Tillträde Förbjudet RW&
CIVILFÖRSVARSBUNKERN GÅSEBÄCK HELSINGBORG

Den här sidan är uppdaterad och flyttad. Den här sidan finns inte längre, men det vet inte Google om, så de länkar till den i alla fall.

Jag ber dig gå tillbaks till http://www.tilltradeforbjudet.se och leta upp rubriken militärt och gå till den nya riktiga sidan om
CIVILFÖRSVARSBUNKERN GÅSEBÄCK HELSINGBORG