Tillträde Förbjudet RW&
FOLKETS PARK GLIMÅKRA


Välkommen in till Folkets park i Glimåkra och välkommen till dåtiden, i alla fall mitten på 1900-talet

Intimt förknippat med, och sprungen ur industrialismens framväxt i Sverige är folkrörelsen, i detta sammanhang mer specifikt arbetarrörelsen. Folkets Hus och Folkets Park blev samlingspunkten för den kollektiva fritiden och även platsen där bildning och politisk agitation förekom. Med industrialismen följde även en ökad fritid som skulle fyllas med innehåll.

I ett sammelsurium av ideella krafter bestående av; Kyrkan och väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen, socialdemokraterna och den spirande fackföreningsrörelsen med sitt bildningsförbund och kommersiella nöjesetablissemang så anlades det som idag är "Folkets Park" runtom i Sverige. Ibland medfinansierades folkparksanläggningarna av lokala brukspatroner och industrialister och i anslutning till Folkets Park byggdes ofta Folkets Hus.Klicka på de små bilderna för bildspel från Folkets Park i Glimåkra


Och ser man på är det inte självaste folkhemsfadern Per-Albin Hansson som hälsar oss välkomna?

Utvecklingen av Folkets Park och Folkets hus följer parallellt med industrialismens utveckling. Under den tid då bruken och industrierna gick på för fullt så frodades också folkparkerna, efterhand som bruksorterna upphörde att vara bruksorter och bara blev orter utan bruk så tynade också folkparkerna och blev bara parker utan folk.

Vem som än ritade detta nöjespalats hade gott sinne för både proportioner, humor och form.

Utan industri inga arbetare och dagens förvärvsarbetande oberoende av vem man är anställd, tycks mer attraherad av den nya platta 45-tums TV:n och någon infantil sportkanal än att engagera sig och bilda sig inom ABF eller arbeta ideellt för den lokala Folkrörelsen. Däremot tycks de stora städerna fortfarande stoltsera med pampiga Folkets Hus och tjäna pengar på de kommersialiserade nöjesfälten som folkparken förvandlats till.

Ser man på, en dörr på glänt, vågar man tjuvtitta in?

Dörren var helt lös från gångjärnen och vid första inblicken såg jag hur väntan på 1:a maj ser ut.

Så runtom på svenska småorter står fortfarande små gulliga trähusanläggningar och minner om en tid då polisen kallades länsman och drogmissbruket bestod av en rejäl fylla som tankats upp hemma med en avslutande spya invid skogsdungen vid Folkets Park. Slagsmålen var förmodligen inte av sämre sort de heller, var man utsocknes var det väl skäl nog att få stryk av lokala förmågor eftersom man fraterniserat med någon av de lokala ogifta damerna på dansbanan. – Jag tvivlar på att det var bättre förr.


På bokhyllan stod tidskriften ARBETE OCH KUNSKAP från september 1933 och påminde om en tid då bildning var ett ideal för arbetarrörelsens medlemmar.


Glimåkra Folkets Park ger en aning av förr i tiden, kanske med ovanstående skådespel på fredagskvällarna i vårens tid. Kanske stod ABF kören och sjöng "Internationalen" blandat med "Vintern rasat ut" och "O hur härligt majsol ler", nuförtiden ses detta om intresse finns på TV på den nya 45-tummaren med 5-kanals stereoljud om inte Terminator 7 sänds på någon av betalkanalerna.

Det senaste livstecknet av Glimåkra Folkets Park var från juli 2008 då det spelades barnteater i parkens teater.
Klicka på de små bilderna för bildspel från Folkets Park i Glimåkra