Stacks Image 1218

HÄSTBERGA KRAFTVERK HELGE Å
Stacks Image 1235

1953 byggdes ett ”plank” av träspont och på båda sidor lade man upp en vall av grus för att dämma upp en kraftverksdamm enligt konstens alla regler och gällande byggnormer. Fallhöjden beräknades till åtta meter så vallen bör varit i samma höjd. Fem år senare höjde man vallen till tio meter, men träsponten i mitten höjdes aldrig, troligtvis mot gällande byggnormer, den lösningen höll i 52 år.

Den soldisiga höstsöndagen 7 november 2010 gick det åt He—te. Den dåligt underhållna dammen brast och en miljon kubikmeter vatten forsade neråt och fyllde på Helge å. En miljon kubikmeter! 40 km ner ligger sveriges lägst belägna stad, Kristianstad och Helge Å rinner genom staden som riskerade att dränkas.

Stacks Image 1241

Till höger träsponten som restes 1953 och utgjorde dammens ”ryggrad”, fem år senare höjdes dämmet två meter, men utan förstärkning av träsponten.

Räddningstjänsten larmades samtidigt (mobiltelefoner!) som vattnet bröt igenom, de nedre belägna åkrarna översvämmades men svalde det mesta av vattnet och Kristianstad dränktes aldrig.

Stacks Image 1245

Det syns tydligt på kraftverkets fundament vart vallen låg. Nakna spretar armeringsjärnen till höger där de en gång höll fast muren till turbinens inlopp.

Det var höst, det brukar regna och vattennivåerna var höga. Vad som orsakade kollapsen var ett elfel i likströmssystemet, de luckor som skulle öppnas för att släppa ut vatten och reglera nivån fungerade inte. Så när givaren, om den fungerade gav signal om att öppna en lucka för att sänka vattennivån förblev luckan stängd.

Stacks Image 1249

Till vänster, samma armeringsjärn som bilden ovan fast nu från inloppets perspektiv. Den vänstra muren av ca 40 cm tjock armerad betong blev vattnets rov.

Vattnet stiger och när det rinner över följer grus med de första rännilarna som tar sig över. Fårorna blir djupare och fortare än man anar har naturkrafterna grävt sig igenom allt som står i dess väg, så klockan 12.55 den 7 november var det slutsnurrat i Hästberga kraftverk. Vattnet förstörde dammen och kvar på flodbottnen som idag är torrlagd står den förstörda kraftstationen.

Stacks Image 1255

Generatorn 1,73MW sedd underifrån i utrymmet mellan turbin och generatorhall

Kraftverket var litet med bara en turbin, men det är en sevärdhet för oss ruinupptäckare och med den blöta historien bakom sig kryddas besöket av en anande katastrof. Att sedan många detaljer andas 50-tal utan att ha bytts ut i onödan ger en viss nostalgikänsla. Mycket är förstört, vad som förstörts vid dammbrottet eller senare är svårt att veta men det är ingen syn för en ordningsam städfanatiker, men det är absolut värt besväret att ta sig dit.

Stacks Image 1259

Generatorhallen som numera ”hänger” i luften sedan dess ingångar sköljts bort, på andra sidan dörren är det fritt fall sju-åtta meter


från ENERGINYHETER.SE från haverikommissionen

- Vid förhöjd vattennivå ska larm skickas och dammluckorna öppnas automatiskt. Vi kan nu konstatera att likströmssystmet, som hanterar både larm och dammluckor, har fallerat och vattennivån har höjts ytterligare. Därefter har vatten trängt in i vallarna och skapat reducerad stabilitet. I kombination med vibrationerna från turbinen har dammbrottet initierats, säger Ulrika Prytz, informationschef, Brittedal Kraftproduktion.

Stacks Image 1263

Utloppet till reglerluckan som skulle fungerat när vattennivån blev för hög, men…

Stacks Image 1269
Fler bilder från Hästberga Kraftverk om du klickar på bilden här ovanför
Stacks Image 1639
Det har gått drygt fem år sedan kraftverksdammen i Hästberga brast. I Kvällsposten gjorde vi ett bildreportage den den 2 augusti 2015
Stacks Image 1364
Stacks Image 1358
Stacks Image 1360
Stacks Image 1362