Tillträde Förbjudet RW&
MÖBERLFABRIKERNA I BJÄRNUM

För att hitta rester av traditionell tillverkningsindustri får man undvika västra Skåne. Från Skanör till Båstad rivs allt som är outnyttjat för att ge plats åt nya påkostade bostäder. Inget fel i att bygga nytt och dyrt, de som flyttar dit lämnar efter sig andra oftast billigare bostäder “och alla tar ett steg uppåt i bostadsstandard” Det är så vi erhåller höjd levnadsstandard.

I Bjärnum hittade jag ett trähus som såg behagligt stillastående ut och som vid närmare betraktande såg stängt, om ännu inte övergivet ut. Väl hemkommen kollade jag upp på hitta/eniro och än har M. Mattssons Möbelfabrik ett telefonnummer. En titt in i den grå träbyggnaden gav intrycket att det fortfarande förekom verksamhet, samtidigt som underhåll och exteriör sladdrade om något annat.

M. Mattssons Möbelfabrik i Bjärnum, sök på eniro och telefonnummer finnes!

Känns genuintIgenspikade fönster gav ett intryck av nedlagd verksamhet, men.......

.....en tjuvtitt in genom fönstret gav intrycket av att Möbelmästare Mattsson eller dennes söner står här inne och fortfarande figursågar och limmar stolar enligt bästa tänkbara hantverkstradition

Detta ser genuint ut


Detta ser ut att vara början av processen, från råmaterial till färdig möbel.


Vid byggnadens baksida syns detta märkliga annex, en gång förbundet med huvudbyggnaden med ett rör, men...numera slutar röret i det fria.

Medan förbindelsen till produktionen är bruten, vad som finns i stuprännan är inte bekant men bra näring åt gräset är det uppenbart.


Läckage av regnvatten i kombination med fågelträck blir prima gödning


Granne med Mattssons ligger Bjärnums Möbelfabriker,

Bjärums Möbelfabriker är en nyare byggnad men tillståndet är detsamma. Den som söker på eniro får i motsats till Mattssons möbelfabrik ingen träff.Men skylten är tydlig, inget förbud, men väl på egen risk, Låsta dörrar och bevakning med hund!


Eternit och isolering, detta var en gång en modern fabrik.


Även Bjärnums Möbelfabriker har spikat igen fönster och dörrar. För gott kan man förmoda.


Än håller fogarna men tiden tuggar sig igenom murbruket.