Tillträde Förbjudet RW&
TORVFABRIKEN

Den ligger där som en hägring någonstans bortom äran och redligheten. Bara några meter söderöver passerar järnvägen som inte längre förärar orten ens med ett rostigt stickspår, inte ens länstrafikens bussar orkar hitta hit längre. Allt känns före detta och bäst före datum passerades samtidigt som oljan var hela världens framtid.

Fler bilder på torvfabriken om du klickar på bildbaneret här undereDSC_0031f
Lika hemlighetsfull som livsfarlig döljer torvfabriken sig i morgondimman


Blanda ett paket skönhet med några hundra kubikmeter spänning av det kryddstarkare slaget smaksätt med lite rost, järn, murket trä och några deciliter lantlig folkhemsidyll och man kan ana känslan då man står framför torvfabriken.

eDSC_0060f
och när solen bryter igenom bjuder skuggspelet på dramatsik skönhet

Stället dränker sig själv i föreställningen om industriromantik, här finns faluröda plankor, betongfundament, gjutjärn, flatremshjul, traverser, eternittak, rostiga smalspår, tegel och överallt ligger ett skimmer av en grön tunn mossa som ett sista kulturlager innan allt väntar på moder naturs oundvikliga nedbrytningsprocess.

iaDSC_0223f
Insidan är trots frånvaron av maskiner ett spännande sammelsurium av dåtiden

Som byggnad betraktat är det en mumie eller ett kadaver som ännu inte säckat ihop helt inför tidens tuggande tand. Inte nog med att torvfabriken lider av vissa ålderskrämpor, någon har sågat av en del av mittpelarna som istället för att stötta taket nu hänger fritt i luften och belastar denna jättelika fackverkskonstruktion.

kiDSC_0181f
En titt rakt upp mot axeln som fördelade ångmaskinens kraft till fabriken

I något bättre skick är den gula tegelbyggnad som står norr om torvfabriken, den hyste en gång en ångmaskin vars stånkande kraft överfördes med flatremsdrift och en hjulaxel in till fabriken där maskineriet efter behov rent mekaniskt kopplades in eller ur. Men tiden gick och även dessa obygder elektrifierades och ångmaskinen byttes ut mot en elmotor som drev mekaniken vidare.

kuDSC_0098f
En gång hystes här en ångmaskin som ersattes av en elmotor som fick bo i den lilla tillbyggnaden

I närheten står en röd tornliknande tegelbyggnad i gott skick, det är transformatorstationen som behövdes då torvfabriken övergick från ånga till eldrift.

kuDSC_0231f

Nuvarande fabriksbyggnad byggdes 1941 och ersatte en tidigare fabrik som brann ner. Den första fabriken som byggdes 1901 drevs som andelsförening, liksom den fabriksbyggnad som står där idag. Andelsföreningen drev verksamheten till 1960 innan ägarstrukturen ändrades och ett enskilt privat bolag tog över driften. Torven som bränsle spelade ut sin roll efterhand som el och olja tog över allt mer.

idDSC_0188f
Fullt av överraskningar, en DAF 1300 66 Variomatic Tillverkades 1972-76


Under krigstiden var det bränntorv som var eftertraktat och sålde bra då flödet av importerad petroleum var begränsat. Historiskt finns det likheter med kolgruvenäringen runt Åstorp, Bjuv och Billesholm, i brist på annat är egenproducerad energi om än lågvärdig och arbetsintensiv att föredra framför att vara helt utan energi.

Lite fakta om Torvfabriken
Byggår: 1941 tidigare fabrik från 1901 brann ner. Tillverkningen startades som andelsförening av en Hr Dr Hellsten och drevs som andelsförening fram till 1960.

Under krigstiden var det bränntorv som tillverkades. Staten hade under krigsåren en bränslekommission som förvisso mot ersättning till tillverkaren sedan distribuerade bränntorven dit nyttan var som störst.

Spåren, av vilka få rester kvarstår revs upp under 80-talet

Under högsäsongen hade fabriken 300-400 anställda vilket då inkluderade sommarjobbande skolbarn. Fabriken exporterade strötorv till USA vilken användes till stallar och djurhållning.

De sista åren producerades torv till plantskolor med en årsproduktion av 2-3000 kubikmeter. En annan skitsak i sammanhanget är att man tillverkade Poträck, d.v.s. torv+träck, den senare varan fick man från utedassen från Helsingborg vilkas innehåll blandades i torven i rätt mängder för att sedan åter bli till vegetabilisk föda eller bättre blomjord åt de ursprungliga råvaruproducenterna.

Fler bilder på torvfabriken om du klickar på bildbaneret här under