller kraftigare virar.

DSC_08051
Mest skit, duvskit på golvet, men solen orkade visa sig en kort stund
DSC_08060
One pipe's ceiling is...
DSC_09067
another pipe's floor

Men det som var stort och effektivt på 1930 och 1940 talet har blivit gammalt, inte så att vi behöver bygga högre silor, men de som görs idag är energieffektivare och mer miljöanpassade, både till den politiska miljön och arbetsmiljön. Dessutom är en ny silo betydligt mindre personalkrävande, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda marknadsmässiga löner åt de som arbetar där och silons ägare, oftast Lantmännen vill ju ha avsättning på investerat kapital.

DSC_10069
Skitigt, orsaken syns uppe till höger i bild
DSC_11072
Här var det rensat, när det begav sig var det fullt av rör här

Sedan är det det där med politiken, subventionerna minskar, om än inte tillräckligt fort, transporterna har blivit billigare så idag körs det längre sträckor till lägre pris och man får inte betalt av staten för att lagra spannmål bara för att det är producerat och inte behövs.

DSC_12096
Lite mer blek novembersol
DSC_13097
och titta orkade inte solstrålarna ända upp till silons topp

Summan av det hela är att det behövs färre silor idag än tidigare så de stora, men inte tillräckligt stora anläggningarna läggs i träda eller som i det här fallet, de stängs ner, blir öde för ett tag för att slutligen rivas. Kvar blir färre och effektivare silor med högre verkningsgrad om ett sådant uttryck tillåts.

DSC_14118
Tömt på vatten!
DSC_15114

HD. 2012 04 20


"Hur gamla är silorna i regel?

– De vi fokuserar på är de betonggjutna. De dyker upp under 1930-talet, då Skånska Cement var ledande på cementteknik. Den stora tillväxten kom under efterkrigstiden, på 1940- och 50-talen." HD 2006 01 27


Silon i EslövUtsädesmagasinet SvalövSW-LM Silo i Svalöv


Nya silon MjöhultOld Cold StoresLM Silor i Malmö Hamn