Tillträde Förbjudet RW&

FRIDAFORS BRUK

Fridafors Bruk har vi besökt två gånger; juli 2009 och september 2011 och för att dela in besöken så kallar jag de två delarna för Fridafors Sliperiet, respektive pappersbruket. 2009 besökte vi södra delen; Slipen, där råvaran d.v.s. trästockarna togs in kapades till lämpliga längder för att sedan flyta över till pappersbruket norr om ån. Slipen eller sliperiet är den del som ligger till vänster på bilden ovan och pappersbruket syns till höger. De röda byggnaderna i mitten är kraftverket som används av Öresundskraft. Intressant är att de norra delarna pappersbruket ligger under Mörrumsåns vattennivå före dämmet så betonginvallningen av ån utgör de låga gulbruna byggnadernas yttervägg.

Fick ett mail 16 juli 2014: Jag skal bara tala om att Fridafors Bruk är aktiv idag och tillgång till bruket INTE är tillåten. / Jörgen

Klicka på någon av de kvadratiska bilderna härunder för att komma till sidan för de två olika besöken

......
Fridafors Sliperiet juli 2009...............Fridafors Pappersbruk 2011Känslan vid sliperiets skorsten var som att befinna sig i ett verk av Per Kirkeby


Den Norra delen gav en Italiensk känsla både Pompeji och Mussolinis balkong spökade på bruket