Tillträde Förbjudet RW&
RESTER AV KOL- OCH LERGRUVORNA SCHAKT III I BJUV

I och runt Bjuv bröts det kol och lera, den som passerar Åstorp längs E4-an kan inte undvika att se den gigantiska slagghögen i Nyvång norr om E4-an. Den som spelar golf eller av annan anledning befinner sig i Risekatslösa kan ta sig upp på en liknande, fast mindre slagghög i anslutning till golfbanans P-plats.

Klicka på bilden här under för fler bilder på schakt III Bjuv
R
De två byggnader som visas här, en stenkross och en siktningsanläggning? revs våren 2011 allt är borta och inga spår är kvar.

Likt petrificierade urtidsdjur står lämningarna kvar


Kolbrytningen har upphört och kvar står lämningarna efter ortens en gång dominerande näring. Bilderna är från besöket i denna byggnad, en förmodad siktningsanläggning upp med kolet eller leran med transportbandet för att sedan sorteras i urvalskriterier av storlek eller kvalitet.

För den nyfikne bjuds det på trappa upp

Upp på bandet, det var även den ingång jag nyttjade. Kolbrytningen påbörjades 1873 och pågick fram till 1946 i sex olika schakt spridda över ett större område.


Duvskit som på de flesta övergivna ställen


Det var Höganäs AB som drev gruvorna och man bedrev även brytning i dagbrott av både kol och lera. Som synes har duvorna hittat en utmärkt bostad med separat avdelning för toalettbesök.

Duva i fläkten


Fast det tycks inte ha gått lika bra för alla senare husockupanter, denna fågel, duva förmodar jag har bokstavligen fastnat i fläkten.

Tunga maskiner, transportband!

Kätting, travers, kugghjul, rost

Klicka på bilden här under för fler bilder på schakt III Bjuv