Tillträde Förbjudet RW&
SKÅNSKA SPRITFÖRÄDLINGSAKTIEBOLAGET I ESLÖF

Eslövs bränneri byggdes ursprungligen för mjölkpulvertillverkning då under namnet .AB Siccator år 1904. .Men denna lätt. hällörade verksamhet förbyttes .redan året 1910 till .sin .raka .motsats varpå den röda tegelbyggnaden nu .kunde .stoltsera. med det. pampiga namnet. SKÅNSKA SPRITFÖRÄDLINGS AKTIEBOLAGET och för att ni inte ska tro jag hittar på något så har jag lagt in en bild på en brännvinsetikett från Vin & Sprithistoriska Museet. Länk VSH.


Klicka på de små bilderna för fler bilder från Skånska Spritförädlings Aktiebolaget i Eslöv

Pampigt värre med röd tegelfasad tillbyggt och modifierat då det blev spritfabrik 1910

Då liksom nu var vissa områden tabu för privatpersoner att livnära sig på så anläggningen förstatligades av AB Vin & Spritcentralen 1917, ett år som väl är mest känt för att Ryska revolutionen startade. Fram till 1957 jäste mäsken och destilationen puttrade men sedan drabbades även Eslöfs Spritfabrik av centralisering och stordrift, så det statliga svenska spritmonopolets eslövsanläggning var 43 år före Sovjetunionen med att upplösas och upphöra.


Skräpigt är det överallt i ett sammelsurium av maskindelar och byggmaterial

Jan Jörnmark gör sig med rätta lustig över att Länsstyrelsen i Malmö utfärdat rivningsförbud för fabriken och det är bara att hålla med. Om rivningsförbud råder måste Länsstyrelsen i Malmö lära sig mer om björkar och deras livsbetingelser. Som ni kan se framöver på bilderna har björkar och annat ogräs slagit rot överallt i och på byggnaden. Regnvatten och urlakning från tegelväggarna som i sin tur mycket regelbundet förses med duvskit är uppenbart smaskens för björkarna som ger fullständigt tusan i statens förlängda arm, rivningsförbud och kulturmiljöer i Skåne och tuggar i sig byggnaden sten för sten.

Klicka på de små bilderna för fler bilder på hur björk och duvträck bryter ner byggnaden

Skräp, skräp, skräp, krossat glas och mer av det förgängliga.

Byggnaden är spännande och tillhör det mer förfallna vi ruinletare kan besöka, förutom nitade mäskkar så finns inga maskiner kvar från den tiden starkvaror producerades. Vad Länsstyrelsen än beslutat om kan man konstatera att de flesta byggnader här inne på området är bortom räddning.


Mäskkar, det var här det började vatten + C12-H22-O11 omvandlas till CH3-CH2-OH


Taken är borta och då kan väder och klimat härja fritt. Skånskt klimat har stora likheter med det engelska, fast kallare. En normal skånsk vinter bjuder på plusgrader, med smält vatten som följd under dagarna och minusgrader på natten, då det smälta vattnet sipprat in i en byggnads alla sprickor. På vägar kallas det tjäle, kalla det vad ni vill så här blir resultatet.


Björkens rötter tränger sig gladeligen mellan teglet och när rötterna blir större fungerar de som bräckjärn

Besök i gamla processindustrier är alltid spännande även om allt utom cisternerna på vinden var borta, men det gäller att se upp, hål i golven, inrasade tak och mycket fallfärdigt. Jag dristade mig ut på plåttaket noga med att bara trampa på nitar som var fästa i bjälkar, men det knakade och svajade mycket ändå. Jag provtrampade utanför nitat område och kände hur det rostiga taket deformerades under min fot, snabbt in igen till det som bevisligen låg på takbjälkarna. Dumdristigt? Ja om man trampar fel, likheten med tunn is är inte helt felaktig.


Trappan upp går till en lägenhet, till förman eller om han titulerades spritmästare?


I byggnadens mittersta del finns ett färgglatt trapphus som går upp till en större bostadsdel. Senare tider har den säkert fungerat både som kontor och av viss litteratur att döma även som bostad åt flyktingar eller invandrare vissa misstankar leder åt hållet illegalt uppehälle åt flyktingar.


Nämnde spritmästare eller förman höll sig med husa, kanske mahognyport också

Rester från tiden då bygget fungerade som spritförädlingsfabrik är den lilla tavlan i jungfrukammaren eller om det var köksregionerna som tillkallade husans uppmärksamhet då bostadsinnehavaren, låt oss kalla honom spritmästaren propsade på varmt kaffe eller städning.


Uti Eslövs mest changtila salar värsta buse skånska talar

I de flesta förfallna industribyggnader vi besökt har det i någon hörna alltid funnits en skräpig form av lager för vad som kan betraktas som loppisvaror. I detta alkoholtempel var 70- och 80-tals böckerna väl representerade. Återkommande volymer brukar vara första delen i bokklubbarnas uppslagsverk A-Apologetik. A-Apostat är numera utgånget i loppissammanhang. I dessa högar uppenbarade sig också de böcker i Matematik och Engelska jag en gång våndats över i de övre tonåren.


Någon mer än jag som minns det sena 1970-talet vid denna åsyn?

Klicka på de små bilderna för fler bilder från Skånska Spritförädlings Aktiebolaget i Eslöv


Klicka på de små bilderna för fler bilder på hur björk och duvträck bryter ner byggnaden