Tillträde Förbjudet RW&
GRUVORNA I GUNNARSTORP OCH NYVÅNG

Schakt Tornérhjelm Gunnarstorp
Mellan Bjuv och Åstorp ligger en liten by som vår Herre inte tar överdriven notis om. Orten växte upp kring gruvschaktet Gustav Thornérhjelm en gruva som sänktes 1910 och där brytning förekom mellan 1913 -1946. Bebyggelsen utgörs till stora delar av parhus i mörkt tegel byggda av gruvbolaget (Höganäs Bjuf AB?). Husen ligger i en rad på vardera sidan av den lilla bygatan vilket ger en karaktär av tiden kring tidig industrialisering.


Återstoderna av schakt Thornérhjelm används idag som vattenmagasin till byborna

Vår Herres svala intresse och den sinade gruvan till trots lever byn vidare i all sin anspråkslöshet. Gunnarstorp, egentligen en samling hus erbjuder inget av intresse för vanliga turister men för oss industrinekrofiler är Gunnarstorp värt ett stopp för att titta på vad som återstår av schaktet.


Kvar finns bara fundamentet som väl en gång fungerat som hisstrumma

Efter 1946 användes schaktet som underjordisk transportväg mellan gruvorna i Bjuv, Billesholm och Nyvång. Vid vårt besök våren 2009 frågade vi några bybor om gruvan som glatt berättade att de hade ett schakt på tomten som sänkts av tidigare husägare under Klondyketiden (1939 - 1945).


Den på ytan rostiga cylindern är förmodligen en insats som hyser dagens vattenmagasin


Slagghögen Nyvång och Schakt Carl CervinEn annan samling hus, även kallat by som vår Herre inte ägnar någon större omtanke är Nyvång. Liksom Gunnarstorp är Nyvång sparsamt berikat med sevärdheter för riktiga turister.


Slagghögen väger ca 2 miljoner ton och är 76 meter hög

Nyvång, denna Åstorpska förort kan skryta med att en gång i tiden varit hemvist en kortare tid åt Eddie Meduza samt att man hyst Sveriges största kolgruva och det är resterna av denna som vi besökt.


Inte bästa dagen för utsikt, men de två skorstenarna i mitten tillhör Billesholms AB

Schakt Cervin byggdes samtidigt med schakt Tornérhjelm i Gunnarstorp. I Nyvång bröts kol ur två flöts på 100 meters djup från det som kallades Nyvångsfältet. Dessa två Flöts separerade sig mer ju längre västerut de gick.

Det lutar betänkligt och kläderna man har på sig blir garanterat smutsiga

Flötsen låg inte jämt och på sina ställen drabbades gruvorna av stora förkastningar. Vid kolfältet i Höganäs finns en förkastning på 160 meter och på en av brytningsplatserna gav detta upphov till len underjordisk sjö där kolen skeppades på pråmar.
Schakt Carl Cervin, liksom slagghögen är det K-märkt
Gruvan höll sig med eget koleldat kraftverk och var på så vis självförsörjande på energi. Under andra världskriget levererades kol till SJ:s ånglok samt att man försåg Höganäsbolagets egna ånglok med kol för drift och transport.

Some people say a man is made outta mud
A poor man's made outta muscle and blood
Muscle and blood and skin and bones
A mind that's a-weak and a back that's strong


E4an från Helsingborg norrut passerar Nyvång, till höger bakom den ljusa
byggnaden skymtar man slagghögen från schakt Malmros i Risekatslösa.


Jag har inte hittat uppgifter om volymen på vare sig slagghög eller gruva. Om uppgifterna om vikten 2 miljoner ton stämmer och kols densitet (1,9 - 2,3 kg/dm3) antas vara 2 -det det ovärdiga materialet antas ha samma densitet, så utgör högen en volym på 1 miljon kubikmeter, (en kub på 100m x 100m x100m) och det verkar ju rimligt. Betänk sedan att volymen för kolet ska läggas till när man ska räkna ut gruvgångarnas volym.

You load sixteen tons, what do you get
Another day older and deeper in debt
Saint Peter don't you call me 'cause I can't go
I owe my soul to the company store

Så kallat ovärdigt material

Gruvan är nu 100 år i år och pensionerades efter 56 år 1966. Som mest har det arbetat 500 personer samtidigt under jord och ca 100 ovan jord.

I was born one mornin' when the sun didn't shine
I picked up my shovel and I walked to the mine
I loaded sixteen tons of number nine coal
And the straw boss said, "Well, a-bless my soul"
You load sixteen tons, .......

Nedanför Slagghögen stod en öppen bunker och tiggde om besök

Vad jag lyckats utröna så bröts endast kol i Nyvång i motsats till gruvorna längre söderut där leran utgjorde en väsentlig del av utfallet från gruvnäringen.

I was born one mornin’, it was drizzlin’ rain
Fighting and trouble are my middle name
I was raised in the canebrake by an ol’ mama lion
Cain’t no-a high-toned woman make me walk the line
You load sixteen tons....En tvårummare med stabila väggar, tömd på allt, färdig för inflyttning

If you see me comin’ better step aside
A lotta man didn’t, a lotta man died
One fist of Iron, the other of steel
If the right one don’t a-get you Then the left one will
You load sixteen tons....

Sixteen tons by Tennessee Ernie Ford